Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Dinen Boşandığını Söylemek Boşanma Sebebi Midir?

Dinen Boşandığını Söylemek Boşanma Sebebi Midir?

Dinen boşandığını söylemek boşanma sebebi midir? Aşağıda paylaştığımız Yargıtay kararlarından da göreceğiniz üzere dinen boşandığını söylemek Yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir.

Dinen Boşandığını Söylemek Boşanma Sebebi Midir?

Kadının Dinen Boşandığını İfade Etmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 30.06.2015 Tarih,  2015/12600 E. 2015/13960 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davacının evin geçimiyle ilgilenmediği, bu suretle evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği, davalının da kocasını “sevmediğini” söylediği ve dinen boşandığını ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK md. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Karısına Dinen Boşandığını Söylemesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 07.06.2010  Tarih,  2009/10141 E. 2010/11143 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır.  Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davacı-davalı kocanın da eşine şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, eşyalara zarar verdiği, eşini dinen boşandığını söyleyip yatağını ayırdığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davalı-davacı kadında dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre davalı-davacı kadının davasının da kabulü ile boşanmaya (TMKmd.166/1) karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davalı-davacı kadının davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Karısına Dinen Boşandığını Söylemesinden Sonra Evliliğe Devam Etmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 27.09.2018  Tarih,  2016/22579 E. 2018/10089 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır Davalı erkek, davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden davalı erkeğin eşinin harcamalarına kısıtlama getirdiği, davacı kadının ise birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece taraflara yüklenen diğer vakıalara yönelik tanık ifadeleri soyut olup, erkeğin kadını dinen boşandığını bildirmesinden sonra tarafların evlilik birliklerine devam ettikleri için bu vakıanın da erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu oldukları halde, yanılgılı değerlendirme sonucu erkeğin kadına nazaran ağır kusurlu kabul edilmesi bozmayı gerektirmiştir.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…