Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur, örnek kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir sorudur. Unutulmamalıdır ki kira ilişkisinin çok önemli sonuçları vardır.

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların önemli bir hukuki boyutu vardır. Bu nedenle kira sözleşmesi düzenlenirken ilgili olaya, mevzuata ve hukuki kararlara uygun olarak hukuki dayanak oluşturulmalıdır.

Yazımızda konuya ilişkin ilgili kanunlar ve yargıtay kararları çerçevesinde açıklamalarda bulunacağız. Sık sorulan soruları yanıtlayacağız ve dikkat edilmesi gereken konulara üzerinde duracağız. Dikkatlice okumanızı öneririz.

Kira Sözleşmesi Nasıl Doldurulur?

Kira kontratı nasıl doldurulur sorusunun  yanıtı, her bir somut kiralama olayı için ayrı bir sözleşme düzenlenmesi gerektiğidir. Bunun nedenlerini ve önemini aşağıda tartışacağız.

Kira sözleşmesi düzenlenirken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri dikkate alınmalıdır. Kural olarak, kira sözleşmesi yazılı şekil şartına bağlı değildir.

Ancak uygulamada ispat edebilmek açısından muhakkak yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. Yazılı bir sözleşme olmasa bile tüm kiraya ilişkin bütün sonuçlar aynı şekilde uygulanabilir. Ancak bu durumda, genellikle büyük bir soruna neden olabilecek bir ispat sorunu vardır.

ÖNEMLİ: Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır, kira sözleşmesi hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir? Kişinin bu konu hakkında bilgi sahibi olması kadar hukuki yardım alması da oldukça önem arz eder. Dolayısıyla kira sözleşmesinin hazırlanması, uygulanması, feshi vb. süreç bir avukat yardımıyla takip edilmelidir.

Kira Sözleşmesi Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu beraberinde kira sözleşmesi hazırlanırken nelere dikkat edilmelidir sorusunu beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, bir kira sözleşmesi hazırlanırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

  • Kiraya veren kişinin malik olduğundan emin Burada tapu kaydını görmekte fayda var. Tapu kayıtları alenidir dolayısıyla tapu kayıtlarının halka açık olduğunu bilmekte fayda var, dilerseniz sebep göstermeden tapu kaydını inceleyebilir, ilgilisi olduğunu belirten herkes tapudan numune alabilir.
  • Kira sözleşmesi, kiralanan mülk hakkında ayrıntılı bilgi içermelidir. Kiralanan taşınmazın sınırlarının neler olduğu, taşınmazın eklentileri ve bütünleyici parçaları hakkındaki ayrıntılı bilgiler sözleşmede yer almalıdır.
  • Kiraya verenin ve kiracının temel kişisel bilgileri de sözleşmeye eklenmelidir.
  • Para birimi cinsinden kira değeri, ödeme tarihi, artış oranı, ödeme yapılmamasının sonuçları vb. yasanın öngördüğü düzene kira sözleşmesinde yer almalıdır. Bu aşamada kanunun mutlak hükümlerine aykırı bir şekilde anlaşmaya varılmaması çok önemlidir. Örneğin kira ödenmezse kiracıya karşı kanunun öngördüğünden daha ağır yükümlülükler yüklenemez. Bu nedenle, sözleşme çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır.
  • Sözleşmenin imza tarihi de çok önemlidir. Kiralama süresinin uzatılması tarihi, bildirim sürelerinin hangi dönemlerde yapılacağı vs. taraflarca kararlaştırılabilir.
  • Kiralanan içerisinde yer alan demirbaşların da kira sözleşmesinde doğru ve net bir şekilde listelenmesi gerekmektedir. Aksi halde olası ihtilaflarda hükümler kiracı lehine yorumlanacaktır.
  • Sözleşmeye kefil eklenebilir. Depozito tutarı, hangi durumlarda iade edileceği kira sözleşmesinde belirlenebilir. Ancak yine kanunun kiracıya tanıdığı haklar aleyhine bir düzenleme getirilemez. Örneğin kiracının erken tahliyesi halinde depozitonun yakılacağı şeklinde bir düzenleme yapılamaz.
  • Genel olarak sözleşmeye eklenen yasal hükümler, sözleşmede genel koşullar ve daha spesifik hususlar yani taraflar arasındaki özel anlaşmalar ise sözleşmede özel hükümler olmak üzere 2 ayrı başlık altında yer almaktadır.
  • Kiraya verenin borçları, kiracının borçları, haklar ve yükümlülükler somut kiracılık ilişkisinin özellikleri dikkate alınarak kira sözleşmesinde yer verilmelidir. Aksi takdirde orta ve uzun vadede ciddi hukuki sorunlar doğabilir.
  • Kira sözleşmesinde özellikle sonradan ortaya çıkabilecek ödemeler, örneğin ayıptan – zapttan sorumluluk, sonradan çıkan masraflar vs. sözleşmeye kanuni düzene göre belirtilmeli ve taraflar bu konuda mutabık olmalıdır.

