Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları

HTS Kayıtları Nedir

Bu makalemizde boşanma davasında telefon kayıtları, boşanmada HTS kayıtları, boşanma davalarında mesaj içerikleri konularını ele aldık. HTS kayıtları bir yargılamada davalı, davacı şüpheli veya sanık sıfatında bulunan kişinin arama ve mesajlaşma geçmişine ilişkin ilgili verilerin ilgili operatörden müzekkere ile istenilmesi sonucu elde edilen delildir. HTS kayıtları birçok davada delil olarak kullanılmaktadır. HTS kayıtlarının en çok kullanıldığı dava türlerinden biri de boşanma davasıdır. HTS kayıtları aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklayacağımız zina, sadakatsizlik ve güven kırıcı davranış iddialarının gündeme geldiği çekişmeli boşanma davasında bu hususların ispat edilmesi noktasında kullanılmaktadır. Çekişmeli boşanmada telefon kayıtları çok sık başvurulan delillerdendir.

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Deliller

Boşanma davaları eşler arasındaki evliliği sona erdiren sebeplerden biridir. Çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma olarak açılabilecek boşanma davalarının aile mahkemesinde veya aile mahkemesinin olmadığı yerlerde aile mahkemesi sıfatıyla davalara bakan asliye hukuk mahkemesinde açılması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların üzerinde anlaşma sağladığı hususları açıklayan anlaşmalı boşanma protokolü haricinde, tanık beyanları, sosyal medya gönderileri ve sosyal medya mesajlarının ekran görüntüleri gibi herhangi bir delil sunulmasına gerek yoktur. Çünkü tarafların sunduğu deliller, taraflar arasındaki çekişme yaratan uyuşmazlıkları ortaya çıkarmak ve ispatlamak için sunulmaktadır. Tarafların anlaşmaya varması halinde herhangi bir hususun ispatına gerek yoktur.

Ancak çekişmeli boşanma davasında taraflarca ileri sürülen ve taraflar arasında doğruluğu tartışılan tüm vakıaların hukuka aykırı olmayan delillerle ispatlanması gerekir. Örneğin, taraflardan biri zina nedeniyle boşanma davası açarsa veya şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinde bulunarak diğer eşin sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu beyan ederse bu hususları hukuka uygun deliller ile ispat etmesi gerekmektedir. Bu anlamda aile hukuku alanında tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmak oldukça önemlidir. Çünkü dilekçelerin süresinde sunulması, içermesi gereken hususları barındırması ve diğer usul kurallarına riayet edilmesi, çoğunlukla işin esasından dahi önemlidir. Hukuka uygun delillere, hukuka uygun olarak elde edilen mesajların ekran görüntüleri, dosya içeriğine müzekkere yoluyla eklenen operatör kayıtları, sosyal medya gönderileri ve kamuya açık yorumları ve mahkeme tarafından hukuka uygun olarak kabul edilebilir ses ve video kayıtları örnek gösterilebilir.

Hangi delilin hukuka uygun,hangi delilin hukuka uygun olmadığı hususu her somut olay bazında değerlendirilmelidir. Boşanma davalarında gizli olarak elde edilen ses ve görüntü kayıtlarının kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin çeşitli Yargıtay kararları bulunmaktadır. Hatta şöyle ki bazı durumlarda, bu kayıtlar sebebiyle cezai soruşturma ve kovuşturma açılabilmektedir. Yargıtay’ın içtihatlarından da görülebileceği üzere, her delil her davada hukuki delil olarak kabul edilememektedir. Boşanma davasının görüleceği mahkemeler bu anlamda her davada farklı kararlar verebilmektedir.

Bu yazımızda boşanma davasında deliller konusunu, operatör üzerinden gönderilen kısa mesajların ve yapılan aramaların HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarını inceleyeceğiz ve uygulama hakkında siz değerli okuyucularımıza faydalı olacağını düşündüğümüz bilgileri sunmaya çalışacağız.

