Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası

İştirak Nafakası Nedir?

Türk hukuk sisteminde tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası olmak üzere 4 çeşit nafaka türü bulunmaktadır. Bu makalemizde sadece iştirak nafakasından bahsedeceğiz.

İştirak nafakası velayet hakkı kendisine bırakılmayan eşin velayet hakkı kendisine verilen eşe, çocuğun bakım ve giderleri karşılığı gücü oranında yapacağı katkıyı ifade eder. Bu nafaka velayet hakkı kendisine bırakılan eş tarafından çocuk adına istenir. Bu nafaka türü konusunda hüküm tesis edilirken eşlerin kusur durumları dikkate alınmayacaktır. İştirak nafakası TMK madde 182/2 ve 182/3’de hüküm altına alınmıştır. İlgili maddede velayetin kullanılmasını elde edemeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde çocuğun sağlık, eğitim ve ahlak açısından yararlarının esas tutulacağı düzenlenmiştir. Yine ilgili maddeye göre bu eşin çocuğun eğitim ve bakım giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğunu düzenlemiştir.  TMK madde 182/2 hükmü kapsamındaki iştirak nafakası ile ilgili olarak talep olmasa bile hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Zira iştirak nafakasına ilişkin hükümler çocukların korunmasına yönelik olup kamu düzenine ilişkindir. Velayet Davası Ve Velayetin Değiştirilmesi adlı makalemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

Mahkemece tedbir nafakası olarak ödenmesine karar verilen nafakanın boşanma ya da ayrılık kararının kesinleşmesi ile birlikte iştirak nafakası şeklinde ödenmesine karar verilecektir.

İştirak Nafakası Hangi Şartlarda Bağlanır?

İştirak nafakasında nafaka yükümlüsü, velayet kendisine verilmeyen anne ve babadır. Velayet kendisine verilmiş anne ve baba aleyhine iştirak nafakasına hükmedilemez. Nafaka alacaklısı ise velayet kendisine bırakılan anne veya babadır. İştirak nafakası çocuk için talep edilmekle birlikte çocuk ergin olmadığından ve velayet altında bulunduğundan nafaka talebini velayet kendisine bırakılan eş kendi adına mahkemeye iletir. Velayet kendisine bırakılmayan eş yararına iştirak nafakasına hükmedilemez. Burada iştirak nafakası ödeyecek olan eşin ekonomik gücü önem arz etmektedir. Çünkü iştirak nafakasında sosyal ve ekonomik duruma göre bir miktar belirlenmektedir.

Boşanma davası devam ederken iştirak nafakası talebi ile hakim bağlı değildir. Çünkü kanun ve mahkemeler çocuğun yüksek menfaatine göre hareket etmektedir. Velayeti alan eşin iştirak nafakası talebi bulunmasa dahi mahkeme iştirak nafakası ödenmesi kararı verebilir.

Boşanma davası, ayrılık davası ya da evliliğin iptali davasında iştirak nafakası talebinde bulunulabilir. Ya da bu davalar sonlandıktan sonra ayrı bir dava açarak da iştirak nafakası talebinde bulunulabilir. Çocuğun velayet hakkı kendisine verilen anne ya da baba söz konusu davaların neticelenmesinden sonra dava tarihinden itibaren iştirak nafakası bağlanması şeklinde talepte bulunabilir.

Mahkemenin iştirak nafakası konusunda karar verebilmesi için eşlerim boşanmasına gerek yoktur. Taraflar boşanmamış fakat ayrı yaşıyorlar ise nafaka ödenmesi yönünde talepte bulunulabilecektir.

Nafaka yükümlülüğünün doğması için söz konusu çocuğun tarafların ortak çocuğu olması gerekir. Önceki evlilikten olan çocuklar için diğer eşten iştirak nafakası istenemez. Başka bir deyişle tarafların ortak olmayan çocukları için iştirak nafakasına hükmedilemez.

