Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası

İsim Değiştirme Davası Nedir?

Bu makalemizde isim değiştirme davası (ad değiştirme davası), isim davası, isim ekletme davası, soyadı değişikliği davası (soyadı değiştirme davası), mahkeme kararıyla isim ekletme, soyad değiştirme davası konusunu ele alacağız. Yasal olarak isim nasıl değiştirilir? Soy isim değişikliği davası (soy isim değiştirme davası) ayrı makalemizin konusu olup orada detaylı şekilde açıklanmıştır. İsim insanların toplum içerisinde tanınması için büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple isim kural olarak değiştirilemez. Ancak kanun bazı hallerde kişilere isim değiştirme hakkı vermiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde adın değiştirilmesi başlığı altında isim değiştirme düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre isim değiştirilmesi ancak haklı nedenlere dayanılarak hakimden talep edilebilir. İsim değişikliğinden sonra söz konusu değişiklik nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. İsim değişmekle kişinin kişisel durumunda değişiklik meydana gelmez.

İsim Değiştirme Nasıl Yapılır?

İsim değiştirme davası haklı nedenlerin izah edildiği isim değiştirme dava dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesi ile açılacaktır. İsim değiştirme talebinin dayandığı haklı nedenler belgelerle ispat edilecekse belgeler tanıklarla ile ispat edilecekse tanıklar mahkemeye getirilecektir. Fakat ispata gerek olmayan durumlarda tanık ya da belgenin mahkemeye sunulması da gerekli değildir. Bu hallere ismin gülünç olması gösterilebilir.

Davanın açılmasından sonra yapılması gereken birtakım işlemler vardır. Davanın sağlıklı ilerlemesi için bu işlemlerin zamanında yapılması gerekir. İsim değiştirme davasının açılması ve yürütülmesi sürecinin bir avukat nezaretinde yürütülmesi işlerin daha hızlı ilerlemesi açısından önemlidir.

Nüfus Müdürlüğü’ne Başvurarak İsim Değiştirilir Mi?

İsim değişikliğinin yapılabilmesi için kural olarak dava açılması gerekmektedir. Fakat Nüfus Hizmetleri Kanunu Ek 8. Maddesi gereğince birtakım şartların gerçekleşmesi halinde ve belirli bir süre içerisinde isim değişikliği Nüfus Müdürlüğü’ne başvurarak yapılmaktadır. Fakat nüfus müdürlüğünde isim değişikliğinin yapılacağı haller sınırlı sayıdadır ve belir bir süre içerisinde yapılması gerekmektedir.

Nüfus Hizmetleri Kanunu Geçici 8. Maddeye göre yazım hatası içeren isimler ve düzeltme işareti kullanılmaması sebebiyle anlamı değişen isimler nüfus müdürlüğüne başvurularak değiştirilecektir. Bunun dışındaki hiçbir sebebe dayanarak nüfus müdürlüğünden isim değiştirilemez. Fakat nüfus müdürlüğüne başvuru ile isim değiştirilmesi imkanı 03.11.2019 tarihine kadar kullanılmaktaydı. Bu tarihten sonra yazım hatası sebebiyle isim değiştirmek için nüfus müdürlüğüne başvuru ile sonuç elde edilemeyecek olup mahkemede isim değişikliği davası açılması gerekmektedir.

24.12.2019 tarihinde yukarıda bahsedilen süreç 3 yıl daha uzatılmış olup ilgili kanun aşağıdaki gibidir.

isim değiştirme dilekçesi
isim değiştirme

Kişinin sosyal hayatında başka isim ile bilinmesi, din değişikliği, kişinin ismine aidiyet duygusu hissetmemesi, iş ve sosyal hayat ile uyumsuz isimler, kişinin isminin kötü bir olayı veya kişiyi hatırlatması gibi durumlar yukarıdaki yasal düzenleme kapsamına girmemekte olup dava yolu netice elde edilmektedir.

E-Devlet Üzerinden İsim Değiştirme İmkanı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11. Maddesinde belirtilen nedenlerin mevcut olması durumunda dava açmadan isim değiştirme işlemi gerçekleştirilebilecektir. E-devlet kapısına eklenen bu yeni düzenleme ile vatandaşların isim değiştirme işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirmeleri sağlanmıştır. Fakat bu işlemlerin yapılabilmesi için mobil imza ya da e-imza sahibi olmak gerekmektedir. Çünkü e-devlet kapısına e-imza veya mobil imza ile giriş yapılması gerekmektedir.

