Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Artışı İhtarname Örneği

Kira Artışı İhtarname Örneği

Kira Artışı İhtarname Örneği

Kira artışı ihtarname örneği 5 yılını dolduran kiracıya kira tespit davası yoluyla bedel artışı yapmak istediğinde ev sahibinin kullanabileceği bir ihtarnamenin taslağıdır. Bu ihtarname, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılacaktır.

5 Yıl Sonunda Kira Artışı İhtarname Örneği – 1

Aşağıda, kira artışı ihtarname örneği olması için bir taslak yer almaktadır. Ancak bu taslak, somut durumun gereksinimlerini dikkate alarak doldurulmalıdır. İlgili ihtarnamenin kira tespit davasında etkin bir rol oynaması da buna bağlıdır. Ayrıca, dava sürecinde ispat kolaylığı sağlamak için ihtarın noter kanalıyla çekilmesi faydalı olacaktır.

İHTARNAME

İHTAR EDEN :
ADRES              :
VEKİLİ             : Av.Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK
ADRES              : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:6 D:11 Şişli/ İstanbul
MUHATAP      : 
ADRES              :
KONU                : 01/01/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 01/01/2019 tarihli kira sözleşmesi kapsamında aylık kira bedelinin net 16.000 TL olarak ödenmesi konusundaki ihtardır.

KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ :
KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ           : 01/01/2019

AÇIKLAMALAR :

1) Müvekkil kiraya veren ile yapmış olduğunuz 01.01.2019 tarihli kira sözleşmesi kapsamında,…….. adresindeki kiralananda halihazırda aylık 4.000 TL kira bedeli ile yaklaşık 5 yıldır kiracı olarak oturmaktasınız. Kira bedeli, sözleşmenin ilk yapıldığı zamanda tarafların katlandıkları yükümlülüklere uygun ve edim yükümlülüğü dengeli iken zaman içinde ekonomik koşulların değişmesi ve yaşanılan enflasyon nedeniyle paranın satın alma gücündeki azalması ve emsallerdeki kira artışı kiralananın bulunduğu yere göre kazandığı değer itibarıyla kira bedeli düşük kalmıştır.

2) Yukarıda belirtilen taşınmaz mecur ulaşım açısından oldukça avantajlı bir konumda olup Çağlayan Metro’ya 10 dakika olup ayrıca diğer toplu taşıma araçlarına da yakın konumdadır. Söz konusu taşınmazın kira değerine etki edecek olan olumlu unsurlardan en önemlisi 99 depremi sonrası 2013 yılında depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş olmasıdır. Dairenin içerisinde bulunduğu bina asansörlüdür.Yukarıda belirtilen adreste Yeni kira yılı/dönemi başlangıcı olan 01.01.2024 tarihinden itibaren emsal kira bedellerinin ve enflasyonun artması ve mevcut ekonomik koşullar sebebiyle aylık kira bedelinin 16.000 TL olarak belirlenmesi ve müvekkil kiraya verene ödenmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

3) 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 01.01.2019 tarihli kira sözleşmesi kapsamında kira bedelinin aylık 16.000 TL olarak belirlenmesi ile ödenmesini, kabul etmemeniz ve bu miktar üzerinden ödeme yapmamanız halinde, tarafınıza karşı kira tespit davası açacağımızı, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için Yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını,dava sonucunda yargılama giderleri ve vekâlet ücretini de ödemek durumunda kalacağınızı bildiririz. 25.08.2023

İhtarda Bulunan Vekili
Av. Tolga ÇELİK

SAYIN NOTER,
Üç örnekten oluşan işbu ihtarnamenin bir örneğinin APS olarak muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir örneğinin tarafıma verilmesini, diğer örneğinin ise tarafınızca saklanmasını saygılarımla müvekkilim adına talep ederim.25.08.2023

 

Kira Tespit Davası İhtarname Örneği – 2

İHTARNAME

İHTAR EDEN                       :

ADRES                                   :

VEKİLİ                                  : Av.Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

ADRES                                   : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:6 D:11 Şişli/ İstanbul

MUHATAP                           :

ADRES                                   :

KONU                                     : Aylık kira bedelinin artırılması talebinden ibarettir

KİRA SÖZLEŞMESİ  TARİHİ                                                       :          

KİRA DÖNEMİ SONU                                                                    :          

YENİ KİRA DÖNEMİ BAŞLANGICI                                           :          

ÖDENMEKTE OLAN AYLIK KİRA                                            :          

YENİ KİRA DÖNEMİ İÇİN İSTENEN AYLIK KİRA BEDELİ  :

KİRAYA KONU TAŞINMAZ  ADRES      :

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ               :

AÇIKLAMALAR                                             :

         Muhatap yukarıda yazılı adresteki taşınmazda kiracı olarak bulunmaktadır. Kira sözleşmesi, kira dönemi sonu, yeni kira dönemi başlangıcı ve ödenmekte olan kira bedeli yukarıda belirtilmiştir. Muhatabın ödemekte olduğu kira, emsal kira bedeline göre düşük kalmıştır. Günün ekonomik koşulları, hakkaniyet kuralları, kira bedelinin artırılması zorunluluğunu doğurmuştur.