Kimler İştirak Nafakası Talep Edebilir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere iştirak nafakası boşanma davası sonucunda çocuğun velayeti kendisine verilmeyen eş aleyhine çocuğun giderlerine katılmasını sağlamak amacıyla hükmedilen bir nafakadır. TMK 329’da iştirak nafakası davasını kimlerin açabileceği düzenlenmiştir. Bu maddeye göre iştirak nafakası davası açabilecek kişiler şunlardır:

 • Çocuğa fiili olarak bakan eş
 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüğe atanan kayyım
 • Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüğe atanan vasi
 • Ayırt etme gücüne sahip çocuk

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun İştirak Nafakası

Evlilik dışı doğan çocuk ancak belirli şartlar dahilinde nafaka alabilir. Evlilik dışı doğan çocuk boşanma veya ayrılık kararı verildikten üç yüz gün içerisinde doğmuşsa velayetin düzenlenmesi gerekir. Boşanma davasında, ayrılık davasında veya evliliğin butlanı davasında velayet düzenlenmediyse hakim ilk önce velayet konusunda hüküm tesis edecektir. İştirak nafakası talebi ile açılan bu dava velayetin düzenlenmesini de kapsayacaktır.

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye aittir. Tanıma ya da babalık davası açılarak baba ile soybağı kurulabilir. Baba nüfus müdürlüğüne ya da mahkemeye yazılı başvuruda bulunarak ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyan ile tanıma işlemini gerçekleştirebilir. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması adlı makalemizi okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz. Babalık davasında ise çocuk ya da anne mahkemeye başvurarak baba ile soybağının kurulmasını talep edebilir. Soybağı ilişkisi kurulduktan sonra nafaka talebinde bulunulabilir.

Yardım Nafakası Üniversite Öğrencisi

İştirak nafakası sürelidir ve çocuğun reşit olduğu tarihe kadar devam eder. Müşterek çocuğun reşit olduğu tarihte iştirak nafakası da sona erecektir. Fakat reşit olan müşterek çocuğun eğitim hayatı devam ediyorsa bu durumda yardım nafakası talebi ile dava açılabilir. Yardım nafakası talebi ile açılan davada müşterek çocuğun üniversite okuduğu, eğitim sürecinin devam ettiği belirtilmelidir. Aynı zamanda daha iyi bir sonuç almak için hazırlanacak dava dilekçesine eğitim masraflarının ve aylık barınma beslenme gibi masrafların listesi sunulmalıdır.

İştirak Nafakasından Feragat

İştirak nafakasından şartlı feragat mümkün değildir. Feragat kayıtsız şartsız olmalıdır. Örneğin velayetin karşı tarafta kalması şartıyla iştirak nafakasından feragat edildiğine dair beyan geçerli değildir.

İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Ödenir?

İştirak nafakasının ne zaman son bulacağı TMK madde 328/1’de düzenlenmiştir. Kural olarak bu nafaka çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi yahut TMK madde 12’ye göre mahkeme kararı ile ergin kılınması halinde son bulacaktır. Fakat çocuk ergin olmasına rağmen eğitim hayatı devam ediyorsa nafaka çocuğun eğitim hayatı sonuna kadar ödenmeye devam edilir.

İştirak Nafakası Ne Zaman Biter?

Nafaka yükümlülerinin ve nafaka borçlularının en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de şudur. İştirak nafakası ne zaman biter? İştirak nafakası hangi durumlarda kesilir? İştirak nafakası boşanma kararının kesinleşmesiyle ödenmeye başlanır ve kural olarak çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Müşterek çocuk reşit olduğu zaman nafaka ödeme yükümlülüğü de kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Fakat ergin olmasına rağmen çocuk eğitimine devam ediyorsa, nafaka eğitim sonuna kadar devam eder. Zira TMK madde 382/2 hükmüne göre çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler. İştirak nafakası çocuğun ergin olması sebebiyle sona ermiş olduğundan eğitim hayatı devam eden çocuk nafaka talepli bir dava açmalıdır. Çocuğun ergin olması sebebiyle bu davayı açacak olan çocuğun annesi ve babası değil çocuğun kendisidir.

Diğer bir iştirak nafakasının sona erdiği durum nafaka borçlusunun ölmesidir. Nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin ölmesi halinde bu yükümlülük kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Yine velayetin el değiştirmesi halinde ya da velayet hakkının sona ermesi durumunda bu nafaka son bulacaktır.