 E-Devlet üzerinden isim değiştirme işlemi işlemini gerçekleştirmek için şu adımları takip ediniz.

 1. T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet kapısına giriş yapınız.
 2. Hizmetler ana başlığı altında bulunan Kurumlar sekmesini tıklayınız.
 3. Kurumlar listesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kurumunu seçiniz.
 4. Açılan sayfada Nüfus Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Talebi ekmesine tıklayınız.
 5. Mobil imza ya da e-imza ile e-devlet kapısına giriş yapmadıysanız bu aşamadan sonraki işlemleri gerçekleştiremezsiniz.
 6. Mobil imza ya da e-imza ile e-devlete giriş yaptıysanız YENİ BAŞVURU sekmesine tıklayınız.
 7. Başvuru Formu ekranında yer alan Düzeltilmesini İstediğiniz Nüfus Bilginiz başlığı altında adım seçeneğini seçiniz.
 8. İmza Türü başlığı altında Mobil imza ya da E-imza seçeneklerinden size uygun olan seçeneği seçiniz ve devam et butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya geçiniz.
 9. Mobil imza ile giriş yaptıysanız Mobil İmza Beyan Formu altında yer alan Cep Telefonu numaranızı ve GSM operatörünüzü seçerek Sorgula butonuna tıklayınız.
 10. Mobil imzalama işleminizi tamamlayın.
 11. Bütün bu işlemlerden sonra isim değiştirme talebiniz ilgili nüfus müdürlüğü kayıtlarına alınmış olup değerlendirilecektir.

İsim Değiştirme Davasının Tarafları

İsim değiştirme davasında davacı taraf ismini değiştirmek isteyen kişidir. Bu davada davalı taraf ise nüfus idaresidir. Avukat nezaretinde yürütülmeyen davalarda yanlış kişilere ve kurumlara dava açılması durumu ile sık sık ile karşılaşılmaktadır. Bu sebeple kişiler maddi ve manevi kayıplarla karşılaşmaktadır. Bu sebeple isim değiştirme davasının avukat nezaretinde takip edilmesi hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçecektir.

İsim değiştirme hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu sebeple isim değişikliği yapmak isteyen kişi davayı da kendisi açmalıdır. Fakat davanın avukat aracılığı ile yürütülmesi yukarıda da açıkladığımız üzere sürecin doğru ve sağlıklı şekilde ilerlemesi açısından önemlidir.

Sınırlı ehliyetsizler isim değiştirme davasını yasal temsilcileri vasıtasıyla açabilirler. Ayırt etme gücüne sahip olan fakat ergin olmayan ve kısıtlı olanlar sınırlı ehliyetsizdir. Bu durumda isim değiştirme davasını bu kişiler veli veya vasi aracılığı ile açılabilir.  18 yaşından küçük kişinin velisi bu davayı açmak istemezse kişi kendisi de bu davayı açabilir.

Tam ehliyetsizler fiil ehliyeti olmayan ayırt etme gücünden yoksun kişilerdir. Tam ehliyetsizler isim değiştirme davasını yasal temsilcileri vasıtasıyla da açamazlar. Tam ehliyetsizlerin yasal temsilcileri aracılığı ile isim değiştirme davasını açabilmesi için çok önemli nedenlerin bulunması gerekmektedir.

İsim değiştirme davası nüfus idaresine karşı açılmaktadır. İsim değiştirme davasında hangi nüfus müdürlüğü davalı olarak gösterilir? Davacının yerleşim yerinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğü hasım olarak gösterilmelidir. Kişiler avukatsız isim değiştirme davası açtıklarında yanlış kişi ve kurumlara karşı açıldığı görülmektedir.  Bu durum hem sürecin uzamasına hem maliyetin artmasına neden olmaktadır. Davanın doğru kuruma açılarak hızlı şekilde neticelendirilmesi için avukat aracılığıyla dava yürütülmelidir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Nedenler Nelerdir?

