Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Araç Kilometre Düşürme Davası

Araç Kilometre Düşürme Davası

Bu makalemizde araç kilometre düşürme davası hakkında size açıklamalarda bulunacağız. İkinci el araç alım satımı ülkemizde yaygın şekilde gerçekleştirilmekte olup yüksek risk içeren ticari bir faaliyettir. Araç kilometresinin düşürülmüş olması ihtimali de bu risklerden bir tanesidir. Uygulamada araç alım satımı sırasında araç km düşürme tespiti çoğu zaman yapılabilmekteyse de bazen göz ardı edilebiliyor.

Biz bu makalemizde araç kilometre düşürme halinde ne gibi sonuçlar gündeme geleceği, alıcının ve satının bu durumda haklarının neler olduğu, dava sürecinin nasıl ilerlediği ve araç km düşürme cezası hakkında bilgiler vereceğiz.  Yine uygulamada en sık rastlanan soruların cevaplarını vereceğiz. Bu sebeple makalemizi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Araç Kilometre Düşürme Nedir?

Araç kilometre düşürme davası nasıl açılır sorusuna cevap vermeden önce araç kilometre düşürme nedir sorusuna cevap vermekte fayda görüyoruz. İkinci el araçlarda aracın o güne kadar gerçekleştirdiği mesafeyi gösteren kilometre sayacında oynama yapılarak alıcının yanıltılmasına araç kilometre düşürme denir. Böyle bir durumda ikinci el araç satan kişi bu ayıptan sorumludur.

Aşağıda detaylı şekilde açıklayacağız fakat önemle belirtmek isteriz ki aracın kilometresini düşüren kişinin kim olduğu veya satanın bu durumdan haberinin olup olmadığı önemli değildir. Aracı satın alan kişi bu durumdan haberdar değilse satıcının sorumluluğu satıcının sorumluluğu söz konusu olacaktır.

Kilometresi düşürülmüş araç satılması halinde somut olayın özelliklerine göre satıcının iki tür sorumluluğu gündeme gelecektir.

 1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ayıptan hukuki sorumluluk
 2. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca dolandırıcılık suçundan cezai sorumluluk

Araç Kilometresi Düşüren Satıcının Hukuki Sorumluluğu Nedir?

Yukarıda da izahatını yaptığımız üzere araç kilometre düşürme işlemi meydana gelmişse satıcının buradaki sorumluluğu ayıptan sorumluluktur. TBK m. 219 ve devamında ve TKHK m. 8 ve devamında ayıp ile ilgili hükümlere yer verilmiştir.

Araç km düşürme ile ilgili durumlarda bu hükümlerden sadece gizli ayıba ilişkin hükümler gündeme gelir. Çünkü bu durumda yani gizli ayıplı araç satışı halinde olağan bir gözden geçirme ile anlaşılamayacak sadece teknik bir inceleme ile ortaya çıkabilecek bir uygulama mevcuttur.

Gizli Ayıp Nedir? Bir satış işleminde olağan bir gözden geçirme ile alıcının anlayamayacağı ve satılandan beklenen yararı azaltan, satışta vaat edilen özellikleri düşüren kusur ve hatalara gizli ayıp denir. Gizli ayıp durumunun mevcut olması halinde alıcının derhal gözden geçirip kusurları satıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu ayıp ne zaman ortaya çıkarsa alıcının o zaman satıcıya başvurması gerekir.

Yukarıda da açıkladığımız üzere araç km düşürme işleminde gizli ayıp vardır. Böyle bir halde alcının hakları nelerdir?

 1. Alıcı ikinci el km düşürülmüş aracı geri vermeye hazır olduğunu bildirip sözleşmeden dönebilir.
 2. Alıcı gizli ayıp oranında bedelden indirim talep edebilir.
 3. Alıcı aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde ücretsiz tamirat talep edebilir.
 4. Alıcı aracın ayıpsız misli ile değişimini isteyebilir.

Sözleşmeden Dönme: Kilometresi düşürülmüş aracı satın alan kişi, aracı iade etmeye hazır olduğunu satıcıya bildirerek satıcıdan ödediği bedeli talep edebilir. Alıcı bedeli almadan aracı iade etmek zorunda değildir. Burada belirli şartların mevcudiyeti halinde söz konusu bedele faiz işlemesi de söz konusu olacaktır.

