Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Sözleşmesi Örneği – Kira Sözleşmesi PDF – Kira Sözleşmesi WORD

Kira Sözleşmesi Örneği

Bu makalemizde kira sözleşmesi örneği hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Kira kontratı örneği doldurulurken dikkat etmemiz gereken birçok husus vardır. Gerek kiracılar gerekse kiraya veren, bu hususları gözeterek kira kontratını hazırlamalıdır.

Kira Sözleşmesi Örneği

Kira kontratı olarak aşağıda verilen kontrat örneğinden yararlanılabilir. Fakat somut olayın şartlarına uygun olarak kesinlikle özel bir kontrat hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, dava sürecinde birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Aşağıdaki boş kira sözleşmesi örneği doldurularak; 1 yıllık kira sözleşmesi örneği ve 10 yıllık kira sözleşmesi örneği oluşturabilirsiniz.

Kira Sözleşmesi PDF için tıklayınız.

Kira Sözleşmesi WORD için tıklayınız.

 

Kira Sözleşmesi Örneği WORD
                                                                                  Kira Kontratı Örneği 2024
Kira Sözleşmesi Örneği PDF
                                                                                              Kira Kontratı Örneği

İş Yeri Kira Sözleşmesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

İş yeri kira sözleşmesi, konut kira kontratı ile aynı noktalara dikkat edilerek düzenlenir. Ancak iş yeri kira kontratı hazırlanırken, iş yerine özgü hususlara dikkat edilmesi önemidir. Örneğin, fırın olarak kullanılacak yer için üst katı kullanan kişileri rahatsız edici koku yayılmamasına ilişkin düzenlemeler sözleşmeye eklenmelidir. Düğün salonu olarak kullanılacak yer için belirli saatlerde müziğin sonlandırılmasına ilişkin hükümlerin sözleşmeye eklenmesi de örnek olarak gösterilebilir.

Alt Kira Sözleşmesi Örneği Nasıl Hazırlanır

Alt kira sözleşmesi nasıl yapılır? Ev sahibinin yazılı rızası alınarak alt kira sözleşmesi hazırlanır. Ev sahibi ve kiracı arasındaki kontrat nasıl hazırlanıyorsa alt kira kontratı da aynı biçimde hazırlanır. Alt kira ilişkisini belirten düzenlemelere ve ev sahibinin rızasının alındığına dair ibareye alt kira sözleşmesinde yer verilmelidir.

Alt kira sözleşmesi, zaman olarak asıl kira sözleşmesinden uzun olamaz. Asıl kira sözleşmesi sona erdiği zaman, alt kira sözleşmesi de sonlanacaktır.

Kira Sözleşmesi Ek Protokol Örneği

Mevcut kira ilişkisine ilişkin düzenlemelerde değişiklik yapmak için, kira sözleşmesi ek protokol düzenlenerek kira sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılabilir. Eğer ek protokol ayrı bir sözleşme şeklinde yapılacaksa, makalemizde yer alan kira kontratı örneğini kullanabilirsiniz. Ancak, sözleşme tarafları mevcut sözleşmenin devamına istedikleri hükümleri ekleyerek ve imzalayarak ek protokolü de oluşturabilirler.

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Kira kontratı nasıl yapılır? 5 yıllık kira sözleşmesi nasıl yapılır? Taraflarca, kira sözleşmesi yazılı ya da sözlü olarak oluşturulabilir. Kiralama sözleşmesinde, kiralananın konumu, kira bedeli, kiracı ve ev sahibinin T.C. numarasıyla birlikte adı ve soyadına yer verilmelidir. Buradaki önemli nokta, kira ilişkisindeki temel unsurların belirlenmiş olmasıdır. Kira sözleşmesinin temel unsurlar, taraflar, kira bedeli ve kiralanan konuttur.

