Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Kayseri Gayrimenkul Avukatı olarak deneyimli gayrimenkul hukuku avukatları tarafından yürütülen Kayseri’deki gayrimenkul avukatı çalışmalarıyla güvenle hizmet vermektedir.

Aşağıda Kayseri’deki gayrimenkul avukatının çalışma prensiplerinden, sürecin detaylarından, ücretlendirme politikasından ve iletişim bilgilerinden bahsettik.

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Kayseri Gayrimenkul Avukatı Çalışmaları

Kayseri’de bulunan Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi gayrimenkul avukatları olarak Kayseri Adliyeleri, tapu müdürlükleri ve noterliklerde gayrimenkul hukuku alanında aşağıda belirtilen çalışmaları başarıyla yürütmektedir:

 • Devremülk iptalinin ve diğer hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesinin yasal şartlarına uygun olarak hazırlanması,
 • Ortaklığın giderilmesi davasının açılması ve tebligatların takibi ile davanın kararlılıkla sürdürülmesi,
 • Çeşitli nedenlere dayanan tapu iptal ve tescil davalarının açılması ve titizlikle takibi,
 • Tasarrufun iptali davalarının başlatılması ve kararlılıkla sürdürülmesi.
 • İntifa, sükna, alım- önalım, geçit ve benzeri hakların yasal düzenlemelere uygun olarak sözleşme ve tapu işlemleri ile tesis edilmesi, bu haklarla ilgili çıkan uyuşmazlıkların dava açılması ve bu davaların takip edilmesi,
 • Hisseli tapu (paylı mülkiyet) ile ilgili uyuşmazlıklardan kaynaklanan davaların takibi,
 • Ecrimisil ve muhdesatın aidiyetinin tespiti davalarının açılması, alacak hesabı, davaya itiraz ve benzeri işlemler.
 • Taşınmaz satışı sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmesi, şarta bağlı karma satış sözleşmeleri ve benzeri sözleşmelerin oluşturulması, gözden geçirilmesi ve uygulanması,
 • Kiracının tahliyesi, kira bedelinin belirlenmesi ve artırılması, kiracılık durumunun belirlenmesi, işyeri kira sözleşmesinin devri gibi kira hukuku davalarının açılması ve takip edilmesi.
 • Kat mülkiyeti ve kat irtifakı oluşturulması, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin yapılması ve uygulanması, tapu devir işlemlerini yapmayan müteahhide karşı tapu tescil işlemleri, kentsel dönüşüm kaynaklı sözleşmelerin hazırlanması.
 • Haksız elatmanın önlenmesi, haksız inşaat ve taşkın yapı, ipoteğin kaldırılması, istihkak vb. davaların açılması ve takibi

gibi işlemler Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Kayseri ekibindeki gayrimenkul avukatları, tarafından gerçekleştirmektedir. Ayrıca Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi, gayrimenkul hukuku alanındaki çalışmalarını bu alanla sınırlamayıp, müvekkillerinin tüm hukuki sorunlarına çözüm üretmektedir.

Gayrimenkul avukatı, uygulamada tapu avukatı olarak da bilinir. Tapu avukatı, yukarıda sayılanlara ek olarak müvekkillerinin Kayseri’deki tapu dairelerindeki her türlü hukuki işinde yer alır. Bu işleri başarıyla yürütmek için gerekli olan bilgi ve deneyime sahiptir.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı İletişim Bilgileri

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Adresi: Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. Sütsever Apt. B Blok. No:120/4 Kocasinan/Kayseri

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Telefon Numarası: 0552 326 76 90

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışı randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)

E-Posta Adresi: [email protected]

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Ücretleri 2023

Kayseri’deki gayrimenkul avukatının ücreti, mevcut davaya veya uyuşmazlığın türüne ve özelliklerine göre belirlenir. Kayseri Barosu tarafından yayımlanan ve her yıl güncellenen “Kayseri Barosu avukatlık asgari ücret tarifesi” avukatlar için tavsiye niteliği taşır ve ücret belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.

Kayseri Barosu avukatlık ücret tarifesi, Kayseri gayrimenkul avukatı için tavsiye niteliği taşır. Dolayısıyla Kayseri gayrimenkul avukatı ücreti müvekkil ile serbestçe belirlenebilir, ancak genellikle Kayseri Barosu ücret tarifesi referans alınır. Net ücret, işin türüne, zorluk derecesine, süresine, niteliğine ve diğer faktörlere bağlı olarak aşağıdaki tablodaki rakamlardan farklılık gösterebilir.

Gayrimenkul avukatı ücretleri, Kayseri Barosu’nun 2023 yılı tarifesine göre aşağıdaki gibi asgari tutarda belirlenmiştir;

 

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Tolga Çelik
Kayseri Gayrimenkul Avukatı

Kayseri Gayrimenkul Avukatı ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Yukarıda Kayseri gayrimenkul avukatının iletişim bilgisi ve ücreti hakkında konuştuk. Ayrıca sıkça sorulan bazı soruları cevaplamak istiyoruz.

Kayseri’de Gayrimenkul Davaları Ne Kadar Sürer?

Kayseri’de gayrimenkul davaları; davanın türüne ve çeşitli bazı özelliklere göre 1 ila 3 yıl arasında devam edebilir. Ancak, eğer bir gayrimenkulde çok sayıda mirasçı sorunu varsa ya da tebligatların herkese düzgün bir şekilde ulaştırılamaması gibi problemler söz konusu ise süreç daha da uzayabilir. Kayseri gayrimenkul avukatı tarafından yapılan dava takibi ise zaman açısından olumlu sonuçlar doğurur.

