Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşini Ve Çocuklarını Evden Kovmak Boşanma Sebebi Midir

Eşini Ve Çocuklarını Evden Kovmak Boşanma Sebebi Midir

Eşini ve çocuklarını evden kovmak boşanma sebebi midir?  Türk Medeni Kanunu’nda eşini evden kovmak özel boşanma sebepleri arasında sayılmamıştır. Fakat eşi tarafından evden kovulan eşten evlilik birliğinin devamını beklemek genel boşanma sebepleri arasında yer almakta olup mümkün değildir. Bu sebeple eşlerden biri diğer eşi evden kovarsa bu durum genel boşanma sebepleri arasında olup diğer eş evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açabilir. Bu halde hakimin boşanma kararı verebilmesi için, eşlerden biri evlilik birliği devam ederken eşini evden kovmalı ve bu durum evliliği çekilmez hale getirmelidir.

Eşini Ve Çocuklarını Evden Kovmak Boşanma Sebebi Midir Yargıtay Kararları

Eşini ve Çocukları İstemediğini Söyleyerek Onları Evden Göndermek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 23.10.2018 Tarih, 2018/4910 E. 2018/11796 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır.Yapılan yargılama ve toplanan delillerle davacı kadın tarafından delil olarak dayanılan … 2. Aile Mahkemesinin 2010/199 esas sayılı bağımsız tedbir nafakasına ilişkin verilen ve kesinleşen hükmün gerekçesinde sabit olduğu üzere davalı erkeğin, eşini ve çocuğunu istemediğini söyleyerek onları evden gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Eşini Evden Kovması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 29.06.2021 Tarih, 2021/4211 E. 2021/5410 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Bu durumda ilk derece mahkemesinin de kabulünde olduğu üzere boşanmaya sebep olan olaylarda maddi çıkar amacıyla evlenen, evlilik birliğini devam ettirme amacı bulunmayan, eşi ile birlikte olmaktan kaçınan, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmeyen ve evden ayrıldıktan sonra tanıklara ve erkeğin oğluna, eşi için sapkın isteklerinin olduğunu söyleyen davalı-davacı kadının, eşine küfür eden ve eşini evden kovan davacı-davalı erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken yanılgılı kusur belirlemesi sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Kocanın Eşini Evden Kovması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.09.2013 Tarih, 2013/17126 E. 2013/21895 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Davalı kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü, davacı kocanın eşini evden kovmasının ise, Şubat 2008 tarihinde, yani boşanma davasının açılmasından sonra meydana geldiği ve bu davada nazara alınamayacağı anlaşılmaktadır. O halde davalı kadın, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurludur. Açıklanan bu sebeple, mahkemece hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Eşini Evden Kovan Eş Kusurludur

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.03.2013 Tarih, 2012/22175 E. 2013/8307 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Boşanmaya sebep olan olaylarda davalı tamamen kusurludur. Mahkemece tespit edilen kusurları yanında davalının, kayın babasına “…o..çocuğu” diyerek hakaret ettiği ve eşini sürekli tehdit ettiği ve evden kovduğu da toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Bu hadiseler davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminat takdir ve tayini gerekir. Bu husus nazara alınmadan yetersiz gerekçe ile davacının manevi tazminat talebinin reddi doğru bulunmamıştır.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…