Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Dilekçesi

İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Dilekçesi

İhtiyati tedbir kararının kaldırılması dilekçesi  yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtiyati tedbir kararının kaldırılması dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtiyati tedbir kararının kaldırılması dilekçesi  yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

İhtiyati tedbir kararının kaldırılması dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İhtiyati tedbir kararının kaldırılması dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

İhtiyati tedbir kararının kaldırılması için dilekçe pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İhtiyati tedbir kararının kaldırılması ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Dilekçesi

İSTANBUL 12. AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO           :

DAVACI                 :
VEKİLLERİ          :
 
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

DAVALI                 :

KONU                     : İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması İstemi

AÇIKLAMALAR :

Davacı yanın sayın mahkemenize sunmuş olduğu dava dilekçesi ile 11.01.2021 tarihinde ihtiyati tedbir talepli mal rejiminden kaynaklanan katılma alacağı davası açmıştır. İhtiyati tedbir, devam eden yargılama boyunca, hüküm kesinleşinceye dek dava konusuyla ilgili olarak tarafların zarara uğramasının önüne geçmek için düzenlenmiş geçici bir hukuki koruma niteliğindedir. İhtiyati tedbir sayesinde, karşı tarafça dava konusu mal varlığının dava süresince üçüncü bir kişiye devri önlenir.

HMK 389/1. maddesinde “Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.”

Davacının 23.03.2021 tarihinde mal rejiminin tasfiyesi konulu davadan feragati ile esas haktan vazgeçilmiş ve uyuşmazlık sona ermiştir.

HMK MADDE 396- (1) Durum ve koşulların değiştiği sabit olursa, talep üzerine ihtiyati tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına teminat aranmaksızın karar verilebilir. Dolayısıyla davalı aleyhine ……… plakalı binek araca ve ………. plaka sayılı motosiklete uyuşmazlık konusu hakkında konulan ihtiyatı tedbir kararı uyuşmazlığın sona ermesi sebebiyle hukuki yarardan yoksundur.

HUKUKİ NEDENLER: 6100 Sayılı Kanun madde 396 ve İlgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ……… plakalı binek araca ve …… plaka sayılı motosiklete uyuşmazlık konusu hakkında konulan ihtiyatı tedbir kararının kaldırılmasını talep ederiz. 14.11.2023

Davalı Vekili  Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…