Yine çocuğun evlenmesi halinde nafaka yükümlülüğü ortadan kalkacaktır. Çocuk reşit olmasa dahi kanunen belirli şartla mevcutsa evlenebilir. Çocuk reşit olmadan evlendiği takdirde erginlik kazanacaktır. Çocuk evlilik ile kazanmış olduğu bu kişisel durumunu ergin olmadan boşanmış olsa dahi kaybetmeyecektir.

 Dolayısıyla iştirak nafakasının hangi durumlarda kesileceği sorusunun cevabı şu şekildedir:

 • Nafaka borçlusunun ölmesi halinde
 • Çocuğun ergin olduktan sonra eğitim hayatına devam etmemesi halinde
 • Çocuğun evlenmesi halinde
 • Velayetin el değiştirmesi veya velayet hakkının sona ermesi

İştirak Nafakası Kaç Yaşına Kadar Devam Eder?

İştirak nafakası çocuğun reşit olduğu yaşa kadar talep edilebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurması ile birlikte artık iştirak nafakası sona erecektir. Yani çocuğun ergin olması ile birlikte iştirak nafakası ödemesi kesilebilir.

İştirak Nafakası Başlangıcı

Boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra başlamak üzere iştirak nafakasına hükmedilmelidir. Yargıtay kararlarında da görüleceği üzere boşanma hükmünün kesinleşmesinden sonra  başlamak üzere iştirak nafakasına hükmedilmesi gerekirken tedbir nafakasını da kapsayacak şekilde dava tarihinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmesini doğru bulmamıştır.

İştirak Nafakası Miktarı

İştirak nafakası miktarı belirlenirken ödeyecek eşin ve velayeti kendisine bırakılan eşin mali durumu, günün ekonomik koşullarındaki paranın alım gücü ile çocukların yaşı eğitim durumu ve çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurulacaktır.Hakim bu kriterleri göz önünde bulundurarak TMK madde 4’deki hususları da dikkate alarak nafaka miktarı takdir edecektir.

Mahkemece nafaka miktarı belirlenirken çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınmalıdır. İlkokula giden çocuk lehine hükmedilecek nafaka miktarı ile lise ya da üniversite çağındaki çocuk lehine hükmedilecek nafaka miktarı aynı olmayacaktır. Yine mali durumu diğer eşe nazaran daha iyi olan eşin yanında kalan çocuk için kararlaştırılacak iştirak nafakası miktarı ile mali durumu daha kötü olan eşin yanında kalan çocuk için kararlaştırılacak iştirak nafakası miktarı aynı olmayacaktır. Bunun yanında tarafların birden fazla çocukları bulunabilir.Tarafların birden fazla çocuklarının bulunması halinde çocukların yaş ve eğitim durumlarına göre nafaka miktarı belirlenecektir. Her çocuğun ihtiyacı aynı olmayıp çocukların ihtiyaçlarına göre hakkaniyete uygun nafaka miktarı takdir edilecektir.  

Yukarıda açıkladığımız hususlara ek olarak nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Nafaka her ay peşin olarak ödenir.

Eğer velayet kendisine verilmeyen eş çalışmayacak durumda ise ve başka bir geliri de yoksa bu durumda nafaka ödemeye tabi tutulamaz. Yine bunun gibi yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle yoksulluk nafakası hükmedilen eşe çocuk için iştirak nafakası yükümlülüğü yüklenemez.

Hakim istem üzerine, irat biçiminde ödenmesine karar verdiği nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Yani hakim iştirak nafakasının her yıl TÜFE, DİE, Döviz Artış Kuru, Altın Fiyatları Endeksine göre artırılacağını iştirak nafakası tesis ettiği kararında belirleyebilir. Tarafların sosyal ekonomik durumlarının ya da çocuğun ihtiyaçlarının değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır. Başka bir deyişle hakim gelecek yıllar için ödenecek nafaka miktarını belirlememiş ise ya da nafaka miktarı belirlendiği dönemdeki şartların değişmiş olması halinde nafaka alacaklısı ya da nafaka borçlusu nafaka uyarlama davası açabilir. Örneğin nafaka borçlusunun mali durumunda kötüleşme meydana gelmiş olabilir ya da çocuğun liseye, üniversiteye başlaması sebebiyle ihtiyaçlarında artış meydana gelmiş olabilir.