Arazi / Tarla Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Arazi kira sözleşmesi nasıl doldurulur? Arazi kira sözleşmesi çeşitli sebeplere bağlı olarak yapılabilir. Üzerine geçici bir yapı yapma, ürün kiralama şeklinde üzerindeki maldan yararlanma isteği olabilir. Bunlar Türk Borçlar Kanunu hükümlerinde ayrı bir yasal rejime tabidirler. Yapılışı, uygulaması ve sonuçları bakımından farklı yasal düzenlemeleri vardır.

Yukarıda belirtilen temel ilkeler burada da geçerli olmakla birlikte, ürün kirası gibi sözleşmelerde sözleşmenin daha ayrıntılı olması gerekir. Başka bir deyişle sözleşme daha detay içermelidir.

Ev Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Ev kira kontratı nasıl doldurulur? Ev kira sözleşmesi, apartman veya müstakil ev kiralamalarında karşımıza çıkabilir. Her ikisi de genel olarak benzer düzenlemelere tabidir. Kiralama sözleşmesinin ifası ile ilgili olarak yukarıda belirtilen genel açıklamalar, ev kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu için de geçerlidir.

Bedelsiz Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır?

Kural olarak, bir kira sözleşmesi bedelsiz olarak yapılamaz. Bedelsiz kira sözleşmeleri uygulamada yapılsa da bu sözleşmeler TBK anlamında geçerli bir kira sözleşmesi değildir. Böyle bir sözleşmenin tanzim edilmesinde kiralananın kullanım hakkı karşı tarafa bırakılmış olur.

Uygulamada buna bedelsiz kiralama denir. Bazı bedelsiz kiralamalar vergiden muaftır. Ancak, istisnalar dışında, bedelsiz kiralamada kiralanan taşınmazın emsal bedeli üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.

İş Yeri Kira Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Dükkan kira sözleşmesi nasıl doldurulur? İş yeri kir sözleşmesi, uygulamada en ciddi kiralama türlerinden biridir. Öncelikle iş yeri kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorunun cevabı önemlidir. Çünkü iş yeri kiraları genellikle yüksektir. Kiracı işletme sahibi kiralanan da uzun yıllar kalmak ister.

Dükkan sahipleri ekonomik sıçramalarda ekstra kira almak için kiracılarını tahliye etmek istiyor. Kısacası, farklı nedenlerle çeşitli uyuşmazlıklar ortaya çıkar. Ayrıca halk arasında hava parası olarak anılan devir bedelleri de uyuşmazlık konularından bir tanesidir.

Bazı durumlarda dükkan sahibinin çeşitli nedenlerle kiracıyı çıkarıp yeni bir kiracı koyarak ikinci bir hava parası almaya çalıştığı görülmektedir. İş yeri kira sözleşmesi hazırlanırken tüm bu uyuşmazlıklar dikkate alınmalı ve uzun vadede sağlıklı bir kira ilişkisi sağlayacak şekilde iş yeri kira sözleşmesi düzenlenmelidir.

Kira Sözleşmesi Örneği

Örnek kira sözleşmesi olarak pek çok internet sitesinde, kitapçıda, kırtasiyecide ya da emlakçıda bulabileceğiniz taslak metinler mevcuttur. Kira sözleşmesi örneği olarak bilinen bu taslaklarda kira sözleşmesine ilişkin bazı genel hükümler bulunur ve kişi hakkındaki temel bilgiler bölümler doldurularak sözleşmede belirtilir.