Bedelde İndirim: Genelde uygulamada en çok başvurulan seçimlik haklardandır. Çoğunlukla araç km düşürme olayında alıcılar ya sözleşmeden dönme ya da ayıp oranında bedelde indirim talep etmektedirler. Bu durumda bilirkişi incelemesi yapılacak olup araç km düşürme olayının bedele ne kadar etki edeceği tespiti gerçekleştirilir. Sonuç olarak alıcıya tespit edilecek bedel kadar alacak hakkı doğar.

Ücretsiz Tamirat Talep Etme: Ayıp durumunun mevcut olması halinde alıcının seçimlik haklarından biri de ücretsiz tamirat talep etme hakkıdır. Fakat önemle belirtmek isteriz ki araç km düşürme olayında olayında ücretsiz tamir imkanının uygulanması bulunmamakta olup mümkün değildir.

Ayıpsız Misli İle Değişim: Ayıp durumunun mevcut olması halinde bir diğer seçimlik hak ise ayıpsız misli ile değişimdir. Fakat ikinci el araç satışında bunun uygulaması çok kısıtlı olup neredeyse mümkün değildir. Çünkü her ikinci el araçlar birbirinden farklı özelliklerdedir.

Satıcının Aracın Kilometresinin Düşürülmüş Olduğunu Bilmemesi

Türk Borçlar Kanunu madde 219 hükmü satıcının ayıp hakkında bilgisinin olması gerekmediğini söylemektedir. Yani araç km düşürme işlemini satıcı gerçekleştirmemiş olsa, bunu kendisinden önce birisi gerçekleştirmiş olsa ve satıcı bundan haberdar olmasa dahi satıcı sorumlu olacaktır. Kilometresi düşürülmüş araç satın alan kişi satıcıya başvurmalıdır.

Kilometresi Düşürülmüş Aracın Zaten Düşük Fiyata Alınması

Araç km düşürme olayının mevcut olması halinde alıcının bundan haberi yoksa, satıcı aracın zaten düşük fiyattan satılmış olduğunu bahane olarak öne süremez. Her halükarda araçtaki bu ayıbın tazmin edilmesi gerekecektir.

Noterde Araç Satış Bedelini Düşük Göstermek

Satıcı ve alıcı araş satışını gerçekleştirdiği noterde araç satış bedelini düşük göstermiş olabilirler. Araç satış bedelinin gerçekte ne kadar olduğu konusunda ispata elverişli delillerden faydalanılmalıdır. Doğru bir delil sunumu ile araç kilometre düşürme davası sırasında aracın noter satış sözleşmesinde belirtilen miktardan daha fazla bir bedel ile satın alındığı ispat edilmelidir.

Araç Kilometre Düşürme Olayında Zarar Doğmuş Olması Gerekir Mi?

Makalemizde araçta meydana gelen ayıbın tazmin edilmesi gerektiğinden bahsettik fakat bu gerçek anlamda bir tazmin değildir. Alıcı yukarıda açıkladığımız seçimlik haklarından mümkün olan herhangi birini talep edebilir. Bunun için alıcının herhangi bir zarara uğramış olması gerekmemektedir. Satıcının aracı satarken vaat ettiği niteliklerin bulunmaması yeterlidir. Satıcının aracı satarken alıcıya bildirdiği kilometre bilgisinin farklı olması bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

Ne Kadar Tazminat Alınır?

Araç kilometre düşürme davası ile ne kadar tazminat alınır? Araca sahip olmaya devam edip bedelde ayıp oranında indirim talep edilmesi ve aracı iade edip bedelini iade alma haklarında bir hesaplama durumu gündeme gelecektir. Bu hesaplama dava konusu aracın o dönemdeki piyasa rayiç bedeli, ayıp oranı vb. ihtimaller gözetilerek bilirkişi tarafından gerçekleştirilecektir.

Tazminat miktarının ne kadar olacağı somut olayın özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bu konuda kesin bir belirleme yapılabilmesi için avukat yardımından faydalanılarak gerekli süreç başlatılmalıdır. Bu hesaplama genellikle aracın ayıpsız halinin değeri ile ayıplı iken ki halinin piyasa değeri belirlenerek aradaki farka belirli eklemelerin yapılması şeklinde olur. Tarafların kendi aralarında belirlediği bedelden bağımsız bir tespit yapılacaktır.

Kilometreyi Kimin Düşürdüğü Önemli Midir?

