Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolünden söz etmeden önce anlaşmalı boşanma davasından bahsedelim. Anlaşmalı boşanma davası hukuk sistemi içerisinde en sıkıntısız ve kesin sonuç vadeden boşanma türüdür. Evlilik tarihinden üzerinden 1 yıl geçmesi ile birlikte eşlerin anlaşmalı boşanma hakları doğmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kabul edilmektedir. Yani artık bu durumda hakimin evliliğin devam edeceğine dair kanaati önem taşımamakta olup hakim boşanma hükmünü kurmak zorundadır. Bu hızlı ve kolay sürecin elbette ki şartları bulunmaktadır. Şartlardan bir tanesi hukuka ve ahlaka aykırı olmayan bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmasıdır. Ayrıntılarından makalemizde bahsedeceğimiz üzere bu protokol sadece anlaşmalı boşanma için geçerlidir.

Çekişmeli boşanma davasında boşanmanın fer’ilerine ilişkin meselelerde hakim somut olayın şartlarını dikkate alarak bir değerlendirme yapacaktır. İşte anlaşmalı boşanma protokolü bu fer’i konuların taraflarca belirlenmesini sağlar. Fakat düzenlenen bu protokolü hakimin uygun bulması gerekir.

Biz bu makalemizde anlaşmalı boşanma protokolü örneğine yer vereceğiz. Anlaşmalı boşanma protokolü örneğinin yanında bir de bu protokole ilişkin önemli ayrıntılara yer vereceğiz. Anlaşmalı boşanma davası ile ilgili makalemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü doğru hazırlanmadığı zaman ileride taraflar için telafisi imkansız zararlar ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolü mutlaka bir avukat ile birlikte hazırlanmalıdır.

Aşağıda anlaşmalı boşanma protokolü örneğine yer verdik.  Devamında da anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili önemli bilgiler kaleme aldık.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere anlaşmalı boşanma protokolü standart bir taslaktan, maddi bir formdan yola çıkılarak hazırlanırsa telafisi imkansız zararlar ortaya çıkabilir. Her somut olay kendi şartları içerisinde değerlendirilmeli ve her olaya özel bir anlaşmalı boşanma protokolü ikame edilmelidir. Anlaşmalı boşanma protokolü örneği bir taslaktır. Dolayısıyla bir taslak üzerinde oynama yapılarak protokol hazırlanması hak kayıplarını beraberinde getirecek olup boşanma davası sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilecektir. Özetle deneyimli bir boşanma avukatının yardımından faydalanılmalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

 1. Tarafın Ad, Soyadı ve kimlik bilgileri belirtilir.

ADRES:

 • Tarafın Ad, Soyadı ve kimlik bilgileri belirtilir.

ADRES:

Boşanma Hususu

Burada her iki tarafında TMK madde 166/3 uyarınca  boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettikleri, boşanmanın fer’ileri konusunda anlaştıklarını ve  evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda mutabık oldukları belirtilir.

Velayet Hususu

Tarafların müşterek çocukları bulunuyorsa müşterek çocukların kimlikleri belirtilir. Ve çocukların hangi eşte kalacağı gerekçeleri ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir. Tarafların müşterek çocukları bulunmuyorsa, müşterek çocuklarının bulunmadığı belirtilerek velayete ilişkin bir ihtilafın mevcut olmadığı yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında velayet hususunu ayrıntılarıyla incelediğimiz ve açıkladığımız “Anlaşmalı Boşanmada Çocuğun Velayeti” adlı makalemizi okumanızı öneririz. 

Çocuklar ile kişisel ilişki kurulması:

Bu kısımda çocuklar ile velayeti alamayan taraf arasında ne şekilde ve sıklıkla kişisel ilişki kurulacağı ayrıntıları ile belirtilir. Burada gerek görülmesi halinde diğer akrabalar görüşmeye ilişkin beyanlarda da bulunulabilir.