Kayseri’de Gayrimenkul Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Kayseri’de gayrimenkul avukatı ücreti, müvekkil ile Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Kayseri gayrimenkul avukatı arasında serbestçe belirlenir. Ancak, Kayseri Barosu’nun 2023 avukatlık asgari ücret tarifesi burada önem taşır. Bu tarife, avukatlar için bir tavsiye niteliği taşır. Yani ücret belirlemesi yapılırken; işin kapsamı, süresi, zorluk derecesi gibi unsurlar gözetilerek Kayseri Barosu tarifesinin altında veya üstünde bir belirleme yapılabilir.

Kayseri’de Gayrimenkul Avukat Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Kayseri’de gayrimenkul avukatlarının ücreti genellikle işin başında ödenir. Ancak yukarıdaki tabloda da belirtildiği gibi, bazı durumlarda ücret işin sonunda ödenir. Bazı durumlarda ise başlangıçta bir miktar alınır, iş tamamlandıktan sonra toplam tutardan belirli bir yüzde kesilir.

Kayseri’de En İyi Gayrimenkul Avukatı Nasıl Bulunur?

Avukatların kendilerini en iyi Kayseri gayrimenkul avukatı veya Türkiye’nin en iyi gayrimenkul avukatı olarak tanıtmaları ve bu şekilde reklam yapmaları, TBB avukatlık meslek etiği kurallarına aykırıdır. Bu tür ifadeler ve tanımlamalar genellikle halk arasında yaygındır.

Kayseri’nin en iyi gayrimenkul avukatı veya Türkiye’nin en iyi gayrimenkul avukatı denildiğinde, genellikle gayrimenkul davalarıyla ilgili deneyimli ve uzmanlaşmış avukatlar anlaşılır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi, kurulduğu günden beri gayrimenkul davalarına yoğun olarak odaklanmaktadır.

Kayseri’de Gayrimenkul Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Kayseri gayrimenkul davaları genellikle Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk mahkemeleri tarafından görülmektedir. Uyuşmazlık türüne göre Kayseri gayrimenkul avukatı, taşınmazlara ilişkin uyuşmazlıkları tabloda yer alan mahkemelerde çözümlendirir.

Kayseri Gayrimenkul Avukatı
Gayrimenkul Avukatı Kayseri

Kayseri Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Kayseri’deki gayrimenkul avukatı, Kayseri’de yer alan gayrimenkul davalarında büyük bir etkiye sahiptir. Gayrimenkul avukatının rolü basit bir temsil değildir. Genellikle bu rol şu şekilde açıklanabilir:

 • Kira kontratı ve kiracı ilişkilerinde, devamlı değişen yasal düzenlemeler ve Yargıtay kararları göz önünde bulundurularak davalara yaklaşılmalıdır. Bu konularda Kayseri’deki gayrimenkul avukatları büyük bir özenle çalışmaktadırlar
 • Kat mülkiyeti, kat irtifakı, kentsel dönüşüm, müteahhit işlemleri gibi konularda hatalı adımlar çok büyük maddi kayıplara neden olabilir. Bu yüzden bu tür işlemler, baştan sona kadar avukat eşliğinde yapılmalıdır. Bu sayede süreçte ortaya çıkabilecek hukuki problemler kişilere zarar verme riski ortadan kaldırılmış olur.
 • Gayrimenkul satış ve satış vaadi sözleşmeleri yasal olarak resmi şekle tabi oldukları için bu sözleşmelerde genel serbestlik ilkesi bulunmamaktadır. Bu sebeple yasal unsurları eksik olan bir sözleşme, tarafları mağdur edebilir. En sağlıklı adım, bir gayrimenkul avukatından yardım almak olacaktır.
 • İntifa, alım, önalım, sükna, geçit ve benzeri hakların kurulmasında, sözleşmenin uzun vadeli düşünülerek her ihtimal göz önüne alınmalı ve eksik husus bırakılmamalıdır. Sadece ilgili olaya odaklanmakla kalmayıp, kanunun genel hükümleri de sözleşmeye doğru bir şekilde yansıtılmalıdır.
 • Devremülk sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda, sürenin aşılmaması, cayma hakkının hukuki zeminde ve usul kurallarına uygun şekilde kullanılması, iadeye ve caymaya dair beyanın kanuni dayanağının doğru tespiti gereklidir.
 • Ecrimisil, muhdesatın aidiyetinin tespiti, izale-i şüyu, tapu iptal tescil ve tasarrufun iptali davalarında maliklere ve mirasçılara gerçekleştirilecek tebligatların takibi davanın hızlı neticelenmesi bakımından büyük öneme sahiptir. Cevap dilekçelerine karşı cevapların hukuki zeminde ve usul kurallarına uygun şekilde yapılması gereklidir. Keşif işlemlerinde bizzat bulunulmalı, bilirkişi raporlarındaki eksikliklere kanuni gerekçelerle itiraz edilmelidir. Bu tür işlemlerin Kayserigayrimenkul avukatı yardımı olmadan yapılması oldukça zordur.

Gayrimenkul Avukatının Önemi

Yukarıda Kayseri’de gayrimenkul avukatlarına ödenen ücretler hakkında konuşarak iletişim bilgileri ve sürecin işleyişiyle ilgili bilgi verdik.

Tüm bu belirtilen ve titizlik gerektiren işlemler, gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış avukatların yapması gereken işlemlerdir. Kayseri’deki gayrimenkul avukatları, kişinin haklıyken haksız duruma düşmesini ve maddi kayıp yaşamasını engeller.

Sadece maddi kayıp değil, gayrimenkul davalarında zaman kaybı da olabileceğinden, gayrimenkul avukatı desteği olmadan adım atılmamalıdır. Kayseri’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisimiz bünyesindeki gayrimenkul hukuku avukatlarına ile internet sayfamızdaki iletişim bilgileri kısmından ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…