Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Erkek Eşin Arkadaşlarını Eve Getirmesi Boşanma Sebebi Midir?

Erkek Eşin Arkadaşlarını Eve Getirmesi Boşanma Sebebi Midir?

Eşi istememesine rağmen erkek eşin arkadaşlarını eve getirmesi boşanma sebebi midir? Yargıtay verdiği birçok kararında evlilik birliği içerisindeki eşlerden kadının istemediğini belirtmesine rağmen erkeğin eve erkek arkadaşlarını getirmesini boşanma nedeni kabul etmiştir.

Erkek Eşin Arkadaşlarını Eve Getirmesi Yargıtay Kararları

Kadının Rahatsız Olmasına Rağmen Erkeğin erkek arkadaşlarının evde zaman zaman yatılı kalmasına izin vermesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 03.07.2015 tarihli 2014/28115 E. 2015/14421 K. sayılı kararında şu neticeye ulaşmıştır. “Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalının eşinin istememesine rağmen eve erkek arkadaşlarını getirdiği, birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 29.06.2015 tarihli 2015/42 E. 2015/13866 K. sayılı kararında şu neticeye ulaşmıştır. “Mahkemece, “davacının kişilik haklarının saldırıya uğramadığı” gerekçesiyle manevi tazminat talebi reddedilmiştir. Davalının “bağımlılık” derecesinde kumar oynadığı, bu suretle ailesini darlığa düşürdüğü, davacı rahatsız olduğunu ifade etmesine rağmen bekar erkek arkadaşlarının evde zaman zaman yatılı kalmasına izin verdiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Bu olaylar, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturur ve manevi tazminatı gerektirir. O halde, davacı yararına Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi gereğince uygun miktarda manevi tazminat takidiri gerekirken, isteğin reddi doğru bulunmamıştır.”

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.02.2018 tarihli 2016/10936 E. 2018/1949 K. sayılı kararında şu neticeye ulaşmıştır. “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA”

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…