Şişli - İstanbul Elbir İş Merkezi No:6/11
Bize Ulaşın 05523267690
Açılış Saatlerimiz: Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

isim değişikliği için dilekçe

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim değişikliği dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde isim değişikliği dava dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

İsim değişikliği dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İsim değişikliği davasına ilişkin dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre isim değiştirme dava dilekçe örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

İsim değişikliği dava dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Nüfus davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

KANUNİ TEMSİLCİLERİ:

ADRES :

VEKİLİ : Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk
ADRES :
MADDİ İLGİLİ :
……… İli ………İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten ……… Nüfus Müdürü
ADRESİ :

KONU : İsmin düzeltilmesine ilişkin istemimizi içerir.
AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkillerimizin müşterek çocukları olan … /… / … tarihinde ……….. Hastanesi’nde doğmuş olup doğum belgesi dilekçemiz ekinde sunulmuştur. (EK-1)
2-) Müvekkillerimizin müşterek çocuklarının nüfusa … /… /… tarihinde yazdırılırken; ilgili … Nüfus Müdürlüğü’nün, dilekçe ekinde yer alan nüfus kayıt örneklerinden (EK 2) de anlaşılacağı gibi … İli, … İlçesi, …….… Mahallesi, …….. Cilt No, ……… Hane No ve ……….. Sayfa No’da bekar/evli, kadın/erkek olarak kayıt altına alırken tescili sırasında yanlışlıkla … adı yerine …. adı yazılmıştır.
3-) Müvekkillerimizin müşterek çocuklarının sehven yazılmış olan ………………. ismiyle sosyal çevresinde kullandığı isimle nüfus kaydındaki ismin farklılık arz etmesi zaman zaman sorunlara neden olmakla birlikte çocuk kimlikteki söz konusu ismi benimseyememiştir. Tüm bu nedenlerle mevcut durumun değiştirilmesi ve kayıtların gerçeğe uydurulması zorunluluk haline gelmektedir. Bu husus sayın mahkemenizce uygun görülmesi halinde aile gerekse çevresinden tanıkların anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konacaktır. (EK-3)
4-)Açıklanan tüm bu nedenlerle müvekkillerimizin müşterek çocuklarının nüfus kayıtlarındaki ismin değiştirilmesi için mahkemenize başvurulması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER :
4721 Sayılı TMK, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 6100 Sayılı HMK ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
HUKUKİ DELİLLER :
Aile nüfus kaydı örneği, Doğum tutanağı, Tanık anlatımları.
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda izahatını yaptığımız nedenlerle nüfusta “………..” ismiyle kayıtlı olan müvekkillerimizin müşterek çocuklarının adının “………..….” olarak değiştirilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

EKLER:

1- …/…./…. tarihli doğum tutanağı,

2-Aile nüfus kaydı örneği,

3-Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri  konuları gösterir tanık listesi

4-Bir adet özel yetki içerir onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk

Previous İsim Değiştirme Davası

2 Comments

Leave Your Comment

Sosyal Medya

ÇELİK BAŞTÜRK 2021 LOGO PNG

Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli/İstanbul

Açılış Saatlerimiz:
Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Yazılım & Güvenlik