Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşi Ailesi İle Görüştürmemek

Eşi Ailesi İle Görüştürmemek

Eşi ailesi ile görüştürmemek boşanma sebebi olup makalemizde bu husus hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Aynı zamanda eşi ailesi ile görüştürmemek hakkında verilen yargıtay kararlarını paylaşacağız.

Eşi Ailesi İle Görüştürmemek Boşanma Sebebidir

Evlenme durumunda, bir kişinin ailesine yani annesine, babasına ve kardeşlerine olan sorumlulukları ve ilişkileri belirli bir dereceye kadar devam eder. Evlenmekle birlikte, ilişkilerin tamamen kesilmesini veya olağanın ötesinde sınırlanmasını beklemek doğru değildir. Bir eş, eşinin ailesiyle ilişkisine olağanüstü şekilde müdahale etmemelidir. Diğer eşin ailesiyle olan ilişkisini kendi birlik görevlerini aksatmayacak ya da zarar vermeyecek şekilde sürdürmüş olması yeterlidir. Eğer bir eş, diğerinin ailesiyle olan ilişkilerine aşırı müdahale eder ve onlarla görüşmesine engel olursa, bu durum genel boşanma sebepleri sayılmakla birlikte evlilik birliğinin temelini sarsabilir.

Eşi Ailesiyle Görüştürmemek Yargıtay Kararları

Kadının Ailesi İle Görüşmesine Engel Olmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 03.05.2018 Tarih, 2016/17231 E. 2018/5989 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, erkeğin birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının ailesi ile görüşmesine engel olduğu, kadına ve ailesine cahiller diyerek hakaret ettiği, kişisel bakım ve temizliğine dikkat etmediği bu nedenle kusurlu olduğu mahkemece dinlenen davacı tanıklarının beyanından anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Telefonunun Alınarak Ailesi İle Görüşmesine Engel Olmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 08.06.2017 Tarih, 2016/2046 E. 2017/7134 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı erkeğin, ailesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığı, manevi anlamda bağımsızlığı olan konut temin etmediği ve kadının telefonunun erkeğin bilgisi dahilinde erkeğin babası tarafından elinden alınarak ailesiyle görüşmesine engel olunduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. . Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Eşine Baskı Uygulayarak Ailesiyle Görüşmesine Engel Olmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.10.2016 Tarih, 2016/4619 E. 2016/14063 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşine baskı uyguladığı, eşinin ailesi ile görüşmesine engel olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. . Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK n. 166/1)  karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Eşini Ailesiyle Görüştürmemek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.06.2016 Tarih, 2015/19139 E. 2016/11950 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşini ailesi ile görüştürmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. . Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK n. 166/1)  karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Kocanın Eşini Ailesi İle Görüştürmemesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.02.2014 Tarih, 2013/21008 E. 2014/3632 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Evlilik birliği içerisinde eşlerin sadakat yükümlülüğüne uygun davranmaları zorunludur(TMK.md. 185/3).Mahkemece davalı-davacı koca tam kusurlu kabul edilerek kocanın davasının reddine, kadının davasının kabulü suretiyle boşanmaya karar verilmiş ise de, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı-davacı kocanın eşini ailesiyle görüştürmemesine, ayrı kalınan dönemde eşini arayıp sormamak suretiyle birlik görevlerini ihmal etmesine, eşini istememesine karşılık davacı-davalı kadının da başka bir şahısla gayri resmi evlilik yapmak suretiyle sadakatsiz davranışlar sergilediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davalı-davacı koca da boşanma davası açmakta haklıdır. O halde davalı- davacı kocanın boşanma davasının da kabulüyle boşanmaya karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddi doğru görülmemiştir.

Erkeğin Eşini Ailesi İle Görüştürmemesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 31.10.2013 Tarih, 2013/10783 E. 2013/24478 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. davalı-davacı kocanın eşine fiziksel şiddet uygulayarak düşük yapmasına neden olmasına, hastaneye götürmemesine ve eşini ailesi ile görüştürmemesine karşılık; davacı-davalı kadının da eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet veren olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davalı-davacı koca daha fazla kusurludur. Gelişen bu olaylar karşısında evlilik birliğinin devamında taraflar bakımından bir yarar kalmadığı, Türk Medeni Kanununun 166/2. maddesindeki boşanma koşullarının davalı-davacı kocanın davası yönünden gerçekleştiğinin kabulü gereklidir. Bu durumda, davalı-davacı kocanın boşanma davası da kabul edilmek suretiyle, boşanmaya karar verilmesi gerekirken; yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde reddi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.

Annesi ve Babasıyla İlgilenmesini Sorun Etmek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.10.2015 Tarih, 2015/4984 E. 2015/18839 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle mahkemenin davacıya yönelik belirlediği kusurlu davranışlar yanında davalının, davacının iş yerini basarak etrafı dağıttığı, davacıya şerefsiz diyerek hakaret ettiği, davacının annesi ve babası ile ilgilenmesini sorun haline getirdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. . Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK n. 166/1)  karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma davasının reddi doğru bulunmamıştır.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

 

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…