Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Apartman Aidatı Ödemeyenlere Uyarı Yazısı Örneği

Apartman Aidatı Ödemeyenlere Uyarı Yazısı Örneği

Apartman aidatı ödemeyenlere uyarı yazısı örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken kesin ve anlaşılır bir dil kullanılmalı, ihtar konusu net bir şekilde belirtilmeli ve muhatabın kimlik bilgileri açıkça yer almalıdır. Ayrıca, delil niteliğindeki olgular da ihtarnamede eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir. Doğru bir ihtarnamenin hazırlanması, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların sağlıklı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, ihtarname sürecine özen göstermek ve profesyonel destek almak büyük önem taşır. Makalemizde Apartman Aidatı Ödemeyenlere Uyarı Yazısı Örneği sunduk. Her somut olayın detaylı bir şekilde değerlendirilerek özel ihtiyaçlarına uygun bir ihtarname tasarlanmalıdır.

Apartman Aidatı Ödemeyenlere Uyarı Yazısı Örneği nasıl yazılır? Bu konuda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı bilgilere sahiptirler. Bu nedenle ihtarname düzenlenirken uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Apartman aidatı ödemeyenlere gönderilecek ihtarnameye ilişkin ihtarname metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Apartman Aidatı Ödeme Yazısı Örneği şeklinde şablon olarak yer alan ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Apartman Aidatı Ödemeyenlere İhtarname hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu hususların göz önünde bulundurularak ihtarname hazırlanması halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen netice elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Apartman Aidatı Ödemeyenlere İhtarname ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz Avukata Sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Apartman Aidatı Ödemeyenlere Uyarı Yazısı Örneği

İHTARA EDEN :

VEKİLİ :
ADRES :

MUHATAP :

ADRES :

İHTAR KONUSU :
AÇIKLAMALAR :

… adresinde yer alan … isimli apartmanın … bağımsız bölüm maliki olarak bulunmaktasınız. …/…/… tarihi itibariyle toplamda … TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca Genel Kurul toplantısında ödemesi yapılmayan aidat borçlarına aylık %5 gecikme faizi uygulanması ve aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibi gerçekleştirilmesi için yöneticiye yetki verilmesi kararı alınmıştır.

Sayın muhatap işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç, bakiye … TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi halde aleyhinizde icra takibi başlatılacağını ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını işbu işlemler sebebiyle gerçekleştirilecek her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını, saygıyla arz ederim. 23.04.2024

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…