Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Babadan Habersiz Kürtaj Boşanma Sebebi Midir?

Babadan Habersiz Kürtaj Boşanma Sebebi Midir?

Babadan habersiz kürtaj yaptırmak boşanma sebebi midir? Aşağıda paylaştığımız Yargıtay kararlarından da göreceğiniz üzere kadının babadan habersiz kürtaj yaptırması Yargıtay tarafından boşanma sebebi olarak kabul edilmiştir. Babadan habersiz kürtaj ile ilgili Yargıtay kararlarını aşağıda sizlerle paylaştık.

Tıbbi Zorunluluk Bulunmadığı Halde Erkeğin Bilgisi Dışında Çocuğu Aldırması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.06.2009 Tarih,  2008/10197 E. 2009/12339 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacının, tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde davalının bilgisi dışında çocuğunu aldırmasına karşılık; davalının da, eşine ve ailesine sürekli hakaret ettiği ve onları istemediğini söylediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylara göre birliğin temelinden sarsılmasında davalı da, davacı ile aynı oranda kusurlu olup, davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 02.05.2019 Tarih,  2017/5428 E. 2019/5359 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. İlk derece mahkemesince davalı erkek, eşine sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle tam kusurlu kabul edilerek davacı kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş, davalı erkeğin istinaf talebi üzerine bölge adliye mahkemesince, davacı kadının eşinden habersiz çocuk aldırdığı ve çıkan tartışmada evden ayrıldığı, kadının tam kusurlu olduğu kabul edilerek davacı kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı kadının eşinden habersiz çocuk aldırdığı; davalı erkeğin ise eşine psikolojik ve sözel şiddet uyguladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Bu husus gözetilmeden yanılgılı değerlendirme sonucu davacı kadının tam kusurlu olarak kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Kadının Eşinden Habersiz Çocuk Aldırması Erkeğin Affetmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.10.2019 Tarih,  2019/6557 E. 2019/10141 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasında erkek tarafından dayanılmayan birlik görevlerini yerine getirmede ihmal vakıasının kadına kusur olarak yüklenemeyeceğinin, yine kadının eşinden habersiz çocuk aldırma vakıasından sonra evlilik birliğinin devam ettiğinin, bu vakıanın erkek tarafından affedildiğinin veya en azından hoşgörü ile karşılandığının bu sebeple kusur belirlemesine esas alınamayacağının anlaşılmasına göre kadının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine aile hukuku alanında hizmet vermektedir. Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e avukata soru sor kısmından sorularını yönlendirebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…