Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Hükmün Tashihi Dilekçesi – Hükmün Tamamlanması Dilekçesi

Hükmün Tashihi Dilekçesi

Hükmün tashihi dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Hükmün tashihi dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Hükmün tamamlanması dilekçesi  yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde hükmün tashihi dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

Hükmün tashihi dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Hükmün tashihi dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre Hükmün Tashihi Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

Hükmün tashihi dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Hükmün tashihi dilekçesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Hükmün Tashihi Dilekçesi Örneği

İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI :
VEKİLLERİ :
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

DAVALI :

KONU : Tashih Talebimiz Hakkındadır

AÇIKLAMALAR :

Sayın mahkemenizce verilen ……. E., ……. K. sayılı kararda mahkemeniz dosyasına sunduğumuz feragat dilekçesi nedeniyle davanın feragat nedeni ile reddine karar verilmiş olup gerekçeli kararın hüküm fıkrasında yer alan 5 No’lu kararında yer alan maktu vekalet ücretine ilişkin kısmının tashihi için talepte bulunmak gerekmiştir.

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 5 No’lu kararında sehven “Davalı lehine AAÜT ye göre takdir olunan 5.350,00.-TL yarı maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Yargılamanın herhangi bir aşamasında bir tarafın kendisini vekille temsil ettirerek vekil tarafından herhangi bir işlem yapılmış olması halinde o tarafın davada haklı çıkması halinde lehine vekâlet ücretine hükmedilecektir. (HMK 323/1-ğ) Davalı yan davanın açılmasından neticelenmesine kadar süre içerisinde kendisini hiçbir vekille temsil ettirmemiş olup maktu vekalet ücretinin davalı lehine hükmedilmesi hatalıdır.

HMK 304. Maddesi ”Hükümdeki yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açık hatalar, mahkemece resen veya taraflardan birinin talebi üzerine düzeltilebilir.”

HMK 305. Maddesi ise ”Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir.” hükmünü haiz olup talebimize konu hükmün ‘maddi hata’ ya da ‘açık hata’ olarak tanımlanabilecek nitelikte olması nedeniyle hükmün tashihi için talepte bulunuyoruz.

SONUÇ VE İSTEM :

Arz ettiğimiz nedenlerle, gerekçeli kararın HÜKÜM fıkrasının 5. Maddesinin maktu vekalet ilişkin kısmının ”davalı yan kendisini vekille temsil ettirmediğinden vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına” şeklinde düzeltilmesini arz ve talep ederiz. 17.10.2023

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…