Kira kontratının en sağlam şekilde nasıl yapılacağı sorusuna cevap olarak, kira sözleşmesinin noterde yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu şekilde, ileride oluşabilecek anlaşmazlıklarla ilgili olarak dava sürecinde ispat konusunda herhangi bir sorun ortaya yaşanmayacaktır.

Kira Sözleşmesi Doldurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir

Daire kira sözleşmesi nasıl doldurulur? Ev kira kontratı nasıl doldurulur? Kira sözleşmesi hazırlanırken, birçok noktaya dikkat etmek gerekir. Bu noktalar arasında kira bedeli, kullanım şartları, fesih nedenleri ve depozito miktarı yer almaktadır. Çünkü kira sözleşmesi her iki taraf da anlaşmadığı sürece sonradan değiştirilemez

Kira kontratı doldurulurken, yukarıdaki sözleşme örneğindeki her bir maddeye özen gösterilmeli ve ayrıca somut olayla ilişkili bir durum varsa, ilgili husus da detaylı bir şekilde sözleşmede yer almalıdır. Uzman bir kira hukuku avukatından danışmanlık almak, kira kontratının doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için faydalı olabilir.

Kira Sözleşmesi Her Yıl Yenilenir Mi?

Her yıl kira sözleşmesi yenilenir mi? Kira sözleşmesi her sene yenilenir mi? Kira sözleşmesi her yıl otomatik olarak yenilenir Eğer sözleşme belirli bir süre için yapıldıysa ve bu süre tamamlanmışsa, kira kontratı aynı şartlarla 1 yıl daha uzatılmış olarak kabul edilir. Ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için sözleşmedeki sürenin dolduğunu ileri süremez. Fakat kiracı, kira sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirim yaparak kira ilişkisini sonlandırabilir.

Kiracı, ev sahibi tarafından tahliye edilmek istenirse ev sahibi ve kiracı arasında tahliye taahhütnamesi yapılmalıdır. Bu taahhütname, belirli bir süre için yapılan kira sözleşmesinde kiracının evden çıkmayı kabul ettiğini gösterir.

Eğer kira kontratı, sürekli olarak yenilenmiş ve 10 yıl uzatma süresini doldurmuşsa, ev sahibi kiracıyı tahliye etme hakkına sahip olabilir. Bu tahliye imkanı hakkında bilgi almak için “10 Yıllık Kiracı Tahliyesi” yazımızı okumanızı öneriyoruz.

Kira Kontratı Yenilenmezse Devam Eder Mi?

Kira sözleşmesi yenilenmezse devam eder mi? Eğer kira sözleşmesi yenilenmezse, konut ve iş yeri kiraları için sözleşme otomatik olarak 1 yıl süreyle aynı şartlarla uzatılmış kabul edilir. Her yeni kira yılı sonunda, aynı durum söz konusu olacaktır. Ev sahibinin, istisnalar haricinde, kiracıyı tahliye etme hakkı, bu şekilde 10 yıl uzama süresi dolana kadar mevcut değildir.

Eğer ev sahibi ve kiracı arasında tahliye taahhüdü varsa veya özel bir tahliye nedeni ortaya çıkarsa, kiracının 10 yılı dolmadan tahliye edilebilmesi mümkündür.

Kira Kontratı Hangi Durumlarda Geçersizdir

Kira sözleşmesi, eğer bir aldatma veya yanılma durumu mevcutsa veya taraflardan biri diğerini korkutarak tehdit ederek sözleşme yapmaya razı etmişse bu kira sözleşmesi geçersiz olacaktır. Yine eğer kira kontratı hukuka ve ahlaka uygun olmayan bir içeriğe sahipse o zaman da geçersizdir.

