Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Cezaevi Nakil Dilekçesi Örneği

Cezaevi Nakil Dilekçesi Örneği

Cezaevi Nakil Dilekçesi Örneği

Cezaevi nakil dilekçesi örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Nakil dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Nakil dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Nakil dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı nakil isteyen kişinin kimlik bilgileri ile birlikte dayanak belgelerin de yazılması gerekmektedir. Makalemizde cezaevi nakil dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır.

Cezaevi nakil dilekçesi örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla nakil dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Cezaevi nakli için dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre Cezaevi Nakil Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Cezaevi nakil dilekçesi örneği hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Cezaevi nakil dilekçesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Cezaevi Nakil Dilekçesi Örneği                          

                        TEKİRDAĞ 1 NO’LU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NA

HÜKÜMLÜ : 
TC KİMLİK NUMARASI :
ADRESİ :
İSTEM KONUSU : Ceza infaz kurumundan nakil istemini içermektedir.
AÇIKLAMALAR : 

1-) … Ağır Ceza Mahkemesi’nin …. E. … K. sayılı ….. tarihinde kesinleşen ilamıyla … yıl … ay … gün hapis cezasına mahkum edildim.

2-) Cezanın infazı ..…. tarihinde  … Ceza İnfaz Kurumunda başlamıştır. Bugüne kadar … yıl … ay … günlük bölümün infazını tamamladım.

3-) 13/12/2004  tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince, ceza infaz kurumlarının türlerine göre tahsisi ile hükümlü ve tutukluların nakil işleriyle ilgili usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla hazırlanan genelge mevcuttur. Bu belirtilen genelgenin Hükümlülerin Kendi İstekleri ile Nakilleri başlıklı 15.maddesinin 3. Fıkrasında da belirtildiği üzere;
“ Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, kendi istekleri üzerine merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılan hükümlü ve hükümözlüler için yukarıda belirtilen süre şartı aranmayacak, başka kurumlara nakil talepleri Bakanlığa iletilecektir. Ancak; bakanlık tarafından kendi isteği üzerine nakli yapılan hükümlü ve hükümözlülerin, ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, kendi istekleri üzerine merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarından birine nakilleri yapıldığı takdirde, bu sürenin hesabında sadece Bakanlık tarafından verilen nakil emirleri dikkate alınacaktır.”

Görülmektedir ki kendi isteğim ile gelmiş olduğum bu kurumdan naklimi istediğim takdirde yaptığım başvuru için süre şartı aranmamaktadır.

4-)Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1988 tarihli ve 43/173 sayılı kararıyla kabul edilen, “Herhangi Bir Şekilde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunmasına İlişkin Prensipler Bütünü”nün “Aile mensupları ve dış dünya ile iletişim kurma hakkı” başlıklı 19. maddesinde “Tutulan veya hapsedilen bir kimseye kanunda veya kanuna dayanan bir düzenlemede belirtilen makul şartlara ve sınırlamalara tabi olarak, özellikle aile üyeleri tarafından ziyaret edilebilme ve onlarla haberleşme gibi, dış dünya ile iletişim kurabilmesi için kendisine yeterli imkan verilir.’’ hükmü, ‘‘İkametgahına yakın bir yerde tutulma hakkı’’ başlıklı 20. maddesinde; “Tutulan veya hapsedilen kişi talep ettiği takdirde, mümkün olduğu ölçüde ikamet ettiği yere makul uzaklıktaki bir tutuk evinde veya hapishanede tutulmalıdır.” maddeleri bulunmaktadır. Bu belirtilen maddeler yalnızca hükümlü(benim) açısından değil, hükümlüyü ziyaret etmek isteyen aileler açısından da değerlendirme yapmaktadır. Ailem beni görmek, daha rahat şartlarda ziyaret edebilmek istemektedirler. Benim şu an bulunduğum konum ile ailemin ikamet ettiği yer arasında bir hayli mesafe bulunmaktadır. Ailemin görüş günlerime gelmeye çalıştıkları takdirde maddi durumları buna el vermeyecek ölçüdedir. Aynı zamanda babamın da yaşı itibarıyla sağlık sorunları nüksetmeye başlamıştır. Aradaki mesafe ve uzaklık sebebiyle cezaevine gelmekte zorlanmaktadırlar.  Nakil taleplerimin bu doğrultuda geniş bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Açıklamış olduğum nedenlerle; nakil taleplerim hukuka ve hakkaniyete uygundur. Nakil talep ettiğim ceza infaz kurumlarında kapasitelerin dolu olması sebebi ile naklim sağlanamadığı takdirde nakil talep ettiğim kurumlarda boşalma olması ya da aileme yakın olan İstanbul ilinde durumuma uygun ve kapasitesi müsait kurumların bulunması durumunda nakil taleplerimin idarece yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu ceza evine nakil edildiğimden itibaren geçen bu …. aylık süreci iyi hal gösterdim ve hiçbir disiplin cezası almadan tamamladım. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 54. Maddesi kapsamında da nakil giderlerini ödemeyi kabul ettiğimi bildiririm. Ayrıca aynı maddenin 1. Maddesi  c fıkrasında belirtilen “Ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken sürenin üç aydan fazla olması,” şartı da tarafımca sağlanmakta olup ceza infaz kurumunda bulunmam gereken süre ….. ay olup üç aydan fazladır.

Aşağıda belirtmiş olduğum Ceza İnfaz Kurumlarında yer ve kapsama gücünün uygun bulunması durumunda kendi isteğim ile nakil hakkımı kullanmak istemekteyim.

HUKUKİ NEDENLER : 5275 S.K. m.54,  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Hakkındaki Genelge m.15 , Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi Nakil İşlemleri  ve Diğer Hükümler Hakkında Genelge ile ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah etmiş olduğum nedenlerle Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumundan naklime karar verilmesini talep ederim. Ayrıca nakil talep ettiğim ceza infaz kurumlarında kapasitelerin dolu olması sebebi ile naklim sağlanamadığı takdirde nakil talep ettiğim kurumlarda boşalma olması ya da aileme yakın olan İstanbul ilinde durumuma uygun ve kapasitesi müsait kurumların bulunması durumunda nakil taleplerimin idarece yeniden değerlendirilmesi arz ve talep ederim.

NAKİL İSTEDİĞİM CEZA İNFAZ KURUMLARI :
1) Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
2) Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
3) Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

 

                     

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…