Makalemizin başında satıcının kilometrenin düşürülmüş olduğunu bilmesine gerek yok dedik. Dolayısıyla kilometreyi kimin düşürdüğü de satıcının hukuki sorumluluğu bakımından önemli değildir. Peki böyle bir durumun yaşanması halinde alıcı kime başvurmalı ve parasını kimden istemelidir? Bu konuyu daha iyi anlamanız adına tablo ile açıklayabilir.

  Kilometreyi Düşüren Satıcı İse Kilometreyi Düşüren Satıcı Değil İse
Hukuki Haklar Seçimlik haklar 10 yıl içerisinde satıcıya yöneltilir. Seçimlik haklar 2 yıl içerisinde satıcıya yöneltilir.
Cezai Haklar Dolandırıcılık suçundan satıcı hakkında soruşturma başlatılır. Kilometre düşüren kişi biliniyorsa hakkında soruşturma başlatılır.

Daha iyi anlayabilmeniz adına hazırladığımız tabloda satıcıya yöneltilecek seçimlik haklar bakımından 2 yıllık ve 10 yıllık süreler olduğunu yazdık. Aşağıda dava açma süresi kısmında bunların ayrıntılarına değineceğiz. Cezai süreç kısmını da aynı şekilde daha detaylı olarak izah edeceğiz.

Araç Kilometre Düşürme Davası Sürerken Araç Kullanılabilir Mi?

Araç kilometre düşürme davası devam ederken aracın kullanılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Aracın kilometresi kullanılması sebebiyle bu süreçte doğal olarak yükselecektir. Fakat bu durumun davanın neticesine olumlu yahut olumsuz herhangi bir etkisi bulunmayacaktır.

Dava Devam Ederken Araç Başkasına Satılabilir Mi?

Dava devam ederken aracın başkasına satılmasında bir engel yoktur. Fakat bu durumda hangi seçimlik hakkın kullanılacağı iyi belirlenmelidir. Örneğin sözleşmeden dönülmesi seçimlik hakkı kullanılacaksa araç başkasına satılmamalıdır. Ayrıca aracı satın alan kişiye araç km düşürme olayı ile ilgili doğru bir bilgilendirme yapılmalıdır. Böyle bir bilgilendirmenin yapılmaması halinde araç km düşürme sorumluluğu satan hakkında da doğacaktır. Önemle belirtmek isteriz ki böyle bir satış hukuki yardım alınarak gerçekleştirilmelidir.

Yukarıda araç kilometre düşürme davası, satın alan kişinin hakları ve çeşitli ihtimallerden bahsettik. Bunlar dışında süreç ile ilgili bilinmesi gereken birtakım başka hususlar da mevcuttur. Aşağıda bu hususlara değineceğiz. Fakat belirtmemiz gerekir ki bu süreçte hatalı veya ihmali işlemler gerçekleştirilmesi telafisi imkansız zararların doğmasına sebep olacaktır. Dolayısıyla bu işlemler tesis edilirken avukat yardımı almak sağlıklı olacaktır.

Araç Kilometre Düşürme Nasıl Anlaşılır?

Araç kilometre düşürme davası görülürken araç km düşürme işleminin tespiti önemli bir husustur. Araç km düşürme işleminin nasıl anlaşılacağı ile ilgili uygulamada izlenen bazı yollar mevcuttur. Özellikle bilirkişi raporlarını incelediğimizde şu hususların gerçekleştiğini görürüz.

Öncelikle bilirkişi aracın satış tarihinde yaklaşık olarak kaç kilometrede olduğunu tespit eder. Bu tespitten sonra bilirkişi aracın satış tarihinde kilometresi düşürülmüş hali ile ne kadara satılabileceğinin tespitini yapar. Bilirkişi yaptığı bu tespitler doğrultusunda aradaki farkın ne kadar olduğu yönünde bir kanaat bildirir.

