Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Faturaya İtiraz İhtarname Örneği

Faturaya İtiraz İhtarname Örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış bir şekilde yazılması ve yanlış ihtarlarda bulunulması, taraflar için geri dönüşü olmayan zararların doğmasına neden olabilir. Bu sebeple, ihtarname yazımı ciddi bir uzmanlık ve hukuk bilgisini gerektirir. İhtarname oluşturulurken net ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, ihtarın konusu açıkça belirtilmeli ve muhatabın kimlik bilgileri net bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, ihtarnamede delil niteliği taşıyan tüm unsurlar eksiksiz bir şekilde dile getirilmelidir. Doğru şekilde hazırlanan bir ihtarnamenin, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların adil bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, ihtarname sürecine özen göstermek ve profesyonel destek almak büyük önem taşır. Makalemizde sizlere Faturaya İtiraz İhtarname Örneği sunduk. Her somut olayın detaylı bir şekilde incelenmesi ve özel ihtiyaçlara uygun bir ihtarname hazırlanması hukuki sürecin doğru şekilde ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Faturaya İtiraz İçin İhtarname nasıl çekilir? Bu hususta avukatlar meslekleri gereği daha teferruatlı bilgilere sahiptirler. Bu sebeple ihtarname keşide edilirken uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Faturaya İtiraz amacıyla gönderilecek ihtarnameye ilişkin metin hazırlanırken ihtarın konusuna göre Faturaya İtiraz İhtarname Örneği şeklinde hazır şablon şeklindeki ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanacak içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Faturaya İtiraz İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu hususların titizlikle göz önünde bulundurulması durumunda hazırlanan ihtarname, yasal sürecin hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.  Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK müvekkillerimize  son derece profesyonel olarak hizmet vermektedir. Faturaya İtiraz İhtarnamesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz Avukata Sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz

Noterden Faturaya İtiraz Dilekçesi Örneği

İTİRAZ VE İHTAR EDEN :
VEKİLİ                                    :
ADRES                                    :
MUHATAP                            :
ADRES                                   :
KONU                                     : … tarihinde tarafımıza tebliğ edilen Beyoğlu … Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye no.lu ihtarnamesi ekinde gönderilen, …/…/… tarih ve … sıra no.lu …-TL bedelli faturaya itirazlarımızın bildirimi ve ilgili faturanızın tarafınıza iadesi hakkındadır.
AÇIKLAMALAR                :

Sayın Muhatap, tarafınızca düzenlenen … tarih ve … sıra no.lu faturanız … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye no.lu ihtarname ekinde … tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. İşbu keşide edilen ihtarnamede her ne kadar … tarihli Taşıma Sözleşmesinden bahsedilmiş ise de, benim tarafınız ile … tarihinde imzaladığım bir sözleşme bulunmamaktadır.

Tarafınız ile aramızda 01.01.2023 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, işbu sözleşmeye göre aracımı şirketiniz bünyesinde 01.01.2023 – 01.01.2024 tarihleri arasında çalıştırdım. Çalıştığım süre zarfınca sözleşmeden kaynaklı edimimi gerektiği gibi ifa ettim. Fakat şirketiniz tarafından sözleşmeye aykırı davranılmış onayım alınmadan aracımı …’de şirketinizin Ümraniye şubesine taşıdınız. Sözleşmeye aykırılık teşkil eden bu değişiklik bilgim dışında gerçekleştirilmiş olup tarafımın onayı alınmamıştır. Tek taraflı şekilde sözleşmeye aykırı şekilde yapılan bu değişiklik tarafımca kabul edilmemiş olup, tüm uyarılarıma rağmen sözleşmede adı geçen … Bakırköy şubenize tekrar görev verilmediğinden, sözleşmenin ifası tarafımca imkansız hale gelmiştir. Tarafımdan onay ve imza alınmadan, tarafıma bilgi verilmeden aramızdaki sözleşmenin tarihinde, içeriğinde ve sözleşmenin birçok kısmında şirket yetkilileriniz tarafından değişiklikler yapılmış ve sözleşmede daha birçok tahrifat yapılmıştır. İşbu haklı sebeplerle çalışmaya devam edememiş bulunmaktayım. Açıkladığım üzere sözleşmenin gereğini yerine getirmekte şirketiniz temerrüde düşmüştür.

Yukarıda detaylarına yer verdiğimiz üzere sözleşmeye aykırı hareket etmiş olmanıza karşın aramızda akit edilen sözleşmeye istinaden haksız yere ceza bedeli adı altında …-TL bedelli fatura kesilmiştir. Ancak, sözleşme hükümleri şirketiniz tarafından ihlal edilerek şirketinizin kusurlarına rağmen “sözleşme ceza bedeli” adı altında aleyhime …-TL fatura kesilmesi hukuka aykırılık teşkil etmekte ve tarafımızca da kabulü mümkün olmadığından ilgili faturanıza yasal süresinde itiraz ediyorum.

İşbu sebeple, … tarihinde aramızda herhangi bir sözleşme imzalanmadığını vurgulayarak, 01.01.2023 tarihinde imzaladığımız sözleşmeye istinaden vermiş olduğum …-TL bedelli teminat senedinin tarafımıza teslimini ihtar eder, fazlaya ilişkin sair tüm talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla; … tarihinde tarafımıza tebliğ edilen … Noterliğinin … tarih ve … yevmiye no.lu ihtarnamesi ekinde gönderilen, … tarih ve … sıra no.lu …-TL bedelli faturanıza ve tüm münderecatına yasal süresi içinde itiraz ediyor, tarafımıza gönderilen faturanızı iade ediyorum. İşbu sebeple söz konusu faturayı tarafımıza tekrar göndermemenizi, bundan sonra gönderilecekse tebellüğ edilmeksizin tarafınıza iade olunacağını da belirterek ihtar ederim.26.04.2024

İtiraz ve İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Sayın Noter, üç nüshadan oluşan işbu ihtarnamenin bir suretinin muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma teslimini, diğer suretinin noterliğinizde saklanmasını arz ve talep ederiz. 26.04.2024

İtiraz ve İhtar Eden Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…