İsim değiştirme davasının açılabilmesi için birtakım haklı nedenlerin bulunması gerekmektedir. İsim değiştirme davası çoğunlukla kişisel sebeplerle açılmaktadır. İsim değiştirme davasında hangi durumların haklı sebep teşkil ettiği sınırlandırılmamıştır.  Yerel mahkeme ve yargıtay kararlarında ortaya çıkan isim değiştirme davasında haklı sebepler şunlardır:

 • Kişinin isminin gülünç olması
 • Kişinin isminin genel ahlak kurallarına aykırı olması
 • Kişinin isminin küçük düşürücü olması 
 • Kişinin isminin dini görüşleriyle bağdaşmaması veya kişinin sonradan dinini değiştirmesi
 • Kişinin isminin kötü bir olayı ya da kişiyi hatırlatması
 • Sahip olunan ismin toplumca tasvip edilmeyen ya da nefret edilen başka kişinin ismi ile aynı olması ve bu sebeple bu kimseler arasında akrabalık bağının olduğunun düşünülmesi
 • Kişinin isminin sosyal çevresi tarafından farklı bir isimle tanınması
 • Ailevi nedenler
 • Kişinin ismini benimseyememesi
 • Kişinin cinsiyetini değiştirmesi
 • Kişinin vatandaşlığını değiştirmesi
 • Kişinin dinini değiştirmesi
 • Sosyal ve iş hayatının isim sebebiyle olumsuz etkilenmesi
 • Memurun ismi resmi kayıtlara geçtiği esnada yazım yanlışlığı gibi maddi hatasından kaynaklanan isim farklılıkları

Genel olarak isim değiştirme davasındaki haklı sebepler bu şekildedir Fakat başka birtakım haklı sebeplerin varlığı halinde de bu davayı açma hakkı doğacaktır. İsim değiştirme dava sebebinin haklı olup olmadığına mahkeme karar verecektir. Dava sebebinin haklı olduğunu doğru anlatabilmek için isim değiştirme dilekçesinin doğru hazırlanmış olmalıdır. Dolayısıyla bu süreçte bir avukat desteği alınmalı ve süreç avukat ile yürütülmelidir. İsim değişikliği dava dilekçesi örneği için bağlantıya tıklayabilirsiniz

İsim Değiştirme Davasında Gerekli Belgeler, İspat ve Tanık

İsim değiştirme davasında dayanılan nedenlere göre mahkemeye sunulacak belgeler değişiklik arz eder. Eğer isim değiştirmek için dayanak teşkil eden haklı sebep bir belge ile ispat ediliyorsa bu belgenin mahkemeye ibraz edilmesi gerekir. Fakat isim değiştirme konusundaki haklı neden belgesiz şekilde ispat edilebiliyorsa bu durumda mahkemeye ibraz edilmesi gereken bir belgenin varlığından söz edilemez.

İsim değiştirme davasının açılabilmesi için isim değiştirme nedenlerinizi içerir dava dilekçesi hazırlanmalıdır. Buradaki dava dilekçesi eksiksiz ve doğru hazırlanmalıdır.

Bu davada kişi mahkemeye sunduğu isim değiştirme nedenlerini ispatlamalıdır. İsim değişikliği nedeni her türlü delille ispatlanabilir. İsim değişikliği talebinin dayandığı haklı sebep bir belge ile kanıtlanabilmesi halinde mahkemeye bu belge sunulmalıdır. Örneğin kişinin sosyal çevresinde farklı isimle tanınması nedenine dayalı olarak açılan isim değiştirme davasında tanıkla ispat yeterlidir. Kişinin isminin komik ve genel ahlaka aykırı olması hallerinde açılan davalarda ispata gerek yoktur. Hangi hallerde hangi ispat araçlarının kullanılmasının gerektiğine ilişkin değerlendirmeler bir avukat ile yapılmalı ve ispata elverişli deliller kullanılmalıdır.

İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer?

İsim değiştirme davası kaç ay sürer? İsim değiştirme davasının ne kadar zamanda neticeleneceği mahkemelerin yoğunluğuna göre değişmektedir. Mahkemeler ilk celseden sonra ikinci celseyi genellikle 3-4 ay sonra görmektedir. İsim değiştirme davası usuli bir eksiklik yok ise ve evraklarda da bir sorun olmaması halinde tek celsede neticelenmektedir. Bazen mahkeme tarafından emniyete yazılan müzekkerelere geç cevap verilmekte bu da dava sürecini uzatmaktadır. Dolayısıyla sürecin özenle takip edilmesi gerekmektedir.

