Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

Araç kilometre düşürme bilirkişi raporuna beyan dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Beyan dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Beyan dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Beyan dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı nakil isteyen kişinin kimlik bilgileri ile birlikte dayanak belgelerin de yazılması gerekmektedir. Makalemizde Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır.

Araç kilometre düşürme bilirkişi raporuna beyan dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla nakil dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Beyan için dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Araç kilometre düşürme bilirkişi raporuna beyan dilekçesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Araç Kilometre Düşürme Bilirkişi Raporuna Beyan Dilekçesi

İSTANBUL …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI     :
VEKİLİ       : Av. Tolga ÇELİK & M. Nur BAŞTÜRK
ADRES       : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Daire:11 Şişli /İstanbul DAVALI     : 
VEKİLİ      : 
ADRES       :

KONU        : 20.10.2023 Tarihli Bilirkişi Raporuna Karşı Beyanlarımızın Sunulmasından İbarettir

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası belirtilen mahkemeniz dosyasının 08.06.2023 tarihli 2. celsesinde dosyanın rapor tanzim edilmek üzere bilirkişiye tevdine karar verilmiş olup, ara karar gereğince tanzim edilen bilirkişi ek raporu tarafımıza tebliğ edilmiştir.

1-DOSYA ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRLEN İNCELEMEDE DAVA KONUSU ARACIN GİZLİ AYIPLARI İLE MÜVEKKİLE SATILDIĞI TESPİTİ YAPILMIŞTIR

Dosya muhteviyatına eklenen bilirkişi raporunun aracın gizli ayıplı olup olmadığı yönünden inceleme ve kanaat başlıklı maddesinde dava konusu aracın …….. plakalı aracın 03.06.2021 tarihindeki km değeri 938.035 iken 23.07.2022 tarihli TÜVTÜRK Araç Muayene Raporunda ise 338.441 km olduğu, aracın satış tarihi olan 09.11.2021 tarihinde ortalama 1.000.000 km’ye ulaştığı, dolayısıyla aracın davalı tarafından davacıya satılmadan 14 ay önce km değerinin düşürüldüğü tespiti yapılmıştır.

Yine bilirkişi marifetiyle dosya muhteviyatı içerisindeki belgeler incelenmiş ve davalı tarafından dava eski ve daha çok yıpranmış olan bir aracın km’si düşürülerek daha yeniymiş ve dolayısıyla daha az yıpranmış gibi davacıya gizli ayıplı olarak satıldığı tespiti gerçekleştirilmiştir.

Görüldüğü üzere davalı yan müvekkile hiçbir bilgilendirmede bulunmamış, dava konusu aracın kilometresinin düşürüldüğü bilgisine haiz olmasına rağmen ağır kusurlu hareketleri ile bu durumu müvekkilden gizlemiş ve hileli hareketlerle aracı müvekkile satmıştır.

2- BİLİRKİŞİCE GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜVEKKİLİN MADDİ ZARARININ TESPİTİ YÖNÜNDEN İNCELEME VE KANAAT HUKUKA UYGUNDUR

Dosya muhteviyatına eklenen bilirkişi raporunun davacının maddi zararının tespiti yönünden inceleme ve kanaat başlıklı maddesinde davalıya ait ……. plakalı Mercedes marka Sprinter 515 CDI tipi 2011 model yolcu taşıma amaçlı minibüs tarzı aracın 09.11.2021 satış tarihindeki 2. el rayiç satış değerinin 338.411 kilometrede olması halinde 400.000,00 TL olacağı, ancak kilometre değerinin 1.000.000 olması halinde değerinin 185.000,00 TL olacağı tespiti gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla müvekkil tarafından araca 215.000,00 TL daha fazla bedel ödendiği tespit edilmiştir. Yine dosyadaki onarım faturalarına göre müvekkil tarafından araca toplam 62.992,92 TL onarım masrafı yapıldığı tespiti gerçekleştirilmiştir. Dosya muhteviyatı içerisinde yer alan delillerin incelenmesi neticesinde müvekkilin maddi zararının tespiti yönünden gerçekleştirilen inceleme neticesinde müvekkilin dava konusu olay nedeniyle toplam maddi zararının 215.000,00 + 62.992,92 = 277.992,92 TL olduğu tespiti yapılmıştır.

Sayın Bilirkişi Heyeti’nin hazırlamış olduğu rapor usul ve yasaya uygun olup, hüküm kurmaya elverişlidir. Davacının talebiyle dahi yeniden ek rapor alınmasına gerek yoktur.

SONUÇ ve İSTEM: Görüş bildirilen bilirkişi raporunun aleyhe olan kısımlarını kabul etmediğimizi belirtir, tanık beyanları ve bilirkişi raporu doğrultusunda sayın mahkemenin davamızın kabulüne karar vermesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekillleri
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

 

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…