Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtar konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre ihtarname hazırlanmalıdır.

Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Kiranın ödenmemesi nedeniyle  tahliyeye ilişkin ihtarname metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Kiranın Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

 Kiranın Ödenmemesi Tahliye İhtarnamesi Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN                                                              :

VEKİLİ                                                                          :

MUHATAP                                                                   :

İHTARIN KONUSU                                                  :

KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ                :

KİRA SÖZLEŞMESİ TARİHİ                                :

AYLIK KİRA BEDELİ                                              :

ÖDEME ŞEKLİ                                                          :

ÖDENMEYEN KİRA BEDELİ VE AYLARI      :

AÇIKLAMALAR                                                        :

Sayın Muhatap, yukarıda adresi belirtilen taşınmazda 12.12.2023 tarihinden beri kiracı olarak oturmaktasınız. Aylık kira bedeli, kira bedelinin ödenme şekli ve bakiye borç miktarı yukarıda belirtilmiştir. Kira sözleşmesi gereğince ödemeniz gereken ve yukarıda belirtilen aylara ait toplam 30.000,00-TL birikmiş kira borcunuzu bugüne dek ödememiş bulunmaktasınız.

İşbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren, ödenmemiş 30.000,00-TL’lik kira borcunuzu 30 günlük yasal süre içinde ödemenizi ve kiralanan yeri tahliye etmenizi, aksi takdirde Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince temerrüdünüz nedeniyle akdin feshi, kiralananın tahliyesi ve birikmiş alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımızı ve bu uğurda sarf edeceğim avukat, mahkeme, noter ve bilcümle masrafların tarafınızdan karşılanacağını ihtaren bildiririz.

İhtar Eden Vekili
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa hızlı tebligat ile tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını arz ve talep ederiz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…