Nafaka konusunda mahkemece hüküm tesis edilirken gerekli ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılmalı ve bu doğrultuda karar verilmelidir. Zira gerekli ekonomik ve sosyal durum araştırması yapılmadan iştirak nafakasına hükmedilmesinin doğru olmadığı Yargıtay kararlarında da belirtilmiştir.

İştirak Nafakasına Konu Edilecek Giderler Nelerdir?

İştirak nafakasının asıl amacı müşterek çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesidir. Dolayısıyla bu nafaka türünde hüküm tesis edilirken çocuğun yaşı, eğitim durumu ve genel ihtiyaçları dikkate alınacak ve buna göre miktar belirlenecektir. İştirak nafakasına konu olacak giderleri şu şekilde sayabiliriz.

 • Eğitim giderleri: Okul ücreti, dershane ücreti, servis ücreti ve kurs ücreti örnek gösterilebilir.
 • Yiyecek giderleri: Çocuğun gıda ve beslenme tüketimi sebebiyle ortaya çıkan giderler örnek gösterilebilir.
 • Barınma giderleri: Müşterek çocuğun oturmuş olduğu evin gideridir.
 • Sağlık giderleri: Hastane masrafları, ilaçlar ve tedavi masrafları örnek gösterilebilir.

Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanma halinde tarafların belirlediği iştirak nafakasının miktarı hakim tarafından uygun bulunmalıdır. Her çocuk için ödenecek olan iştirak nafakasının miktarı açık ve net bir şekilde anlaşmalı boşanma protokolü metninde ve mahkeme kararında belirtilmelidir. Bunun yanında araflar anlaşmalı boşanma protokolü metninde iştirak nafakasının yabancı para üzerinden ödenmesi hususunda anlaşabilirler. Anlaşmalı Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü adlı makalemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

İştirak Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka yükümlüsü nafakayı ödemekle mükelleftir fakat uygulamada nafaka yükümlüsünün nafaka borcunu ödememesi ile sık sık karşılaşılmaktadır. İştirak nafakasının ödenmemesi halinde cebri icra ile tahsil yoluna gidilmektedir. Kanun koyucu nafaka alacağının tahsil edilmesini kolaylaştırmak adına birtakım tedbirler öngörmüştür.

Borcunu ödemeyen nafaka yükümlüsüne icra takibi başlatılmalı ve birtakım prosedürler uygulanarak borçlunun borcunu ödemesi için işlemler yapılmalıdır. İcra ve iflas kanununa göre hazırlanacak sıra cetvelinde nafaka alacakları 1. sıra alacaklar arasındadır.Bu nedenle nafaka borçlusunun menkul veya gayrimenkul mallarının icra yolu ile satılması halinde satış bedelinden nafaka alacağı öncelikli olarak ödenecektir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Nafaka İcra Takibi adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Nafaka alacaklarının tahsili için nafaka yükümlüsünün emekli maaşına haciz konulabilecektir. Yine nafaka alacağının tahsili sebebiyle nafaka yükümlüsünün maaşına haciz konulması halinde aylık nafaka miktarının tamamı maaştan kesilecektir. Ve yine kanun koyucunun nafaka alacağının tahsil edilmesini kolaylaştırmak adına öngördüğü diğer bir tedbir nafaka borçlusunun maaşında önceden haciz bulunsa dahi aylık nafaka miktarı önceki hacizlerden bağımsız şekilde maaştan kesilecektir.

Nafaka borçlusu aylık nafaka bedelini ödemezse nafaka alacaklısı borçluyu şikayet yoluna gidebilecektir. Şikayet halinde diğer şartların da mevcut olması durumunda İİK madde 334’e göre nafaka bedelini ödemeyen nafaka borçlusu 3 aya kadar tazyik hapsine mahkum edilecektir. Fakat şikayet yoluna başvurmadan evvel muhakkak borçlu aleyhine icra takibi başlatılmalıdır. İcra takibi sonrasında borçlu nafakayı ödemezse son üç aylık nafaka için icra ceza yolu ile şikayet edilmelidir. İcra ceza mahkemesine yapılan şikayet bir ya da iki celsede neticelenen dosyalardır. Bütün bu süreçleri işletirken mutlaka boşanma hukuku alanında uzman bir  boşanma avukatı desteğinden faydalanılmalıdır.

