Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşinden Hamileliği Gizlemek

Eşinden Hamileliği Gizlemek Boşanma Sebebi Midir?

Bu makalemizde sizlere Eşinden Hamileliği Gizlemek Boşanma Sebebi Midir? sorusunun cevabı hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Evlenen çiftler, evlilik birliğinin beraberinde getirdiği birçok yükümlülük ve sorumluluklarla bağlı hale gelirler. Evlenmeyle birlikte kişiler evli bir eşin sahip olduğu ortak sorumlulukları kabul ederler. Ailenin birliği olmanın beraberinde getirdiği pek çok sorumluluk bulunmaktadır. Eşin ve evin problemleriyle ilgilenmek, eş ve çocuklarının sağlık ya da zorlukları esnasında yanlarında bulunmak ve onların sorunlarına destek olmak temel birlik görevleri arasında yer alır. Eğer bu görevi yerine getirmede taraflar kusurlu davranırlarsa, evlilik birliği temelinden sarsılabilir bu da boşanma sebebi oluşturur.

Eşinden Hamileliği Gizlemek Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.03.2018 Tarih 2016/13555 E. 2018/3184 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Mahkemece davalı kadın tam kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmişse de yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı erkeğin bağımsız konut temin etmediği, ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı, eşini akrabalarıyla görüştürmediği, ortak çocuk … doğumuyla ilgilenmediği; davalı kadının ise ortak çocuk…nin hastalığıyla ilgilenmediği, eşinden hamileliğini gizlediği ve kürtaj yaptırmak istediğini beyan ettiği anlaşılmaktadır. Boşanmaya neden olan olaylarda davacı erkek ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş yararına tazminat verilemez (TMK m. 174/1-2). Hal böyleyken, mahkemece davalı kadının tam kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davacı erkek yararına manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 30.06.2014 Tarih 2014/4572 E. 2014/14980 K. sayılı kararı ile şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. Mahkemece, “davalının eşine fiziki şiddet uyguladığı ve sürekli yalan söylediği, annesinin evliliğe müdahalesine mani olmadığı” sabit görülerek “geçimsizlikte davalının kusurlu olduğu” kabul edilmiştir. Davalının bu eylemlerinin gerçekleştiği tartışmasızdır. Ancak, davacı uzmanla yaptığı görüşmede ; “hamileliğini gizlediğinin gözlendiği” ve “altı aylık hamile olduğunu, bebeğin babasının Seyit isimli şahıs olduğunu” ifade ettiği görülmektedir. Buna göre, davacının bir başka erkekle birlikte yaşadığı kendi beyanından anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların her ikisi de kusurlu olup, birini diğerinden baskın kusurlu kabul etmek mümkün bulunmamaktadır. Diğeri ile aynı oranda kusurlu olan taraf yararına da maddi ve manevi tazminata hükmedilemez. Bu husus nazara alınmadan davacı yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından Eşinden Hamileliği Gizlemek Boşanma Sebebi Midir?  konusu ile ilgili sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…