Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Dosyanın Yenilenmesi Talebi Örneği

Dosyanın Yenilenmesi Talebi Örneği

Dosyanın yenilenmesi talebi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dosyanın yenilenmesi talebinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dosyanın yenilenmesi dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Dosyanın Yenilenmesi Talebi Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

Dosyanın yenilenmesi dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Dosyanın yenilenmesi talebine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre dosyanın yenilenmesi talebi örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

Dosyanın yenilenmesi talebi için hazırlanacak dilekçede pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Dosyanın yenilenmesi dilekçesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Dosyanın Yenilenmesi Talebi Örneği

                                                    BAKIRKÖY AİLE MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI     : 
ADRES       : 

VEKİLİ      : Av. M. Nur BAŞTÜRK & Av. Tolga ÇELİK
ADRES      : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli /                                    İstanbul

DAVALI : 
ADRES : 

DAVA KONUSU : Müracaata Bırakılmış Olan Davamızın Yenilenmesi Talebimizden İbarettir

AÇIKLAMALAR:

Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasının 24.10.2023 tarihli 14:30 saatli duruşmasında iştirak edemememiz sebebiyle işbu dosyamız müracaata bırakılmıştır.

HMK Madde 150/4: Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır.

HMK ‘nın 150. maddesine ilişkin olarak yasal süresi içerisinde davamızı yenileme talebinde bulunma gerekliliği hasıl olmuştur. Yenileme talebimizin kabulü akabinde belirlenecek duruşma gün, saat ve yerinin tarafımıza tebliğ edilmesini talep ederiz.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

  • Yenileme talebimizin kabulüyle müracaata bırakılmış işbu davamızın yenilenmesine
  • Taraflara duruşma gününü belirtir davetiye tebliğine, yargılamaya kalındığı yerden devam edilmesine karar verilmesini talep ederim. 28.12.2023

                                                                                                                                                                      Davacı 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…