Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği 

İstinaf süre tutum dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır.

İstinaf süre tutum dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İstinaf süre tutum dilekçesi için dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre istinaf süre tutum dilekçesi örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

İstinaf süre tutum dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İstinaf başvurusu ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği 

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ CEZA DAİRESİNE
Gönderilmek Üzere
BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO : 

İSTİNAF EDEN
SANIK : 

MÜDAFİİ : Av. Tolga ÇELİK

ADRES : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

KONU : Süre Tutum dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinin …… Esas sayılı dosya kapsamında, 01.11.2023 tarihinde müvekkil aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı yasa ve usule aykırıdır. Bu nedenle ilgili kararın istinafen incelenerek bozulması gerekmektedir. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğ edilmesinden sonra ayrıntılı olarak belirteceğimiz istinaf nedenleri uyarınca şimdilik süresi içerisinde Sayın Mahkemenin yasa ve usule aykırı kararını istinaf ediyoruz. Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edilinceye kadar İstinaf için süre tutum talebinde bulunuyoruz. Yerel Mahkeme’nin 01.11.2023 tarihli kararının İstinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak “davanın İstinaf Mahkemesi’nde yeniden görülmesi ile müvekkilin beraatine karar verilmesini, davanın İstinaf Mahkemesi’nde yeniden görülmesi mümkün değilse, “hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere Yerel Mahkemeye gönderilmesine” karar verilmesini talep ediyoruz.

Sayın Mahkemenin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş olup hükmün hangi gerekçelerle oluşturulduğunu henüz bilmediğimizden süre tutum talebinde bulunuyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip istinaf gerekçelerimizi ayrıntılı olarak Sayın Mahkemeye yasal süresi içerisinde sunacağız.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Dairece re’sen dikkate alınacak sebeplerden, gerekçeli kararının tebliğinden sonra gerekçeli istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak, mezkur karara karşı istinaf kanun yoluna başvurduğumuzu vekaleten arz ve beyan ederiz. 01.11.2023

İstinaf Yoluna Başvuran Müdafi

Av. Tolga ÇELİK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…