İştirak Nafakası Geriye Dönük İstenebilir Mi?

Hakim tarafından müşterek çocuk veya çocuklar lehine tesis edilen iştirak nafakası dava tarihinden itibaren ödenmek üzere hüküm kurulur. Davanın açılma tarihinden sonra iştirak nafakasına hükmedilse bile dava açılma tarihi iştirak nafakasının başlangıç tarihidir. Nafaka borçlusu nafakasını ödememesi halinde aleyhine icra takibi başlatılabilir. Bu icra takibinde dava açılma tarihinden itibaren hükmedilen iştirak nafakası geriye dönük olarak talep edilebilecektir. Biriken nafaka alacağı için başlatılan icra takibinde gerekli işlemler icra üzerinden yapılacaktır.

Nafaka Ödemeyen Baba Çocuğunu Görebilir Mi?

Uygulamada nafaka borçlusunun nafaka borcunu ödememesiyle sık sık karşılaşmaktayız. Bu durumda nafaka borçlusuna karşı hukuki yollara başvuru yapılmalı ve nafaka ödemeyen nafaka borçlusu aleyhine icra takibi başlatılmalıdır. İcra takibinin başlatılıp akabinde ödeme emri gönderilmesine rağmen nafaka borcunu ödemeyen nafaka borçlusuna karşı ceza davası açılarak hapis cezasına hükmedilmesi talebinde bulunulabilir.

Önemle belirtmek gerekir ki nafaka ödemeyen eşe çocuğun gösterilmesi gerekir. Nafaka ödememesi sebebiyle nafaka yükümlüsüne çocuğun gösterilmemesi yanlıştır. Yukarıda da izah ettiğimiz gibi bu durumda nafakanın ödenmesi için hukuki yollara başvurulmalıdır.

18 Yaşını Dolduran Çocuğun Nafakasının Kaldırılması

İştirak nafakası yukarıda da izah ettiğimiz üzere çocuğun reşit olduğu tarihe kadar ödenen bir nafaka türüdür. Yargıtay kararlarında çocuk ergin olduktan sonra eğitim hayatına devam ediyor ise ayrı bir dava açarak nafaka ödenmesi için talepte bulunulabilir. Bu dava sonucunda hükmedilecek nafaka çocuğun eğitim hayatı boyunca ödenecektir. Çocuğun eğitim hayatı sonlandığı zaman nafakanın kaldırılması davası açılabilir. Nafaka yükümlüsünün reşit olmuş ve eğitim hayatı sona ermiş çocuk için nafakanın kaldırılması davası açma hakkı bulunmaktadır.

Nafaka Yerine Geçen Ödemeler

İştirak nafakası müşterek çocuk adına ödenmekte olup çocuğun eğitimi, beslenme, kıyafet gibi tüm giderlerinin karşılandığı nafaka türüdür. Fakat nafaka yükümlüsü tarafından yapılan hatalı ödemeler sonucunda uygulamada nafaka alacaklısı tarafından tekrardan talep edebilme olayıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Dolayısıyla iştirak nafakası ödemeleri özenle yapılmalıdır. Hakim ne kadar iştirak nafakası hükmetmiş ise o miktar kadar ödeme yapılmalıdır. Örneğin iştirak nafakası miktarına tekabül eden ve parça parça ödenen masraflar nafakadan mahsup edilemez. Nafakadan mahsup edilmesi saikiyle ödenen okul ücreti, kıyafet masrafları, kitap ve beslenme ücretleri nafaka yerine geçmeyecek olup nafakadan mahsup edilemez.

Bu durum uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durum olup nafaka alacaklısının yeniden talep edebildiği nafaka yükümlüsünün de mağduriyetine yol açan bir durumdur. Nafaka borçlusu nafaka dışında nafaka miktarını aşan ödeme yaptığını belirterek nafaka yükümlülüğünden kurtulacağını düşünmektedir. Fakat yargıtay kararlarında nafaka harici ödenen miktarların nafakadan mahsup edilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla nafaka ödemeleri düzenli şekilde yapılmalı nafaka alacaklısı da ödenen nafaka miktarı ile çocuğun okul, beslenme, kırtasiye vb. giderlerini karşılamalıdır. Nafaka borçlusu hükmedilen nafaka miktarını ay ve tarih belirterek ödemelidir.