Boşanma Davalarında Telefon Arama ve SMS (Kısa Mesaj) Kayıtları İstenebilir Mi?

Boşanma davasında HTS kayıtları çok sık başvurulan delillerdendir. Boşanma davalarında ilgili operatöre müzekkere yazılarak telefon arama kayıtları ve kısa mesajlara (SMS) ilişkin HTS (Historical Traffic Search) kayıtlarının dosyaya eklenmesi mahkemeden talep edilebilir. Bunun için dilekçeler teatisi aşamasında operatör kayıtları deliline dayanılmalı ve delil dilekçesinde de muhakkak bu delillere dayanıldığı belirtilmelidir. Hakkında celp istenen operatör kayıtlarının tarafların elinde olması şart değildir. Sadece bu kayıtların hangi operatörden ve hangi telefon numarasına ilişkin istendiğini belirtilmesi gerekmektedir. Bu sayede telefon arama ve kısa mesaj (kısa mesaj) kayıtları getirtilerek geriye dönük olarak boşanma dava dosyasına eklenebilir.

Fakat operatörler tarafından gönderilen kayıtlarda telefonla yapılan aramaların ve telefonla operatör üzerinden gönderilen kısa mesajların içeriğine dair herhangi bir kayıt ve ses kaydı bulunmamaktadır. Operatörden gelen kayıtlarda hangi tarihte ve saatte hangi telefon numarasının aranıp aranmadığı veya hangi telefon numarasından sorgusu istenen telefon numarasına arama gelip gelmediği​​, arama süresinin ne kadar olduğu, hangi tarihlerde kaç defa ve hangi numaralara kısa mesaj gönderildiği ve hangi numaralardan kısa mesaj alındığı gibi bilgiler öğrenilmektedir.

Dolayısıyla operatörden celp edilen kayıtlarda herhangi bir görüşmenin ses kaydı ya da mesajlaşma içeriği gönderilmemektedir. Fakat halk tarafından yaygın şekilde bu bilgilerin gönderildiği yanılgısına düşülmektedir.

Ayrıca ilgili operatör sadece kendi bünyesinde barındırdığı verilere ilişkin dönüş sağlamaktadır. Bunun dışında WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok ve Twitter  gibi uygulamaların kayıtlarına ilişkin veriler operatörlerden talep edilememektedir. Bu tür sosyal medya kurum ve kuruluşlarına ilişkin verilerin mahkemeye celbinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda ayrıca açıklamalarda bulunacağız.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları Önemli Midir?

Boşanma davalarında telefon görüşmelerine dair arama ses kayıtları ile SMS yani kısa mesaj içeriğinin operatörler tarafından dosyaya gönderilemediğini sadece operatörler tarafından hangi tarihlerde ve kimlerle telefon görüşmelerinin gerçekleştirildiği ve hangi tarihlerde ve kimlerle mesajlaşmaların gerçekleştirildiği bilgisinin verilebildiğini açıkladık.

Peki bu açıklamalara göre, mesaj ve arama kayıtlarının dosyaya getirtilmesi neden sağlanmaktadır? Konuşmaların ve mesajların içeriği mahkeme dosyasına gönderilemiyorsa o zaman bu delilleri mahkeme yolu ile istemenin ne faydası bulunmaktadır?

Bu sorulara cevap verebilmek için Yargıtay’ın emsal teşkil eden önceki kararlarına bakmak gerekmektedir. Çünkü Yargıtay kararları, uygulamaya yönelik kuralların açıklandığı karinelerin ortaya konduğu “içtihat” dediğimiz geçmiş kararlardır ve davaların çözümünde yol göstericidir.

Boşanma davalarında taraflardan birinin müzekkere ile operatörden getirtilmesini istediği arama ve mesajlaşmaya ilişkin HTS kayıtlarının dosya içeriğine kazandırılmamış olması, dosya içeriğinde yer alsa dahi bu delile ilişkin olarak görüşme gerçekleştirilen numaraların kime veya kimlere ait olduğunun tespitinin yapılmaması vb şekilde eksik incelemede bulunulması gibi hususlar Yargıtay yerleşik içtihatlarına göre bozma nedeni sayılmaktadır.

