Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti, soybağının kurulması, velayetin yetkili kişiye bırakılması konuları büyük önem arz etmektedir. Velayet küçüklerin korunmasını sağlamak amacıyla anne ve babalara yüklenen yükümlülük ve hakların tümüdür. Evlilik dışı dünyaya gelen çocuğun evlilik içerisinde doğan çocuklar gibi tam anlamıyla korunabilmesi için kanun koyucu tarafından getirilen düzenlemeler büyük önem arz etmektedir.

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti kimindir, baba çocuğu hukuki olarak nasıl tanıması nasıl gerçekleştirilir, babalık davası nedir vb. soruları tüm detayları ile açıklayacağız. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi çocuğun ileriki hayatı için büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla yazımızı özenle okumanızı tavsiye ederiz.

Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti hususunda babanın yaptığı çocuğun tanınması işlemleri ya da babalık davası açılması halinde gerçekleştirilecek hukuki veya usuli yanlışlıklar ve eksiklikler büyük sorunlara neden olmaktadır. Bu tarz hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında avukat yardımından faydalanmak telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına engel olacaktır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kimdedir?

Velayet hakkının doğabilmesi için kural olarak soybağının kurulmuş olması gerekir. Çocuk ana rahmine düştüğü anda veya doğduğunda anne ve babanın evli olması halinde çocuk üzerindeki velayet ortak velayet olacaktır. Evliliğin sonlanmasından sonra 300 gün içerisinde çocuğun doğması halinde çocuk evlilik içerisinde doğmuş gibi kabul edilecek ve evlilik içerisinde doğan çocuklara uygulanan hükümlere tabi olacaktır. Böyle bir durumda çocuk babanın nüfusuna kaydedilecektir. Evliliğin devamının sağlandığı süre boyunca velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılacaktır.

Türk Medeni Kanunu’nun 337. maddesinde evlilik dışı doğan çocuğun velayetine ilişkin hüküm düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre evlilik dışı doğan çocuğun velayeti annenindir. Çünkü anne ile çocuk arasındaki soybağı doğum ile kurulur.

Anne çocuğu doğurduğu anda evli olup olmadığına bakılmaksızın ya da herhangi başka bir işleme gerek kalmadan çocuk üzerinde velayet hakkına sahip olur. Annenin küçük olması, kısıtlı olması ya da ölmüş olması halleri istisnadır. Böyle bir durumda çocuğun yüksek menfaati gözetilerek velayet mahkemece babaya verilecektir. Fakat babanın kim olduğunun belli olmaması halinde bu durumda çocuğa vasi atanacaktır.

Çocuk ile baba arasındaki soybağının kurulması ve evlilik dışı doğan çocuğun babaya verilmesi farklı şekillerde olur.

  • Çocuğun babası ile annesi çocuk doğduktan sonra evlenmesi
  • Babanın çocuğu tanıması

hallerinde çocuk ile baba arasındaki soybağı kurulacaktır.

ÖNEMLİ: Çocuğun nesebinin gayri sahih olması hali eski kanun döneminde kalmıştır. Çocuk ile baba arasında soybağı kurulmasa bile nüfus kaydında baba adı olarak beyan edilen isim yer alacaktır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Anne Ve Babasının Sonradan Evlenmesi

Anne ve babanın evlilik dışı çocuğun doğumundan sonra evlenmesi halinde evlilik dışı doğan çocuğun velayeti hakkında evlilik içerisinde doğan çocuklara uygulanan hükümler uygulanacaktır. Çünkü evlenme ile birlikte soybağı kurulacaktır.