Kararın kesinleşmesini hızlandırmak için kanun yollarından feragat edilerek davadan sonraki süreçte yapılması gereken işlemlere geçilmelidir. Davanın hızlı bir şekilde neticelenmesi için bu tür nüfus davalarında deneyimli hukuk ofisi ile çalışılması önerilmektedir. Zira usuli eksiklikler ve takip edilmeyen işlemlerin gecikmesi nedeniyle bile tek celsede bitebilecek dava birkaç celse sürebilir.

Gazete İlanı

İsim değiştirme davasında kararın kesinleşmesinden sonra karar Basın İlan Kurumu’na gönderilir ve ilan olunur. Basın İlan Kurumu’nca isim değişikliği kararının ilanı yapılır ve ilanlı gazete mahkemeye ibraz edilir. Bu süreç ortalama 2 hafta sürmektedir. Gazete ilanının mahkemece teslim alınması üzerine mahkeme kararı nüfus idaresine gönderir. Bütün bu süreçlerden sonra isim değişikliği yapılan kişi nüfus müdürlüğünden yeni kimlik kartını alabilir.

İsim Değişikliği Kararına İtiraz

İsim değişikliği kararından dolayı bazı kişilerin zarar görebileceği durumlarla karşılaşabiliriz. Eğer isim değişikliği kararı sebebiyle zarara uğrayan kimseler var ise isim değişikliği kararına itiraz gündeme gelecektir. İsim değişikliği sebebiyle zarar gören kimse isim değişikliği kararının verilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde bu karara itiraz edebilir. İtirazın geçerli bir itiraz olup olmadığı mahkemece incelenecek ve karar verilecektir.

İsim Değiştirme Davası Kaç Kez Açılabilir?

İsim değiştirme davasının sadece bir kez açılabileceğine dair bir hüküm mevcuttu. Anayasa mahkemesi bu kararı iptal ederek bu davanın birden fazla açılabileceğinin yolunu açtı. Şuanda isim değiştirme davası açma konusunda bir sınırlandırma bulunmamaktadır. İki kere ya da daha fazla isim değiştirme davası açılabilmektedir. Fakat belirtmekte fayda var ki ikinci defa isim değiştirme davası açılması durumunda haklı nedenin ispatı zorlaşacaktır. Dolayısıyla ikinci defa isim değiştirme davası açmak isteyen kişiler avukatlara danışarak ispata elverişli delillerini kararlaştırmalıdırlar.

İsteyen Herkes İsmini Değiştirebilir Mi?

Kişinin ismini tamamıyla değiştirebilmesi için dava açması gerekmektedir. Bu konu 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 27 ile hükme bağlanmıştır. Hükme göre kişi ancak haklı bir sebeple isim değişikliği talep edebilir. Görüldüğü gibi kanun isim değişikliğinin ancak mahkeme yolu ile haklı sebep bulunması halinde talep edilebileceğini hüküm altına almıştır.

Çocuk Ve Bebeklerde İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

Çocuk ve bebeklerde isim değişikliği yasal temsilcileri vasıtası ile yapılmaktadır. Ebeveynler isim değişikliği davası açarak ve davada haklı bir nedenin varlığını kanıtlayarak bebeğin veya çocuğun ismini değiştirebileceklerdir. Çocuk ve bebeklerde açılan isim değişikliği davası genel isim değiştirme dava süreci ile aynı şekilde yürütülür.

18 yaşından küçük olan ancak ayırt etme gücüne sahip olan çocukların ebeveynleri isim değiştirme davası açmaktan kaçınmaları durumunda çocuk kendisi dava açarak isim değiştirebilirler. Bunun sebebi isim hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır ve çocuk ayırt etme gücüne sahiptir. Fakat bazı hallerde hakim çocuğa vasi atanmasını ve davada taraf olmasını talep edebilir.

Talebin İptali

İsmini değiştirmek amacıyla isim değiştirme davası açan kişi dava esnasında davadan vazgeçebilir. Kişi bu durumda mahkemeye feragat dilekçesi sunabilir ya da feragat ettiğini mahkemede sözlü olarak beyan edebilir.