Bilirkişilerin incelemelerinde kullandıkları yöntemlerin neler olduğu veya aracının km düşürülmüş olduğundan şüphelenen kişilerin bunun tespitini nasıl yapacağı hususu da önem arz eder. Şöyle ki;

 • Tramer kaydı incelenir, muayene giriş km verileri ile güncel km verileri kıyas edilir.
 • Aracın satın alındığı kişiden önceki servis kayıtları talep edilebilir, fatura ve kayıt bilgileri ile direkt olarak servisten sorgu gerçekleştirilebilir.
 • Şase numarasından sigorta bilgilerine erişim sağlanabilir böylece farklı tarihlerde girilmiş farklı kayıtlar tespit edilir.
 • Aracın kaç kez el değiştirdiği ve el değiştirirken araç hakkında yapılan ekspertiz incelemelerine bakılır.
 • Bu konudaki en önemli araştırma ise aracın önemli bölgelerinde yapılacak teknik incelemelerdir.
 • Aracın kilometresinin ne zaman düşürüldüğü hususu da önem arz eder. Bunun ispatına yönelik araştırmalar da yapılmalıdır. Genel olarak yukarıda belirttiğimiz araştırmalar neticesinde kilometrenin ne zaman ve hangi aşamada düşürüldüğünün tespiti gerçekleştirilebilecektir.

Araç km düşürme tespit işlemleri genellikle bu şekilde tespit edilir. Bu işlemler tesis edilirken de sürecin eksiksiz ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için avukat yardımı alınması önemlidir. Araç kilometre düşürme davası yürütülürken avukat yardımı büyük önem arz etmektedir.

Araç Kilometresinin Düşürülmesinde Ekspertizin ve Galerinin Sorumluluğu Nedir?

Araç bir galeriden satın alınmış olabilir. Ayrıca araç satış işlemi öncesinde eksper raporu alınabilir. Bu ihtimallerin varlığında sorumluluk tespit edilirken bu durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır.

Galericilerin ve Ekspertizlerin sorumluluğunun tespitinde TBK ve TKHK’a ek olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Kanunu’ndaki düzenlemelere gidilmelidir.

Galericiler ve ekspertizler somut olayın özelliklerine göre tek başına sorumlu yahut aracın asıl sahibi ile birlikte müteselsil sorumlu olabilmektedir. Her halükarda zenginleşme yasağı kuralları çerçevesinde alıcının zararı bu kişiler tarafından tazmin edilebilecektir.

Araç Kilometre Düşürme Cezası

Araç km düşürme olayının TCK’daki karşılığı dolandırıcılık suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir demektedir TCK madde 157.

TCK 158’de nitelikli dolandırıcılık suçuna yer verilmiştir. Araç km düşürme işlemi ise TCK 158’de yer alan nitelikli dolandırıcılığa girmektedir. Çünkü dolandırıcılık suçu

 • Tacir veya şirket yöneticisi veya şirket adına hareket eden kişiler tarafından ticari faaliyetlerini gerçekleştirdikleri sırada işlenirse
 • Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden ötürü kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle işlenirse,

nitelikli dolandırıcılık gündeme gelir ve cezası 3 yıl ile 10 yıl arasında hapis ve buna ek olarak beş bin güne kadar adli para cezasıdır.

Araç km düşürme işlemi söz konunu olduğu zaman re’sen yahut ihbar üzerine dolandırıcılık suçundan cezai soruşturma başlar.

Araç Kilometre Düşürme Davası Nasıl Açılır?

Araç kilometre düşürme davası nasıl açılır? Araç km düşürme işleminin mağduru olan kişileri çoğunlukla ispat ve dava açma noktasında yapılabilecek bir şey olmadığını düşünür. Fakat yukarıda da izah ettiğimiz üzere alıcının birçok hakkı bulunmaktadır.

Araç kilometre düşürme davası açmadan evvel öncelikle satıcının km düşürme işleminden haberdar edilmesi gerekmektedir. Bu bildirimde satıcıya karşı taleplerde bulunulur. Satıcıya ihtarname çekilerek bu bildirim işlemi gerçekleştirilebilir. İhtarname örneği için km düşürülmüş araç ihtarname adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Dava açmadan önce gerekli hukuki zemin oturtulmalı, ihtimaller düşünülerek ihtarname ve dava dilekçesi oluşturulmalıdır. Bu dilekçe ve ihtarnameler oluşturulurken internette veya arzuhalcilerde yer alan boşluk doldurmalı taslak metinlerden uzak durulmalıdır. Çünkü bu matbu metinler güncel mevzuattan uzak ve somut olayın özelliklerine uygun değildir. Araç kilometre düşürme dava dilekçesi özellikle bu konuda tecrübeli avukatların yardımı ile hazırlanmalıdır. Zira hatalı veya ihmali işlemler ile hazırlanan dilekçeler kişiyi haklı iken haksız konuma düşürebilmektedir.

