Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Boşanma Sebebi Midir?

Eşin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi Boşanma Sebebi Midir?

Eşin ailesinin evliliğe müdahalesi boşanma sebebi midir? Günümüzde ve geçmişte evliliklerde yaşanan en büyük problemlerden bir tanesi de eşlerin ailelerinin evlilik birliğine müdahale etmesidir. Eşlerin aileleri evlilik birliğine müdahale ettiğinde çok büyük problemler yaşanmakta, bu müdahale diğer eş tarafından önlenmediği takdirde evlilik birliği temelinden sarsılabilmektedir. Uygulamada birçok evlilik, evliliğe dışarıdan müdahale edilmesi sonucu boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Dolayısıyla burada, diğer eşe, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine engel olma yükümlülüğü doğar. Eğer bir eş, kendi ailesinin evlilik birliğine müdahale etmesine sessiz kalıyor ve bu müdahaleyi engellemiyorsa, üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmemiş olacak ve kusurlu kabul edilecektir. Evlilik birliği bu sebepten dolayı çekilmez hale gelmişse bu durum diğer eşe kusur olarak yüklenir. Müvekiller bu sebepten dolayı boşanma davası açmak için ofisimizi ziyaret ettiklerinde çoğu zaman eşimin ailesi yüzünden eşimden soğudum şeklinde şikayetlerde bulunmaktadırlar. Bu bakımdan, ortak konutun maddi ve manevi bağımsızlığını sağlamak, ailesinin müdahalesine engel olmak önemlidir. Kadının ailesinin evliliğe müdahalesi ve erkeğin ailesinin evliliğe müdahalesi halinde ve eşlerin bu müdahaleye sessiz kalması durumunda aşağıda paylaştığımız Yargıtay kararlarından da görüleceği üzere bu durum boşanma nedeni kabul edilmiştir. Amiyane bir tabirle ailesini evliliğe karıştıran yandı, zira bu durum sessiz kalan eşe kusur olarak yüklenecektir. Eşin ailesinin evliliğe müdahalesine ilişkin Yargıtay kararlarını sizlerle aşağıda paylaştık.

Kayınvalidenin Evliliğe Karışması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 11.06.2019 Tarih,  2019/2232 E. 2019/6944 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı-davacı erkeğin ortak konutun manevi bağımsızlığını sağlamadığı ve annesinin evliliğe olumsuz müdahalesine sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-davalı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı kadının boşanma davasının kabulü (TMK m. 166/1) ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile kadının davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Erkeğin Ailesinin Evliliğe Müdahalesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 04.07.2018 Tarih,  2016/21181 E. 2018/8614 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin, bağımsız konut temin etmediği, aile müdahalesine sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eş Yakınlarının Evliliğe Müdahalesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.03.2017 Tarih,  2015/23436 E. 2017/3009 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece, ortak hayatın çekilmez hale geldiğinin davacı tarafından ispatlanamadığı belirlenerek davanın reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı erkeğin süresinde cevap dilekçesi sunmadığı ve bu sebeple davalının dinlenen tanık beyanlarının kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağı, davalı erkeğin ailesinin evliliğe müdahalesine sessiz kaldığı ve bağımsız konut açmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanma kararı verilmesi gerekirken yetersiz ve yasal olmayan gerekçeyle davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Kadının Ailesinin Evliliğe Müdahalesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 28.06.2018 Tarih,  2016/20569 E. 2018/8346 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece, davalı-karşı davacı erkeğin davasının reddine, davacı-karşı davalı kadının davasının kabulüne karar verilerek tarafların boşanmalarına karar verilmişse de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının, annesinin evliliğe müdahalesine izin verdiği, birlik görevlerini ihmal ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikle bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşinin Diğer Damatla Kıyaslanmasına Sessiz Kalmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.06.2018 Tarih,  2016/20473 E. 2018/7725 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı-karşı davalı kadının ailesinin evlilik birliğine müdahalelerine ve eşinin diğer damat ile kıyaslanmasına sessiz kaldığı, davacı-karşı davalı kadının ailesinin davalı-karşı davacı erkeğe hastalıklı dediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davalı-karşı davacı erkeğin davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Çocuk Olmaması Nedeninden Kaynaklı Aile Baskısına Sessiz Kalmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 17.04.2018 Tarih,  2016/15797 E. 2018/5126 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerle davacı-davalı erkeğin, kadının babasına “Al götür kızını, istemiyorum” dediği ve annesinin çocuk olmaması sebebiyle evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadın dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Ailesinin Şiddet Eylemlerine Sessiz Kalmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.09.2015 Tarih,  2015/1894 E. 2015/15895 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalının annesinin, davacının kolunu yaktığı, kapıyı üzerine kilitlediği, davacıyı istemediğini söyleyip davacının ailesini arayarak kızlarını alıp götürmesini istediği, davalının ise annesinin bu eylemlerine kayıtsız kaldığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından eşin ailesinin evliliğe müdahalesi ile ilgili sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…