İsim Değiştirme Davasının Reddi

İsim değiştirme davası haklı bir neden gösterilerek açıldığında ve usuli işlemler eksiksiz yapıldığında olumlu neticelenir. Fakat mahkeme isim değiştirme nedenini haklı bulmazsa davayı reddedecektir. Davanın reddedilmesi halinde kanun yollarına başvurulabilir. Bu durumda istinaf sürecine girilecektir. İstinaf mahkemelerinde genelde dosyanın neticelenmesi 8 ayı bulmaktadır. Dolayısıyla ilk derece mahkemesinde olumlu bir netice almak sürecin uzamaması açısından önemlidir.

İsim Değiştirme Davası Ücreti Ve Masrafları

İsim değiştirme davası ücreti, isim değiştirme dava ücreti, isim ekletme davası ücreti, isim değiştirme davası masrafları ve isim sildirme davası ücreti her sene değişiklik arz etmektedir. İsim değiştirme davası masrafları nedir? İsim değiştirme davasını açmak için mahkemeye harç ve gider avansı yatırılmalıdır. Gazete ilanı için ilan ücreti diğer bir gider kalemlerimizdendir ve bu gider de mahkeme veznesine yatırılmalıdır. Eğer süreç bir avukat ile yürütülecekse avukatlık ücreti gündeme gelir. Avukatlık ücreti her yıl baro tarafından düzenlenen asgari tarifenin altında olmayacak şekilde belirlenir.

İsim Değiştirme Davasında Zamanaşımı

İsim değiştirme davası hiçbir zamanaşımı süresine tabi değildir. İsmini değiştirmek isteyen kişi hiçbir zamanaşımı ve hak düşürücü süreye takılmadan istediği zaman davasını açabilir. Fakat isim değişikliği itirazında yukarıda da izah ettiğimiz üzere 1 yıllık hak düşürücü süre bulunmaktadır. Karara itiraz etmek isteyen kişi 1 yıllık sürenin dolmasıyla itiraz hakkını kaybedecektir.

İsim Değiştirme Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Mahkemeyle isim değiştirme arzusunda olan kişilerce en çok merak edilen konulardan biri isim değiştirme mahkemesi neresidir sorusudur. İsim değişikliği yetkili mahkeme hususu da önemli bir husustur. İsim değiştirme davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi iken davayı açacak kişinin yerleşim yeri mahkemesi ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Yani isim değişikliği talebinde bulunacak kişi yerleşim yerinde Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ya da nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bu davayı açabilecektir.

İsim Değiştirme Davası İle İsim Düzeltme Davasının Farkı

İsim değiştirme davasında davacı ismini tamamıyla değiştirmekte ya da mevcut ismine yeni bir isim eklemektedir. Kimi zamanda kişiler mevcut isimlerindeki isimlerinden birini sildirmek arzusu içerisinde olmaktadırlar. Bu sebeple bu davalar halk dilinde isim ekleme davası, isim sildirme davası olarak da karşımıza çıkmaktadırBu davaya da Oysaki isim düzeltme davası ile davacı isminde bulunan bir hatayı ortadan kaldırmak maksadıyla düzeltme işlemini gerçekleştirmektedir. Örnek olarak nüfus kaydına Amet diye kayıtlı ismin Ahmet olarak düzeltilmesi gösterilebilir. Her iki davanın da hukuki niteliği aynıdır. İsim düzeltme davalarında tanık dinlenilmesine dahi gerek kalmadan düzeltme gerçekleştirilebilmektedir.

İsim Değiştirme Davası Vekaletname

Adın değiştirilmesi ve düzeltilmesi davası açma hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan, bir avukatın vekil sıfatı ile adın değiştirilmesi veya düzetilmesi davası açılabilmesi için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74/1. maddesi gereğince mutlaka vekaletnamesinde özel yetkisinin bulunması gerekir.

Özel yetki içermeyen bir vekaletname ile adın değiştirilmesi veya düzeltilmesi davası açılması halinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince davacı tarafa özel yetki içeren vekaletname sunma konusunda süre verilmelidir. Kesin süre içerisinde usulüne uygun vekaletnamenin ibraz edilememesi halinde dava usulden reddedilmeli aksi durumda işin esası incelenmelidir.