Araç Kilometre Düşürme Davası Açma Süresi

Araç kilometre düşürme davası için ikinci el araç satışında satıcıya başvurma süresi kanunda iki yıl olarak düzenlenmiştir. Fakat bu durum satıcının ağır kusurunun bulunduğu hallerde geçerli değildir. Bu ne demektir? Yani satıcı kötüniyetli olarak hareket etmiş ve ayıptan ötürü ağır kusuru var ise, km düşürüldüğünü biliyor yahut aracın kilometresini bizzat kendisi düşürmüşse  2 yıllık süre söz konusu değildir. Bu durumda artık 10 yıllık genel zamanaşımı süre kuralı geçerli olur. Dolayısıyla satıcının araç km düşürme olayında ağır kusuru bulunup bulunmadığına göre bir değerlendirme yapılacaktır. İhtimallere göre 2 ve 10 yıllık başvuru süreleri söz konusu olacaktır. Aynı zamanda alıcı araç km düşürme olayından haberdar olur olmaz bunu satıcıya bildirmesi gerekmektedir.

Araç Kilometre Düşürme İhbar Süresi

Araç kilometre düşürme davası açmadan önce üzerinde durulması gereken konulardan birisi de araç kilometre düşürme ihbar süresi hususudur. Ayıp ihbarının belli süreler içerisinde yapılması gerekir. Aksi halde ticaret ve alışveriş hayatının güvenlik içerisinde yürütülmesi mümkün olmaz. Bu bağlamda ayıbın açık ve gizli nitelikte olmasına göre kanun koyucu bazı süreler belirlemiştir. Adi satışlarda TBK madde 223; ticari satışlarda ise TTK madde 23 hükmü bu konuda düzenleme yapmıştır. 6502 sayılı TKHK’da ise konuyla ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Bu nedenle TKHK madde 83 hükmü yollaması gözetilerek, TBK m. 223 hükmünde öngörülen sürelerin uygulanması söz konusu olacaktır.

İhbar süresinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceği yasada açıkça belirtilmişse, mutlak bildirim süresinden, böyle bir belirlemenin bulunmadığı, sürelerin başlangıç ve bitiş sürelerinin her somut olaydaki ayıplı ifanın niteliğine göre belirlenmesi halinde nisbi bildirim süresinden söz edilir. Bu bağlamda TTK madde 23/1-c’deki ticari satışlara ilişkin 2 ve 8 günlük süreler; TBK madde 224’deki hayvan satışına ilişkin 9 günlük süre mutlak bildirim sürelerine örnek olarak gösterilebilir. Buna karşılık ayıbın ihbarı ile ilgili olarak TBK madde 223/1’de yer alan uygun süre ile, TBK 223/2’de yer alan hemen bildirim ibareleri nisbi bildirim sürelerine örnektir.

Araç kilometre düşürme ihbar süresi alıcının ayıbı öğrenmesi ile başlar. Alıcı ayıbı öğrenmesi ile birlikte ayıbı derhal bildirmesi gerekir. Bununla kastedilen, somut olayın şartlarına bağlı olarak, yani ayıbın niteliğine göre derhal bildirim yapılmasıdır. İhbarın zamanında yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesinde, somut durumun özel şartları, özellikle ayıbın türü ele alınır.

Ayıp İhbarında Bulunmanın Faydaları

İhbarın hem alıcının hem de satıcının yararına olan birden fazla amacı vardır. İhbar bir bilgi açıklaması olup alıcı bakımından bir yükümlülük değil külfettir. Bu ne demektir? Alıcının satıcıya ihbarı gerçekleştirmemesi halinde o konuda sağlanmış olan hakların kaybedilmesi sonucunun doğmasıdır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Alıcı, araçtaki ayıbı satıcıya bildirmek suretiyle ayıplı mal hükümleri kapsamında seçimlik haklarından birini kullanma imkanını elde etmektedir. Bu işlemi yapmayan alıcı, satılan malı mevcut haliyle kabul etmiş sayılır.
 • Satıcı kural olarak, satılandaki kusurdan kusursuz olarak sorumludur. Ayıplı durumun bildirilmesiyle satıcının bu sorumluluğu hafifletilmiş olacaktır.
 • İhbarın satıcıya bildirilmesiyle taraflar arasındaki işlem güvenliği sağlanmış olacaktır.
 • Ayıbı öğrenen satıcı, ayıbı giderme yönünde önlem almak ayıbı gidermek için gerekli işlemleri yapmak gibi imkanlar elde etmiş olacaktır. Böylece alıcının da yasal yollara başvurmasına gerek kalmadan mağduriyeti giderilmiş olacaktır.
 • Ayıbı öğrenen satıcı aracı aldığı kişiye rücu ederek uğradığı zararı giderme imkanına kavuşmuş olacaktır.