Nafaka Artırım Davası

Müşterek çocuk lehine hükmedilen nafaka miktarı zaman içerisinde çocuğun / çocukların ihtiyaçlarının değişmesi sebebiyle ihtiyaçlarını karşılayamayabiliyor. Müşterek çocuğun / çocukların yaşı, eğitimi ve ihtiyacı zamanla değişebilir. Örneğin 4 yaşındaki çocuk lehine hükmedilen nafaka miktarı çocuk 15 yaşına geldiğinde çocuğun ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Çocuğun yaşının ilerlemesi ile çocuğun ihtiyaçları artacaktır. Örneğin okul ücreti, servis ücreti, dershane ücreti, sosyal aktiviteler, beslenme, kıyafet ve kırtasiye masrafları çocuğun yaşının ilerlemesi ile artacak masraflardır.

Üzerinde durulacak diğer bir durum ise alım gücünün yıllar içerisinde değişmesidir. Enflasyonun değişmesi ile birlikte paranın alım gücü de değişecektir. Enflasyon sebebiyle paranın alım gücünde yarattığı olumsuz etki sebebiyle iştirak nafakasının artırımı davası açılabilir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için Nafaka Artırım Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

İştirak Nafakasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

İştirak nafakasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi dışındaki başka bir mahkemede iştirak nafakası davası açılması halinde söz konusu dava görevsizlik nedeniyle reddedilecektir. Aile mahkemesi olmayan yerlerde ise bu davalara asliye hukuk mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla bakacaktır.

Boşanma davası sırasında iştirak nafakası talebinde bulunulmuşsa burada yetkili mahkeme boşanmanın görüldüğü mahkemedir. Fakat boşanma davasından bağımsız olarak ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra açılan davada yetkili mahkeme iştirak nafakası alacaklısının, davalının yerleşim yeri veya küçüğün bulunduğu ikametgah yer mahkemelerinden birisidir

İştirak Nafakası Zamanaşımı

Mahkeme ilamları son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Yine aynı şekilde ilam hükmündeki diğer kararlar da son işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacaktır. Dolayısıyla 10 yıllık sürenin dolmasından sonra ilam ve ilam  hükmündeki diğer kararlar dayanak alınarak işlem yapılamaz. Bu kuralın istisnası nafakaya ilişkin ilamlardır. Başka bir deyişle nafaka alacağına dair bir mahkeme kararı üzerinden 10 yıl geçse dahi mahkeme kararı geçerliliğini koruyacaktır. Fakat burada 10 yıl geçmekle ilam zamanaşımına uğrama bile biriken nafaka alacakları zamanaşımına uğrayacaktır. Örneğin 01.01.2004 tarihinde hükmedilen iştirak veya yoksulluk nafakasını 01.01.2015 tarihinde tahsil için icraya koyduğumuzda 01.01.2005 tarihinden önceki nafaka alacakları zamanaşımına uğramış olacaktır. Fakat yukarıda da izah ettiğimiz üzere ilamın üzerinden 10 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen ilam geçerliliğini koruyacaktır.

İştirak Nafakası Hesaplama
İştirak Nafakası

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

İştirak nafakası eşlerin boşanmasının doğurduğu sonuçlardan olup müşterek çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir. Makalemizde sizlere iştirak nafakasının ne olduğu, nasıl hesaplanacağını, kimlerin kimlerin nafaka talebinde bulunabileceği, evlilik dışı doğan çocuk lehine iştirak nafakasına hükmedilip edilmeyeceği vb. birçok konuda açıklamada bulunduk. İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi aile hukuku alanında müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. Unutmamak gerekir ki her dava somut olayın özelliklerine göre değişkenlik göstermekte  olup her somut olaya uygun dilekçe ve argümanlar kullanılmalıdır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi boşanma avukatı ve aile hukuku avukatlarına avukata sor kısmından soru sorabilir iletişim sekmesinden kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…