Bu durumun gerçekleşmesi için evliliğin yasal ve geçerli olması gerekir. Geçerli bir evlilikten itibaren velayet hakkı anne ve baba tarafından ortak kullanılacaktır. Dolayısıyla velayete ilişkin yükümlülüklerden anne ve baba birlikte sorumlu olacaktır. Evlilik dışı doğan çocuk evlenme sonrasında nüfus müdürlüğüne bildirilebilir bu bildirme açıklayıcı nitelikte olup yapılması şart değildir.

evlilik dışı çocuğa nafaka
Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması işlemi doğrudan baba tarafından gerçekleştirilecektir. Tanıma işlemi nüfus memuruna ya da mahkemeye baba tarafından doğrudan yapılacak başvuru ile gerçekleştirilecektir. Resmi belge veya vasiyetnamede yapılacak bir beyanla tanıma işlemi gerçekleştirilebilecektir. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması adlı makalemizi okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Tanıma işleminin gerçekleştirilebilmesi için çocuğun daha önce bir erkekle kurulmuş soybağının bulunmaması gerekir. Tanıma işleminin tesis edilmesinden sonra bu işlem babanın ve çocuğun bağlı oldukları nüfus memurluklarına bildirilerek kayıtlar yenilenir. Nüfus memurluğu da anneye ve çocuğa (çocuğun vasisinin bulunması durumunda vasiye) tanıma işlemi bildirilir.

Baba tarafından gerçekleştirilen tanıma işlemlerinin akabinde babaya da velayet verilebilir. Fakat velayetin babaya verilmesi konusunda çocuğun yüksek menfaati dikkate alınarak karar verilir.

Babalık Davası

Baba kendi rızasıyla tanıma işlemi yaparak evlilik dışı doğan çocuk ile soybağı kurabilir. Fakat bu işleme rıza göstermeyebilir. Bu durumda tanıma işlemini kendi rızasıyla gerçekleştirmeyen babaya babalık davası açılması gündeme gelir. Babalık davası anne tarafından veya çocuğun reşit olmasından sonra çocuğun kendisi tarafından açılabilir.

Dava babaya karşı açılır ancak baba vefat etmişse bu durumda dava babanın mirasçılarına karşı açılabilir. Babalık davası çocuğun doğumundan önce anne tarafından açılması da mümkündür.

Anne açacağı babalık davasında doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki 6 haftalık süreçteki geçim giderleri, gebelik ve doğum için gerekli olan diğer giderler için baba ve mirasçılardan talepte bulunabilir.

Anne veya çocuk tarafından açılan babalık davasının mahkeme tararından kabul edilmesi halinde evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında yasal bir soybağı kurulmuş olacaktır. Bunun sonucunda velayet hakkı babaya verilebilir fakat bu işlem yapılırken çocuğun üstün yararı gözetilerek karar verilebilir.

Önemle belirtmek gerekir ki çocuğun başka bir kişi ile arasında baba – çocuk ilişkisi kurulmuşsa önce soybağının reddi davası açılmalı bu kişi ile soybağı ilişkisi sonlandırılmalıdır. Mevcut soybağı ilişkisi sonlandırıldıktan sonra babalık davası açılmalıdır.

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Soyadı

Evlilik dışı doğan çocuğun soyadı baba ile soybağı ile ilişkisinin kurulup kurulmamasına göre belirlenecektir. Çocuk ile baba arasında soybağı ilişkisinin kurulmaması halinde çocuk annenin soyadını alacaktır.

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasındaki soybağı ilişkisinin babanın kendi rızası ile gerçekleştirdiği tanıma işlemi ile kurulması halinde evlilik dışı doğan çocuk babasının soyadını alır.

Yine babalık davasında da mahkemenin davayı kabul etmesi halinde baba ile çocuk arasında soybağı ilişkisi kurulmuş olacaktır. Bu durumda da çocuk babasının soyadını alacaktır. Mahkemenin davayı reddetmesi halinde çocuğun soyadı annenin soyadı olmaya devam edecektir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde evlilik dışı doğan çocuğun velayeti hususunu, velayetin kimin üzerinde bırakılacağını, kimin soyadını alacağını ve evlilik dışı dünyaya gelen çocuk ile baba arasındaki soybağının hangi yollar ile kurulacağını izah ettik. Yukarıda izah ettiğimiz işlemler tesis edilirken çocuğun menfaatleri gözetilerek hatasız şekilde işlemler tesis edilmelidir. Dolayısıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve telafisi imkansız zararların önüne geçmek için uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. İstanbul Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine nüfus davaları konusunda profesyonel hizmet sunmaktadır. Ofisimiz avukatlarından Av. Tolga Çelik ve Av. Nur Baştürk’e avukata sor kısmından sorularınızı yöneltebilir ve iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…