Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

Ev Sahibinin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtar konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre ihtarname hazırlanmalıdır. 

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

İhtiyaç nedeniyle tahliyeye ilişkin ihtarname metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarname Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir. Kiracıya ne zaman ihtar çekilir? sorusunun cevabı için İhtiyaç Nedeniyle Tahliye isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Tahliye İhtarnamesi Örneği

İHTAR EDEN                        :

ADRES                                   :

VEKİLİ                                  : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

MUHATAP                          :

ADRES                                   :

KİRAYA KONU TAŞINMAZ ADRESİ           :

KİRANIN BAŞLANGIÇ TARİHİ                   : 01/ 05/ 2021

KİRA DÖNEM SONU                                 : 01/ 05/ 2022

Sayın muhatap, 01/05/2021 başlangıç tarihli 1 yıl için düzenlenen belirli süreli kira sözleşmesi uyarınca ……………………………… adresinde bulunan müvekkile ait taşınmazda kiracı olarak oturmaktasınız.

Müvekkilin halihazırda kiracı olması ve İstanbul’da başka herhangi bir konutunun bulunmaması, sürekli ve zorunlu ihtiyaç sebebiyle işbu belirtilen konutu kullanım zorunluluğu doğmuştur. İşbu kira sözleşmesinden mütevellit her türlü alacak ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla;  kira dönemi sonu olan 01/ 05/ 2022 tarihinden itibaren kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve en geç sözleşme bitim tarihi olan 01/ 05/ 2022 tarihinde zorunlu ve sürekli konut ihtiyacı sebebiyle TAŞINMAZI TAHLİYE EDEREK TESLİM ETMENİZİ, aksi halde yasal yollara başvurarak aleyhinize ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açılacağını ve bu dava için yapılacak tüm giderlerin tarafınızdan isteneceğini, yapılacak kira ödemelerinin tahliye davası için yargıya başvurma hakkı saklı tutulmak kayıt ve şartı ile alınacağını ihtaren bildiririm.

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba normal tebligat ile tebliğini , bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını saygıyla arz ederim. 12/04/2022

İhtar Eden Vekili

Av. Tolga ÇELİK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…