Eğer bir kira kontratı, yanılma veya aldatma ile yapılmışsa, bu durumun fark edildiği anda diğer tarafa bu durum ihtar edilmeli ve sözleşme ile bağlı olunmadığı bu ihtarla belirtilmelidir. Bu ihtar durumun fark edildiği andan itibaren en geç 1 yıl içinde yapılmalıdır. Eğer bir kira kontratı tehdit veya korkutma yoluyla yapılmışsa, bu işlemler tehdit durumu ortadan kalktıktan sonra gerçekleştirilmelidir. Eğer karşı tarafa süresi içerisinde ihtar çekilmezse, mevcut koşullarla sözleşme geçerli olacaktır.

Kira Sözleşmesi Yazılı Olmak Zorunda Mı?

Kira sözleşmesinin yazılı olmaması geçersizlik sebebi midir? Kira sözleşmesinin yazılı şekilde kurulması zorunlu değildir. Ancak, sözleşmenin yazılı veya resmi şekilde yapılması ispat açısından daha sağlıklı olacaktır.

Kira Sözleşmesi Noter Onaylı Mı Olmalı?

Kira kontratı noterde mi yapılmalı? İş yeri kira sözleşmesi noterde mi yapılmalı? Kira sözleşmesinin noter onaylı olması zorunlu olmayıp noter onaylı yapılan kira sözleşmesi, ispat bakımından kolaylık sağlayacaktır.

Kira Sözleşmesinin Vekaleten İmzalanması

Kira sözleşmesi tarafların vekilleri aracılığıyla vekaleten imzalanabilir. Vekalet ilişkisi, yazılı ya da sözlü olarak gerçekleştirilebilir. Bu şekilde, kira ilişkisi vekil aracılığıyla kurulabilir.

Yeni Yapılan Kira Kontratı İptali

Kira sözleşmesinin iptali nasıl sağlanır? Kira kontratı iptal etme nasıl yapılır? Kiracı sözleşmesi nasıl iptal edilir? Yeni kira sözleşmesi kaç gün içinde iptal edilir? Yeni yapılan kira kontratının iptal edilmesi, bir tarafın yanıldığı, aldatıldığı veya korkutulduğu durumlarda gerçekleşebilir. Yeni yapılan kira sözleşmesi, kiralanmış olan mülkün kusurlu olması durumunda da iptal edilebilir.

Eğer bir kişi yanılmış, aldatılmış veya korkutulmuşsa, durumu öğrendikten sonra 1 yıl içinde diğer tarafa yazılı olarak sözleşmeyle bağlı olmadığını bildiren bir ihtarname göndermelidir. Aşağıdaki metinde, bu üç durumla ilgili birer örnek ve açıklama bulunmaktadır.

Yanılma, sözleşmenin koşullarında bir tarafın hataya düşmesi durumudur. Sözleşmenin iptal edilebilmesi için, önemli bir yanılma hali bulunmalıdır. Taşınmazın konumu, durumu ve ısıtılması gibi faktörlerle ilgili hataya düşülmesi yanılma durumuna örnek olarak gösterilebilir.

Aldatma, karşı tarafın bilerek ve isteyerek sözleşmenin koşullarıyla ilgili olarak yanlış bilgilendirilerek yanıltılmasını ifade eder. Örneğin, depreme dayanıklı olduğu söylenen bir konutta böyle bir özelliğin olmaması veya içinde klima olduğu belirtilen bir evde klima bulunmaması bunun örnekleri arasında sayılabilir.

Korkutma, sözleşmeyi kabul etmesi için bir tarafın tehdit edilmesidir. Bu tehdit ve korkutma sebebiyle sözleşmenin yapılmış olması gerekir. Korkutma eylemini sözleşmenin taraflarından birinin yapması zorunlu değildir. Üçüncü şahısların korkutma eylemleri de sözleşmenin iptaline yol açabilir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira kontratı örneği hazırlanırken birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu durumlara dikkat edilmemesi halinde dava süreçlerinde çeşitli ispat ve tahliye sorunları ortaya çıkabilir. Hukuki sorunlardan kaçınmak için uzman bir kira hukuku avukatına başvurmak faydalı olabilir.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…