İsim Değiştirme Davası Sabıka Kaydı

İsim değiştirme davası açıldığında mahkemece davacının sabıka kaydı celp edilir. Fakat bu noktada 12 yaşından küçük çocukların ceza sorumluluğu bulunmadığından 12 yaşından küçüklerle ilgili olarak açılan davada sabıka kaydının istenmesi mümkün değildir. Davacının sabıka kaydı bulunması halinde ad değişikliği yapıldığı takdirde kısa kararda ve hükümde kesinleşen kararın birer örneğinin kararı veren mahkemeler ile Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi konusunda hüküm kurulur.

Benzer şekilde adı değiştirilecek kişinin aranan kişilerden olup olmadığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Toplama Büro Amirliği ya da İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorularak  “aranmıyor” kaydı dosya arasına alınacaktır. Kişinin aranan kişilerden olması halinde zaten gerekli ihbar yapılmış olacağından Emniyet Müdürlüğü gereğini yapacaktır.

İsim Değiştirme Davasında Deliller

Adın değiştirilmesi ve düzeltilmesi davaları kamu düzenini ilgilendirdiğinden re’sen araştırma ilkesi uygulanır. Deliller hakim tarafından serbestçe takdir edilecektir. Şüphesiz ki bu davada tanık dinlenebilecektir.

Adın değiştirilmesi ve düzeltilmesi davalarında tanık beyanı oldukça önemlidir. Bunun yanında adının değiştirilmesi istenen kişinin çevresinde hangi adla tanındığının belirlenmesi amacıyla kolluk tarafından düzenlenecek tutanaklar da önemlidir. Bu tutanağın düzenlenmesi de mahkemece kolluktan istenebilir.  

İsim Değiştirme Davası Duruşmalı Mı Yapılır?

İsim değiştirme davası duruşmalı olarak görülmektedir. İsim değiştirme işleminin süresi yetkili mahkemenin iş yüküne ve yoğunluğuna göre değişmektedir. Bu konuda duruşma günü için genellikle 2 ile 4 ay arasında süre verilir. Belgelerde veya usuli işlemlerde herhangi bir sorun yoksa tek duruşmada dava neticelendirilir.

İsim Değişikliği Davasında Tanık Şart Mı?

İsim değişikliği davalarında ismini değiştirmek isteyen kişiler tanık göstermelidir. Mahkemeye ibraz edilen tanıklar dava açan kişinin ismini değiştirmek için dayandığı haklı sebeplerin varlığının ispat edilmesi noktasında mahkemece dinlenecektir. Tanığın dinlenmesi ile mahkemede haklı sebebin var olduğu konusunda kanıt oluşursa isim değiştirme davası olumlu neticelenecektir. Bazı hallerde mahkeme tanık beyanlarını yeterli görmeyebilir  bu durumda  mahkeme kolluk araştırması vasıtası ile haklı sebeplerin varlığını araştırmak isteyebilir.

İsim Değiştirme Dava Dilekçesi

İsim değiştirme dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde isim değiştirme dava dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır.

İsim değiştirme dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İsim değiştirme davasına ilişkin dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre isim değiştirme dava dilekçe örneği, soyadı değişikliği dava dilekçesi ve çocuğun isim değişikliği dava dilekçesi şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

İsim değiştirme dava dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Nüfus davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

BAKIRKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

ADRES :

DAVALI : İstanbul İli Esenler İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten Nüfus Müdürlüğü

ADRES :

KONU : İsim değişikliği talebimizi içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin ismi her ne kadar nüfus kaydı sırasında kayıtlara Muhammed Mustafa olarak geçse de, müvekkil hayatı boyunca bütün sosyal çevresi tarafından Mustafa olarak tanınmıştır. Müvekkil kendisi de hayatı boyunca Mustafa ismini kullanmıştır. Müvekkilin ailesi dışındaki herkes müvekkilin isminin Mustafa olduğunu bilmekte ikinci isminin olduğunu bilmemektedirler. Nitekim bu hususlara ilişkin aşağıda bilgilerini verdiğimiz tanıkların sayın mahkemenizce dinlenilmesini talep ediyoruz.