Çocuk için sigorta belirlemesi:

Eşler arzu ederlerse bu alanda çocuğun üstün menfaatine uygun düşecek şekilde çocuğun hangi sigortalardan ne şekilde yararlanacağını belirlerler.

Nafaka Hususu

Bu kısımda müşterek çocuğun bütün ihtiyaçlarına ilişkin olarak velayeti elde edemeyen eşin diğer eşe ödeyeceği iştirak nafakası gerekçeleriyle belirtilmelidir. Nafakanın hangi orana göre artış yapacağı da belirlenebilir.

Aynı zamanda yargılama süresinde geçerli olan eş ve çocuk için tedbir nafakası da belirlenebilir. Bütün bu belirlemeler yapılırken ayrıntılara yer verilmelidir.

Kesinleşen boşanma kararıyla birlikte geçerli olmak üzere yoksulluk nafakası da belirlenebilir. Burada çekişmeli boşanmadan farklı olarak kusursuzluk hali aranmadan nafaka hükmü kurulabilir. Yoksulluk nafakasına ilişkin yapılacak düzenleme de ayrıntılarıyla kaleme alınmalıdır.

Tazminat Hususu

Bu alanda taraflar arasında anlaşmaya varılan maddi ve manevi tazminat kalemleri miktarlarıyla birlikte ayrıntılı olarak düzenlenmelidir.

Ortak Mallar Ve Kişisel Eşya Paylaşımı

Malların paylaşımı ile ilgili hususlara anlaşmalı boşanma protokolünde yer verilmelidir. Fakat bu husus ayrı bir dava ile de ileri sürülebilir. Protokolde paylaşımın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı olarak kaleme alınmalıdır.

Ziynet Eşyaları Hususu

Taraflar, işbu davada ve ileriye dönük olmak üzere ziynet eşyaları ile ilgili olarak talep haklarından feragat ettiklerini kabul ve de taahhüt edebilirler. Ya da ziynet eşyalarının ne şekilde paylaşım yapılacağı miktar ve ayrıntılarıyla düzenlenmelidir. Ziynet eşyaları ile ilgili bilgi edinmek için “düğünde takılan altınlar kimde kalır?” adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Eşyalar Hususu

Taraflar kendilerine ait eşyalarını aldıklarını ve başkaca birbirlerinden eşyalar hususunda talepleri olmadığını işbu davada ve ileriye dönük olmak üzere kabul ve taahhüt edebilirler. Ya da bu alanda ayrıntılı bir şekilde belirtilerek taraflar eşya hususunda paylaşım yapabilirler.

Vekalet Ücreti Ve Mahkeme Masrafları Konusu

Taraflar bu başlık altında yargılama giderlerinin kimin üzerine bırakılacağı hususuna ilişkin bir belirleme yapabilirler. Bu husus dava dilekçesinde de yer alabilir.

Kadının Soyadı

Kadın bu alana haklı bir gerekçe öne sürerek kocasının soyadını kullanamaya devam edeceğini şerh düşebilir. Bu husus dava dilekçesinde de belirtilebilir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için “Anlaşmalı Boşanmada Eşin Soyadını Kullanma” adlı makalemizi okuyabilirsiniz. 

Sonuç

Bu alanda tarafların yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde mutabakata varmış olduklarını, işbu PROTOKOL hiçbir baskı altında kalmaksızın tarafların özgür iradeleriyle hazırlandığını ve mahkeme dosyasına sunulmak üzere 3 nüsha olarak karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza altına alındığı bilgilerine yer verilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Boşanma konusunda karar veren taraflar boşanmanın sonuçları konusunda mutabıklarsa ve evlenme tarihlerinin üzerinden 1 yıl geçmiş ise anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Boşanma konusunda veya boşanmanın fer’ilerine ilişkin anlaşma sağlanamadığı takdirde anlaşmalı boşanma değil çekişmeli boşanma gündeme gelecektir. Taraflar boşanma ve boşanmanın fer’ilerine ilişkin anlaşmışlarsa anlaşılan hususları anlaşmalı boşanma protokolü adı altında bir metinde açıklamalıdırlar.

