Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Baba Sağ İken Miras Paylaşımı

Baba Sağ İken Miras Paylaşımı Yapılır Mı?

Bu makalemizde sizlere baba sağ iken miras paylaşımı yapılır mı sorusunu cevaplamaya çalışacağız. Müstakbel mirasçı olan miras bırakan babanın çocukları babaları sağ iken mirası paylaşmak arzusu içerisinde olabiliyorlar. Bu halde sık sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi baba sağ iken miras paylaşımı mümkün müdür, anne öldü baba sağ iken miras paylaşımı yapılabilir mi sorularıdır.  Miras açılmadan önce yapılan sözleşmeler TMK madde 678’de hüküm altına alınmıştır.

TMK Madde 678: Mirasbırakanın katılması veya izni olmaksızın bir mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçerli değildir.

Böyle bir sözleşme gereğince yerine getirilmiş olan edimlerin geri verilmesi istenebilir.

Görüleceği üzere mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçersizdir. Başka bir deyişle baba sağ iken mirasçısı olan çocuklarının miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçerli değildir.

Kişi henüz ölmeden yani sağlığında onun izni ve katılımı olmadan miras payı beklentisi içerisinde olan mirasçıların payını temlik hususunda ilişkiye girmesi ölümü bekleyen kişi konumuna düşüreceği için yapılacak sözleşmenin geçersiz olduğu öngörülmüştür. Bu sözleşmeler uygulamada miras taksim sözleşmesi ile sık sık karıştırılmaktadır. Oysa ki miras taksim sözleşmesi murisin vefatı sonrası yapılan bir sözleşme iken bu sözleşmeler miras miras bırakanın sağlığında yapılan sözleşmelerdir. Konuyu daha iyi anlamak için miras taksim sözleşmesinin detaylarını anlattığımız Miras Taksim Sözleşmesi isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Baba Sağ İken Miras Paylaşımı Yapılır Mı?

Yukarıda da açıkladığımız üzere mirasçının henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişi ile yapacağı sözleşmeler geçersizdir. Fakat böyle bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için miras bırakanın sözleşmenin tarafı olarak temlik işlemine katılması ya da sözleşmenin tarafı olmadan sözleşmeye izin vermesi gerekmektedir.

Miras bırakanın sağlığında mirasçılardan biri miras payını ivazlı ya da ivazsız olarak bir diğer mirasçıya devredebilir. Fakat bunun geçerli olabilmesi için miras bırakanın buna izin vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu madde 678 kapsamında bu tür sözleşmeler bakımından özel bir şekil şartı öngörülmemiştir. TMK’nın başka bir bölümünde de bu tür sözleşmelere ilişkin şekle dair bir açıklama bulunmamaktadır. Bu sebeple TMK madde 678’e dayalı olarak mirasın açılmasından önce yapılan sözleşmelerin yazılı olarak yapılması yeterlidir.

Miras Bırakanın Sözleşmeye Katılması

Miras bırakan baba miras payının devredilmesi işlemine katılırsa bu durumda mirasçı, mirastan ivazlı ya ivazsız feragat eden kişi konumunda olur. Miras bırakan ise bu feragate rıza göstermekle payı devir alan kişiyi mirasçı atayan kimse olur.

Miras Bırakanın Sözleşmeye Katılmayıp İzin Vermesi

Miras bırakan babanın miras payının devrine ilişkin sözleşmeye katılabileceği gibi katılması zorunlu değildir. Bu durumda böyle bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için miras bırakanın bu sözleşmeye muvafakat etmesi gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki bu sözleşme ile miras payını devreden kişi mirasçılık sıfatını kaybetmeyeceği gibi, devir alan da mirasçılık sıfatını kazanmayacaktır. Çünkü bu durumda miras bırakan sözleşmenin tarafı olmadığından payı devir alan kişi atanmış mirasçı olmayacaktır. Payı satan kişi de mirastan feragat etmiş kişi sayılmayacaktır. Böyle bir sözleşme kaleme alınması durumunda miras payını devir alan kişi yalnızca terekeye karşı alacaklı durumuna girecektir.

Miras Bırakanın Sözleşmeye Katılmaması Ve İzin Vermemesi

Miras bırakan baba sağlığında yapılan miras payının devrine ilişkin sözleşmeye kendisi bizzat katılmaz ya da sonradan izin vermezse sözleşme geçersiz olacaktır. Miras bırakanın sözleşmeye katılmasından kastedilen miras bırakanın sözleşmede imzasının bulunmasıdır. Aksi durumda yani miras bırakanın sözleşmede imzasının bulunmaması halinde sözleşme geçersiz olacaktır.
Bu sözleşmeye dayanarak taraflar birbirlerine karşı birtakım edimler yerine getirmiş olabilirler. Geçersiz bir sözleşme ile yerine getirilen edimlerin geri verilmesi istenmelidir. Burada geri istemeden kasıt tam değer olup, elde kalan değer değildir.

Baba Sağ İken Miras Paylaşımı Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde sizlere baba sağ iken miras paylaşımı mümkün müdür sorusunun cevabını yanıtlamaya çalıştık. Miras açılmadan önce yapılacak sözleşmeler çerisinde birçok hukuki ayrıntıyı içermesi bakımından muhakkak uzman desteği alınarak hazırlanmalıdır. Aksi halde telafisi imkansız zararlar ile karşı karşıya kalınacaktır. İstanbul’da faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisimiz bünyesindeki miras hukuku avukatlarına ile internet sayfamızdaki iletişim bilgileri kısmından ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…