Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

İstanbul Kira Hukuku Avukatı

İstanbul kira hukuku avukatı, kira sektöründe doğabilecek hukuki ihtilafların çözümünde yerli ve yabancı müvekkillerine çeşitli hukuki hizmetler vermekte ve bu alanda faaliyet göstermektedir.

Makalede Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlı Ofisi İstanbul kira hukuku avukatının faaliyet alanları, iletişim ve ücret bilgileri, bu kapsamda karşımıza çıkabilecek davalar, bu davaların görüldüğü mahkemeler ve uygulamadaki işleyişe yönelik merak edilen hususlar ele alınmaktadır. Bu sebeplerden dolayı yazıyı dikkatli bir şekilde okumanızda fayda vardır.

Kira Sözleşmeleri Hakkında

Yoğun biçimde kullanılan kira sözleşmesi, kiracıya kullanma ve yararlanma hakkı vererek iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Yoğun şekilde kulanılan kira sözleşmeleri birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir. Konut ve çatılı iş yeri kiraları gibi bilinen kiralamalar dışında ürün hasılat kirası, finansal kiralamalar ve filo kiralaması gibi birçok kira sözleşmesi türü bulunmaktadır.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul avukatları, müvekkillerine ilgili alanda birçok hukuki hizmet sunmaktadır. Aşağıda bu örneklerden bazıları sıralanmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki bir kira avukatının faaliyet alanları sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Kira sözleşmesinin hazırlanması veya imzalanması öncesindeki ön incelemenin yürütülmesi,
 • Kira Tespit Davası açılması, ilgili prosedürün takip edilmesi ve neticelendirilmesi
 • Kira Kanunu kapsamında uyarlama davalarının açılması, ilgili prosedürün takip edilmesi ve neticelendirilmesi
 • Tahliye davası işlemlerinin başlatılması ilgili prosedürün takip edilmesi ve neticelendirilmesi
 • Kira sözleşmelerine ilişkin ihtarnamelerin hazırlanması ve gönderilmesi
 • Kira bedelinin tahsili için gerekli davanın açılması ve sonuç olarak icra takibinin başlatılması,
 • Alışveriş merkezleri ve iş yeri gibi yerlere kira ihtilafları kapsamında çeşitli hukuki hizmetler sunmak,
 • Tarım ve arsa kiralama sözleşmeleri çerçevesinde hukuki hizmetlerin sağlanması,
 • Taşınmazın ilamsız icra takibi yoluyla tahliye sürecinin başlatılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Kiralananda mevcut olan bir ayıba ilişkin tespit talebinde bulunulması ve sürecin takibi,
 • Koşullarının oluşması halinde ecrimisil davasının açılması, ilgili prosedürün takip edilmesi ve neticelendirilmesi
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılması, ilgili prosedürün takip edilmesi ve neticelendirilmesi

Yukarıda da belirtildiği gibi Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul kira hukuku avukatının faaliyet alanları yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Bunların yanı sıra yerli ve yabancı müvekkillerine birçok alanda hukuki hizmet sunmaktadır.

İstanbul Kira Hukuku Avukatı İletişim Bilgileri

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Adresi: Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Telefon Numarası: 0552 326 76 90

E-Posta Adresi: [email protected]

Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 19.00 (Mesai saatleri dışında görüşmek isterseniz, lütfen ofisimiz ile ayrıca iletişime geçiniz.)

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Ücretleri 2023

İstanbul Kira Hukuku avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde çeşitli faktörler devreye girmektedir. Genellikle İstanbul Barosu tarafından yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesi dahilinde şekillenecektir. Ancak müvekkil ile yapılan müzakereler ve somut olayın özellikleri ve koşulları da avukatlık ücreti bakımından belirleyici rol oynamaktadır.

DİKKAT: İstanbul Barosu tarafından düzenlenen avukat asgari ücret tarifesinde yer alan tutarlar bağlayıcı değildir. Bu ücretler tavsiye niteliğindedir. Bu nedenle, belirli bir hukuki konunun koşullarına bağlı olarak, müvekkil ile yapılan görüşmelerde yukarıda belirtilen tarife ödemelerinden daha yüksek veya daha düşük bir miktar belirlenebilir.

Sık Sorulan Sorular

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi’nin İstanbul kira hukuku avukatı, sıkça sorulan ve merak edilen bazı hukuki soruları aşağıda yanıtlamıştır.

İstanbul’da Kira Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

İstanbul’daki kira davalarının ne kadar süreceğini tam olarak belirlemek mümkün değildir. Davanın süresi, mahkemenin iş yüküne ek olarak, uyuşmazlığın durumuna ve niteliğine göre değişir.

İstanbul’da Kira Hukuku Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İstanbul kira hukuku avukatı ücretleri belirlenirken birden fazla faktör göz önünde bulundurulur. İstanbul Barosu tarafından yayınlanan ücret tarifesi, hukuki sorunun mahiyeti ve niteliği belirleyicidir. Bu çerçevede, tarifede belirtilen tutarlardan daha yüksek veya daha düşük bir ücret belirlenebilir.

İstanbul’da Kira Hukuku Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

İstanbul kira hukuku avukatı ücreti genellikle işin başlangıcında peşin olarak ödenir. Ancak bazı işler vardır ki doğası gereği sonradan ödenir. Bazılarında ise ilk aşamada belli miktarlar alınır ve iş bittikten sonra lehe hükmedilen miktar üzerinden belli bir yüzde alınır.

İstanbul’da Kira Hukuku Dava Masrafları Ne Kadardır?