Makalemizde de belirttiğimiz üzere anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın fer’i sonuçları da düzenlenmelidir. Boşanmanın fer’i sonuçlarına mal rejiminin tasfiyesi, çocukların velayeti, çocuk ile velayeti elde edemeyen eş arasında düzenlenecek kişisel ilişki, nafaka ve tazminat örnek olarak gösterilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Önemi

Hızlı bir şekilde boşanmak isteyen taraflar anlaşmalı boşanma yolunu tercih etmektedirler. Anlaşmalı boşanma, anlaşmalı boşanma protokolü esas alınarak gerçekleştirilir. Mahkeme tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verirken anlaşmalı boşanma protokolü husus üzerinde durur.  Anlaşmalı boşanma davası duruşmasında tarafların boşanma sebepleri üzerinde durulmayacaktır.  Hazırlanarak taraflarca mahkemeye sunulacak protokol hakimin vereceği karara doğrudan etki etmektedir.

Hazırlanan protokole hatalı bir madde düzenlenmesi  veya ihmal edilerek bazı maddelerin konulmaması telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabilir. Kişi boşandıktan sonra hiç beklemediği şekilde başka davaların muhatabı olabilir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolü oldukça önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün doğru hazırlanması son derecede önemlidir.  Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken hukuki yardım almak kişiye son derece yarar sağlayacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma protokolü herhangi bir taslak referans alınarak hazırlanmamalıdır. Çünkü her somut olay kendine özeldir dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolü de somut olayın özelliklerine göre bütün ayrıntıları ile hazırlanmalıdır. Somut olay genel geçer düzenlemelerden ziyade özel hususların protokolde düzenlenmesini gerekli kılabilir.

Yukarıda da izahatını yaptığımız üzere internette yer alan anlaşmalı boşanma protokolü örnekleri kopyala yapıştır yapılarak mahkemeye ibraz edilmemelidir. Böyle bir hamle davanızın reddedilmesine neden olabileceği gibi bunun yanında zaman ve parasal olarak kayba uğramanıza yol açabilir. Bu durumlarda da telafisi güç zararlar ortaya çıkabilir. Sonuç olarak somut olayın özelliklerine uygun olarak hazırlanması gereken anlaşmalı boşanma protokolünde avukat yardımından kaçınılmamalıdır.

Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken taraf görüşmeleri özenle yapılmalı ve hukuki boyut göz ardı edilmeden düzenlenmelidir. Hukuka uygun bir protokol hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nelerin Olması Gerekir

Anlaşmalı boşanma davası birçok açıdan çekişmeli boşanma davasından farklılık göstermektedir.  Çekişmeli boşanma davasında yer alan boşanma sebepleri anlaşmalı boşanma davasında önem arz etmemektedir.  Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolünde kanunda sayılan boşanma sebeplerine yer verilmesi gereksizdir. Anlaşmalı boşanma protokolünde boşanmanın fer’ilerine ilişkin yapılan düzenlemeler büyük önem arz etmektedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken meseleler şu şekilde sıralanabilir.