Araç Kilometre Düşürme Davası Masrafları

Araç kilometre düşürme davası masrafları ne kadardır? Araç km düşürme olayında cezai süreç herhangi bir masraf gerektirmemektedir. Ancak hukuki hakların talep edildiği davada peşin yatırılacak harç ve dava sırasında yatırılacak bilirkişi masrafı söz konusu olacaktır. Bu masraf kalemleri haklı çıkılması halinde dava sonunda karşı taraftan alınarak davacıya verilir.

Önemle belirtmek isteriz ki bu davaların avukat yardımı ile sürdürülmesi her ne kadar zorunlu değilse de sürecin sağlıklı ilerlemesi adına avukat hizmetinden faydalanılmalıdır. Böyle bir durumda da avukatlık ücreti gündeme gelecektir.

Avukat ile müvekkil arasındaki avukatlık ücreti serbestçe kararlaştırılır ve genellikle her sene barolar tarafından belirlenen tarife referans olarak alınır. Söz konusu avukatlık ücret miktarına somut olayın birçok özelliği artırıcı veya azaltıcı olarak etki etmektedir.

Araç Km Düşürme Davası Ne Kadar Sürer?

Araç kilometre düşürme davası ne kadar sürer sorusuna net bir cevap vermek zordur. Mahkemenin iş yoğunluğu, satıcı ve alıcının durumu, adli takvim dönemi, bilirkişi incelemesi, araç ile ilgili özellikler gibi  etkenler davanın ne kadar süreceği hususunu etkilemektedir.

Uygulamada 5-6 ay süren davalar mevcut olsa da iki yılı bulan davalarda mevcuttur. Mahkeme kararının ardından gerekli icra takibi işlemleri tesis edilerek alacak miktarının tahsilatı gerçekleştirilir. Önemle belirtmek isteriz ki, sürecin avukat yardımı ile takip edilmesi durumunda zamansal olarak lehe sonuçlar doğacaktır.

Kilometre Düşürülmüş Araç Bilirkişi Raporu

Kilometresi düşürülmüş dava konusu araç hakkında tazminat miktarının tespiti için bilirkişi raporu düzenlenir. Davacının satış bedelinde indirim talep etmesi halinde satış bedelinden indirilecek miktarın tespitinde doktrinde “mutlak metod” “nisbi metod” ve “tazminat metodu” adıyla bilinen değişik görüşler mevcutsa da, Yargıtay tarafından öteden beri uygulanan “nisbi metod” olarak adlandırılan hesaplama yöntemi benimsenmektedir.

Aracımın Kilometresi Düşürülmüş Ne Yapabilirim?

Bu makalemizde araç km düşürme ihtimalinde ne gibi durumların olduğu ve karşılaşılabilecek hukuki imkanların neler olduğu bilgisine yer verdik. Son dönemlerde en sık duyduğumuz sorulardan bir tanesi de km düşürülmüş araç nereye şikayet edilir sorusudur. Bu makalemizde sizlere bu sorunun cevabını vermeye çalıştık. Önemle belirtmek isteriz ki hukuki ve cezai süreç yukarıda anlatılanlardan farklı bir şekilde işleyebilir.

Somut olaya hukuki olarak etki edebilecek başka durumlarda söz konusu olabilir. İşte bu tür durumlarda beklenmedik sonuçlar doğabilir. Aracımın kilometresi düşürülmüş ne yapabilirim diye soran kişiye verilecek en makul cevap hukuki yardım  alması tavsiyesi olacaktır.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere satıcıya başvuru ve ardından araç kilometre düşürme davası süreci işletilmelidir. Önemli olan bu sürecin etkili ve hızlı şekilde takip edilmesidir. Bu konuda deneyimli avukatlarla birlikte çalışmakta fayda vardır. İstanbul Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK araç km düşürme davası bakımından deneyimli olup müvekkillerine bu konuda profesyonel hizmet vermektedir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…