İstanbul’da kira hukuku kapsamında bir dava açılması ve bu davanın yürütülmesi süreçleri birtakım masrafları gündeme getirmektedir. Kira hukuku ile ilgili bir dava açılması halinde başvuru harcı, tebligat gideri, vekalet suret harcı, bilirkişi ücreti ve keşif gideri ödenmektedir.

İstanbul’da Kira Hukuku Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

İstanbul’da kira hukuku kapsamındaki davalara bakan mahkemeler çoğunlukla sulh hukuk mahkemeleridir. Aşağıda, bu alandaki bazı davaların ve bunların görüldüğü mahkemelerin bir tablosu bulunmaktadır.

Kira Hukuku Davaları Görevli Mahkeme
İlamsız İcra Yoluyla Tahliye Takibi İcra Dairesi
Tahliye Davaları Sulh Hukuk Mahkemesi
Kira Bedeli Tespiti Davası Sulh Hukuk Mahkemesi
Kira İlişkisinden Doğan Alacak Davası Sulh Hukuk Mahkemesi
İstinaf Mercii Bölge Adliye Mahkemesi
Temyiz Mercii Yargıtay

İstanbul Kira Hukuku Avukatı Ne İş Yapar?

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul kira hukuku avukatı olarak müvekkillerine bu alanda çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden bazıları aşağıda detaylandırılmıştır. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki, kira hukuku çerçevesinde yürütülen hukuki faaliyetler sayılanlarla sınırlı değildir.

 • Kira sözleşmesi hazırlamak ve düzenlemek isteyenlerin kira sözleşmesini hazırlarken bazı noktalara dikkat etmeleri gerekmektedir. Hukuki ayrıntı içeren bu konularda İstanbul Kira Hukuku Avukatı hukuki hizmet sağlamaktadır.
 • Kira bedeli tespiti istemleri uygulamada en sık karşılaşılan ve önemli hukuki sorunlardan biridir. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul kira hukuku avukatı müvekkillerine bu alanlarda birçok hukuki hizmet sunmaktadır.
 • Kira sözleşmelerinin imzalandığı tarihte geçerli olan koşullar her zaman aynı kalmamaktadır. Bu nedenle, koşulların ve kira bedelinin güncellenme durumu gündeme gelebilir. Bunun en temel örneği Covid-19 sürecinde yaşanan gelişmelerdir. Bu bağlamda İstanbul kira avukatı böyle bir durumun olabileceği durumlarda müvekkiline hukuki hizmet vermektedir.
 • Bazı durumlarda kiraya veren tahliye davası açma ihtiyacı hissetmektedir. Sürecin başlatılabilmesi için öncelikle noter tarafından kiracıya tahliye istemini bildirir ihtarname gönderilmesi İstanbul kira hukuku avukatı, hem kiracıya ihtar göndererek hem de ihtar süreci sonunda tahliye davası açarak müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.
 • Kira bedelini ödememiş kiracı için tahliye talebi, yetkili icra dairesinde ilamsız icra takibinin başlatılması ile söz konusu olacaktır. İstanbul kira hukuku avukatı icra takip sürecinin başlatılması ve tamamlanması ile ilgili olarak hukuki hizmet
 • Bir alışveriş merkezi içindeki işyerlerinin veya çatılı işyerlerinin kiralanması ve bu kiralamanın hükümleri mesken kiralamaktan farklı hususlara tabidir. İstanbul Kira Hukuku Avukatı bu tür durumlarla karşılaşan müvekkillerine bu alanda hizmetler sunmaktadır.
 • Tarla ve arsaların kiralanmasında kiracı ile kiraya verenin hak ve sorumluluklarının neler olduğu hususu ile bunların nasıl ileri sürülebileceği konularında İstanbul kira hukuku avukatı, çeşitli hukuki hizmetler sunmaktadır.
 • Kiralanan taşınmazda bir kusur veya ayıp varsa, bunun tespiti, ileride çıkabilecek ihtilaflar açısından çok önemlidir. İstanbul Kira Hukuku Avukatı, ilgili tespitin gerçekleştirilmesi ve uygun biçimde ileri sürülebilmesi açısından müvekkillerine hukuki hizmet vermektedir.

Kira Hukuku Avukatının Önemi

Makalede, İstanbul’daki bir kira avukatının çalışma alanları, iletişim ve ücret bilgileri, ilgili alanda çıkabilecek davalar ve bunların görüldüğü mahkemelerden bahsedilmektedir.

Kira hukuku, birçok teknik hukuki detayı içeren ve dikkatle ele alınması gereken bir alandır. Ayrıca davada ortaya çıkan iddia ve argümanların doğru yasal zeminde sunulması çok önemlidir. Bu sebeplerden dolayı bu alanlarda bir İstanbul kira hukuku avukatına danışmak oldukça faydalıdır.

Kira hukuku avukatı, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda yasal rehberlik ve temsil sağlayabileceğinden kira davalarında büyük öneme sahiptir.  Kira hukuku avukatı kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesine ve müzakere edilmesine yardımcı olur. Yine kiracı hakları konusunda kiracıya tavsiyelerde bulunabilir ve kiracıyı mahkemede temsil edebilir. Kısacası kira hukuku avukatı hem ev sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasına ve tüm yasal gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olabilir. İstanbul’da Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi kira hukuku avukatı kadrosu ile kira bedelinin artırılması için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi10 yılı dolduran kiracının tahliyesi iş yeri ve konut kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhüdü hazırlanması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ofisimiz aynı zamanda kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi ya da konutun  veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye durumlarında meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kira hukuku avukatı kadromuz kira hukuku ve kira davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgileri çerçevesinde müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak adına hukuki destek vermektedirler.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…