Her ne kadar müvekkil hayatı boyunca Mustafa ismini kullanmış olsa da resmi kayıtlarda isminin Muhammed Mustafa olarak geçiyor olması iş hayatında ve resmi işlerde müvekkile problem yaratarak karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Müvekkil Muhammed ismine hiçbir aidiyet hissetmediği ve Muhammed ismini benimseyemediği için resmi işlemlerinde ismi sorulduğunda direkt Mustafa ismini vermekte olup kayıtlar genelde bu şekilde açılmaktadır. Sonrasında işlemlere devam edildiğinde isim uyuşmadığında sorunlar yaşamaktadır. Müvekkil çoğu defa bu tür işlemleri için sonradan randevu almak ve tekrardan işlem açtırmak zorunda kalmıştır. Yine müvekkil çalıştığı şirkette Muhammed ismi ile açılan e-maillere bakmaması sebebiyle iş yerinde büyük sıkıntılar yaşamıştır. Ve yine müvekkilin isminin ve soyadının çok uzun olması sebebiyle belgelere ve formlara müvekkilin tam isim ve soyadı sığmamaktadır. Müvekkilin tam isim ve soyadı çok heceli olup fonetik bir söylenişi olmaması sebebiyle müvekkil ismini söylerken telaffuz sıkıntıları yaşamaktadır. Bu kapsamda bu sorunun giderilmesi ve müvekkilin bir aidiyet hissetmediği Muhammed isminin müvekkilin nüfus kaydından silinmesini talep ediyoruz.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2014/18248 E. 2015/7152 K. sayılı kararı ile davacının ailesi ve çevresinde başka bir isimle tanındığı hususunun tanık beyanları ile sabit olduğunu ve bu hususun ilk derece mahkemesince dikkate alınmadan davanın reddine karar verilmesini doğru bulmamıştır.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Yargıtay içtihatları, sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :
-Tanık (Tanıkların isim ve adresleri tanık listesi ile sayın mahkemenize sunulacaktır.)
Nüfus Kayıt Örneği,
-Adli Sicil Kaydı,
-Bilirkişi,
-Yemin,
-Sair Deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden dolayı,

Davanın kabulü ile birlikte nüfus kayıtlarında “Muhammed Mustafa” olarak geçen ismimin Muhammed ismi kaldırılarak “Mustafa” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

İsim Değiştirme Davası İle İlgili Yargıtay Kararları

Cinsiyetin değiştirilmiş olması adın değiştirilmesi için haklı neden kabul edilmelidir.

Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının cinsiyet değişikliğinden sonra Z. adını kullandığını, çevresi tarafından “Z.” olarak bilindiğini belirterek davacının “S.” Olan adının “Z.” olarak değiştirilmesini istemiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı yanın dava dilekçesinde ileri sürdüğü hususlar dosyada toplanan bilgi ve belgeler ile tanık anlatımları, anılan yasa madde hükmüne göre haklı neden sayılarak davanın kabulü ile davacının adının istem gibi düzeltilmesine hükmedilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddi doğru görülmemiştir. [Yargıtay 18. Hukuk (Kapatılan) Dairesi 19.03.2012 T., 2012/1913 E. 2012/2764 K.]

İsim Değiştirme Davasında Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde isim değiştirme davası süreci anlatılmıştır. İsim değiştirme davasında en önemli hususlardan bir tanesi haklı nedenin ispat edilmesidir. İsim değiştirme talebinin haklı bir sebebe dayandığı ispatlanamazsa dava reddedilecektir. Her somut olay kendine özeldir ve her somut olaya göre ispata elverişli deliller değişiklik göstermektedir. Dolayısıyla isim değiştirme davası bir avukat vasıtası ile yürütülmelidir. Avukatlar her somut olaya göre doğru ispat yöntemini seçerek dava sürecinin hızlı ve olumlu bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de aile hukuku avukatı ve nüfus davaları avukatı olarak faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi avukatları müvekkillerine profesyonel hizmet vermektedir. İsim değiştirme davasının dışında doğum yeri değiştirme davası, soyadı değişikliği davası, yaş büyütme davası, yaş küçültme davası, babalık davası, soybağının reddi davası, evlilik dışı çocuğun tanınması davası vb. birçok davada müvekkillerini vekil sıfatıyla temsil etmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…