Belirtmek de fayda var ki kira sözleşmesi örneği olan boşluk doldurmalı metinler somut olaydan uzak, sürekli yenilenen mevzuata aykırılıklar içeren ve uzun vadede ciddi şekilde olumsuz neticeler doğuracak metinlerdir.

Kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusunun cevabını yukarıda ayrıntılı olarak açıklamıştık. Bununla birlikte belirtmekte fayda var ki örnek kira sözleşmesi gibi taslak metinlerden kaçınılmalı ve her bir özel durum için ayrı bir sözleşme düzenlenmelidir. Bu noktada deneyimli kira hukuku avukatından yardım almak en doğrusu olacaktır.

Kira Sözleşmesinin Hazırlanması İle İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusuna ilişkin genel hukuki açıklamalara yer verdik ve uygulamaya işleyişin nasıl olduğuna yer verdik. Yukarıdaki açıklamalarımıza ek olarak sık sorulan bazı soruları burada sizin için yanıtlayacağız.

Kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

Kira sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı? Hayır. Kira ilişkisinin kurulması için yazılı bir sözleşme bulunmasa bile kira ilişkisi kurulmuş sayılır. Ancak uygulamada taraflar yazılı şekli tercih etmektedir.

Kira sözleşmesine kefil eklenebilir mi?

Evet. Kefilin sözleşmeye dahil edilmesinde bir sakınca yoktur. Ancak bu durumda kefalet ilişkisi kurulduğu için kefalet sözleşmesi oluşturulmuş olur ve bu kefalet sözleşmesinin şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerekir.

Kira Sözleşmesine Kanunda Öngörülmeyen Hususlar Eklenebilir Mi?

Eklenecek hususun kanunun emredici hükmüne aykırı olmaması gerekir. Örneğin, kiracı hakkında kanunda öngörülen yaptırımlardan başka neticeler ve yaptırımlar belirlenemez. Ancak kanunun mahiyetine uygun bir şart eklenmesinde bir sakınca yoktur.

Yazılı kira sözleşmesi yoksa kiracı haklarını kullanabilir mi?

Evet. Kira ilişkisinin tesisi için yazılı bir kira sözleşmenin varlığı gerekli değildir. Dolayısıyla yazılı bir sözleşme olmaksızın kira ilişkisi içinde olan bir kiracı, kanunun kendisine tanıdığı haklardan da yararlanabilir. Bu durumda kira ilişkisi tanık, ödeme makbuzu, yazışmalar vb. gibi delillerle ispatlanması gerekir.

Kira Sözleşmesi Hangi Durumlarda Geçersiz Olur?

Sözleşme, asil kişilerce veya yetkilendirdikleri kişiler tarafından imzalanmalıdır. Kiraya veren gerçekten hak sahibi, kiracı ise mülkü fiilen kullanan kişi olmalıdır. Aksi halde sözleşme geçersizdir. Elbette taraflar bu işlemi vekaletname vermek suretiyle de tamamlayabilirler. Bu durumda geçersizlik söz konusu olmaz.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yazımızda, kira sözleşmesi nasıl doldurulur sorusu hakkında yasal açıklamalarda bulunduk. Görüldüğü gibi kira sözleşmesi hafife alınacak bir metin değildir. Bu nedenle kira sözleşmesi düzenlenirken belirli bir olayın tüm özellikleri göz önünde bulundurulmalı ve orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek olası hukuki sorunlar hesaplanarak hukuki bir dayanak oluşturulmalıdır. Bunu sağlamanın en sağlıklı yolu ise bir avukattan yardım almaktır

Kira hukuku avukatı, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda yasal rehberlik ve temsil sağlayabileceğinden kira davalarında büyük öneme sahiptir.  Kira hukuku avukatı kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesine ve müzakere edilmesine yardımcı olur. Yine kiracı hakları konusunda kiracıya tavsiyelerde bulunabilir ve kiracıyı mahkemede temsil edebilir. Kısacası kira hukuku avukatı hem ev sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasına ve tüm yasal gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olabilir. İstanbul’da Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi kira hukuku avukatı kadrosu ile kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi, kira bedelinin artırılması için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi, iş yeri ve konut kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhüdü hazırlanması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ofisimiz aynı zamanda kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi ya da konutun  veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye durumlarında meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kira hukuku avukatı kadromuz kira hukuku ve kira davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgileri çerçevesinde müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak adına hukuki destek vermektedirler.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…