Bu nedenle; muhatabın yeni kira döneminin başlangıcı olan ………… tarihinden itibaren, aylık kira bedeli olarak ………. TL ödemesini, aksi takdirde kira bedelinin arttırılması için dava açılacağını ve bu yüzden yapılacak tüm giderlerin de muhataba ait olacağını, yeni kira döneminde eski kira üzerinden yapılacak ödemelerin kira bedelinin arttırılması için Yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm. 21.11.2023

İhtarda Bulunan Vekili

Av. Tolga ÇELİK

Sayın Noter;

Talebim ve beyanım üzerine bu ihtarnamenin bir adedinin PTT ile muhataba tebliğini, bir adedinin daireniz dosyasında saklanarak bir adedinin tarafıma verilmesini talep ederim.

Kira Artışı İhtarname Örneği Noter Masrafı Ne Kadar?

Noter masrafları, 2023 yılı için kira artışı ihtarname gönderimi için yaklaşık olarak 1200 TL civarında olacaktır. Noter ücreti; ihtarnamenin sayfa sayısına, kiracı sayısına ve diğer faktörlere göre değişebilir.

Kiracı İhtarnameyi Teslim Almazsa Ne Olur?

Eğer kiracı kira artışı ihtarnamesini almayı reddederse, tebliğ memuru, ihtarnameyi o yerin muhtarına veya ihtiyar heyeti azalarından birine ya da zabıtaya imza karşılığında teslim eder. Kiracının kaldığı evin kapısına, teslim edilen kişinin adresini içeren bir ihbarname yapıştırılır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, Tebligat Kanunu’nun 21. maddesi gereğince tebliğ tarihi sayılır.

Kira Artışı İhtarname Örneği İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kira artışı ihtarname örneği ile ilgili dikkat edilmesi gereken ilk nokta, ihtarnamenin en geç yeni kira döneminin başlangıcından 30 gün öncesinde gönderilmesi veya bu süre içinde kira tespit davasının açılması gerektiğidir.

Eğer ihtar veya dava süreci geç işletilirse ve kira artışıyla ilgili anlaşma sözleşmede bulunmuyorsa, yeni kira bedeli bir sonraki kira dönemi için geçerli olacaktır. Uzman bir gayrimenkul avukatına danışmak, ihtar sürelerini ve usulünü takip etmek açısından faydalı olabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir başka husus da ihtarın yazılı olarak yapılması gerektiğidir. Yazılı şekilde yapılmayan ihtarname geçersizdir. İhtarnamenin noter aracılığıyla çekilmesi zorunlu değildir, ancak ispat açısından kolaylık sağlar.

Kira tespit davasında yargılama süreci ihtarname aşamasıyla sınırlı değildir. Davanın ön inceleme, tahkikat ve bilirkişi aşamaları, kararı büyük ölçüde etkiler. Kira tespit davası hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen “Kira Tespit Davası” yazımıza göz atınız. Aynı zamanda kira tespit davası dilekçesi örneği için “Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Kiracıya karşı, tahliye talebi herhangi bir tahliye nedenine dayandırılarak da ileri sürülebilir. Kiracı, kira ödememe, evi kötüye kullanma veya tahliye taahhüdü bulunması gibi durumlarda evden çıkarılabilir. Tahliye sebeplerini açıkladığımız “Kiracı Tahliyesi – Kiracıyı Çıkarma” yazımızı inceleyerek, böyle bir durumun var olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kira artışı yapmayan kiracıya ihtarname örneği, teknik detaylarıyla birlikte birçok bilgi içerir. Eğer dava açılırsa, ihtarname delil olarak kullanılacaktır. Eğer ihtarnamenin içeriğinde ya da gönderim şeklinde herhangi bir eksiklik olduğu tespit edilirse, talep edilen artırım yapılmayabilir ya da yeni kira döneminde geçerli olmayabilir. Bu sebeple, süreç boyunca uzman bir gayrimenkul avukatından yardım almak faydalı olacaktır.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…