Ayrıca Yargıtay kararlarına bakıldığında, evli bir kişinin özellikle akşam saatlerinin sonrasında karşı cinsten biriyle sık sık ve uzun süre görüşmesi zina olgusunun varlığını ispat noktasında yeterli kabul edilmese dahi sadakat yükümlülüğünün ihlali ve güven sarsıcı davranış olarak kabul edilmekte olup eylemi gerçekleştiren eş boşanma davasında kusurlu olarak değerlendirilecektir. Boşanma davalarında bu hususların Yargıtay kararları bağlamında ispatlanması ve yorumlanması bu anlamda son derece önemlidir. Boşanma avukatı bu konuda gerekli araştırmayı yapıp müvekkilinin isteklerini mahkemeye doğru bir şekilde iletebilmeli ve yukarıda belirtilen ispat vasıtalarının dosya içeriğinde yer almasını sağlamalıdır.

Boşanma Davasında Sosyal Medya Yazışmaları

Makalemizde sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen yayın ve yazışmalara da yer vermemiz gerektiğini düşünüyoruz çünkü ülkemizde özellikle basın yayın kuruluşlarının bu konudaki yanlış bilgilendirmeleri nedeniyle sosyal medya yazışmalarının müzekkere yoluyla mahkeme dosyasına celbi ile HTS kayıtlarının mahkeme dosyasına kazandırılması birbirine karıştırılmaktadır.

Boşanma davasında Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok ve benzeri sosyal medyalar ile Tinder ve Happn gibi flört ve arkadaşlık uygulamalarına ilişkin bilgi ve belgeler müzekkere yolu ile getirtilmemektedir.

Başta Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının çatı kuruluşu olan Meta şirketi başta olmak üzere bu tür kurum ve kuruluşlar Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin yazılarına gerekli dönüşü sağlamamaktadır. Geri dönüş sağlasalar bile bu mesaj içeriklerinin vb. öğelerinin kullanıcılarının kişisel verileri olduğu gerekçesiyle mahkemelerin müzekkerede yer alan isteklerine red cevabı vermektedirler.

Bu nedenle, bu tür sosyal medya veya arkadaşlık uygulamalarında yer alan yazışmaların dava dosyasına aktarılması şu anda mümkün değildir. Ancak bu uygulamalarla yapılan görüşmelerin ekran görüntülerini alıp dava dosyasına göndermek mümkündür. Ancak bu konuda alanında uzman ve hukuki danışmanlık hizmeti veren bir boşanma avukatına danışmalısınız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, söz konusu ekran görüntülerinin casus yazılım programlarından veya uygulama hesap sahibinin telefonundaki şifrenin teknoloji ve yazılımsal imkanlar kullanılarak kırılması yoluyla elde edilmemiş olması gerektiğidir. Zira bu şekilde elde edilen deliller hukuka aykırı delil olarak kabul edilmektedir.

Boşanma Davalarında Casus Yazılım Programları İle Delil Elde Edilmesi

Boşanma davasında casus yazılım programları ile elde edilen deliller yargılamada hükme esas alınamaz. Çünkü bu tür deliller hukuka aykırı delil niteliğindedir. Hatta bu şekilde elde edilen delilleri mahkemeye sunan eş cezai soruşturma ve kovuşturmaya bile maruz kalabilir. Dolayısıyla bu tür delillerin elde edilmesi veya herhangi bir dijital ortamda saklanması sakıncalıdır.

Boşanma Davasında Telefon Kayıtları Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma davası sürecinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için adli sürece hakimiyeti olan bir boşanma avukatından destek almak fayda sağlayacaktır.  Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmektedir. Ayrıca vatandaşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e  boşanma davasında telefon kayıtları, boşanma davasında casus yazılım programları ile delil elde edilmesi, boşanma davasında sosyal medya yazışmaları vb. hakkındaki sorularınızı sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…