 • Taraflar boşanmaya ilişkin ortak iradelerini anlaşmalı boşanma protokolünde açıklamalıdırlar.  Her ne kadar anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde bu hususa yer verilse de protokolde de tarafların boşanmalarına ilişkin irade açıklanır. Taraflar boşanma hususunda hiçbir baskı altında kalmadan boşanma kararı aldıklarını ve bu kararda hemfikir olduklarını beyan ederler.
 • Taraflar müşterek çocukların velayetine ilişkin iradelerini protokolde belirtmelidirler. Eşler evlilik birliği içerisinde yer alan müşterek çocuklarının velayeti, bakımı, gözetimi vb. konularda anlaştılarsa bu iradelerini protokolde açıklamalıdırlar.  Türk hukukunda çocuğun yüksek menfaati önceliklidir. Dolayısıyla velayete ilişkin yapılan anlaşmayı hakimin çocukların lehine uygun bulmaması halinde anlaşmalı boşanma protokolünün reddi gerekecektir.
 • Velayeti elde edemeyen taraf ile müşterek çocuk arasında kişisel ilişki kurulması hususuna da protokolde yer verilmelidir. Velayet kendisine verilmeyen eş ile müşterek çocuk belirli zamanlarda görüşmeli ve vakit geçirmelidir. Gün ve saat konusunda somut olayın özelliklerine göre bir belirleme yapılacaktır. Bu olağan görüşmelerin dışında doğum günü, yılbaşı, bayram ve tatiller gibi önem arz eden zamanlar içinde belirlemeler yapılmalıdır.
 • Anlaşmalı şekilde boşanacak taraflar düzenleyecekleri protokolde müşterek çocuğun sağlık sigortası ve başka sigortalardan yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin belirleme yapabilirler. Protokol de müşterek çocuğun eğitim hayatına ilişkinde bir belirleme yapılabilir.
 • Anlaşmalı boşanma davası ile boşanmak isteyen eşler nafaka hususunda da protokolde bir düzenleme yapabilirler. Nafaka somut olayın özelliklerine göre hakkaniyet ilkesi gözetilerek belirlenmelidir. Hakkaniyet ilkesi gözardı edilerek protokolde oluşturularak bir nafaka düzenlemesi sebebiyle hakim protokolü kabul etmeyebilir. Anlaşmalı boşanma davası neticesinde kurulacak olan boşanma hükmü ile iki tür nafakaya hükmedilebilir. Bunlar iştirak nafakası ve tedbir nafakasıdır.  Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olarak hükmedilecek nafaka iştirak nafakası iken boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşin geçimini karşılayacak nafaka ise yoksulluk nafakasıdır. Nafakaların miktarı , ödeme şekilleri, ödeme zamanları ve hangi oranda artacağına ilişkin belirlemeler yapılırken bir boşanma avukatı yardımından yararlanmak hiç şüphesiz tarafların lehlerine olacaktır. Tarafların nafaka taleplerinin bulunmaması halinde nafaka taleplerinin olmadığına ilişkin açıklamalarda bulunulmalıdır. Bu talep hakim tarafından uygun bulunacaktır.
 • Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin tarafların üzerinde uzlaştıkları hususlar anlaşmalı boşanma protokolünde açıklanmalıdır.  Mal rejimi hususu boşanma sürecinin önemli bir parçasıdır. Gayrimenkuller, araçlar , nakit paralar, taşınır mallar vb. tasfiyeye tabi tutularak eşler arasında paylaştırmaya gidilir. Somut olayın şartlarına göre eşlerin ticari ilişkileri de tasfiyeye dahil edilir. Ev eşyalarının paylaşımı da bu kapsamda değerlendirilir.
 • Boşanma sebebiyle talepte bulunulacak maddi ve manevi tazminat da anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenmelidir. Kanuni sınırlar dikkate alınarak maddi ve manevi tazminat kalemleri anlaşmalı boşanma protokolünde miktar olarak belirtilmelidir. Boşanma davasındaki maddi tazminat borçlar hukukundaki maddi tazminata benzese de geniş yorumlanarak uygulanmaktadır. Anlaşmalı boşanma protokolünde belirlenecek olan maddi tazminat alacak kalemi belirlenirken uzman boşanma avukatından yardım alınması gerekmektedir. Manevi tazminat alacak kalemi de genişletilmiş bir alacak kalemidir. Bu hususlar kanuna ve ahlaka uygun olacak şekilde protokolde belirlenmelidir. Aksi halde hakim tarafından hazırlanan protokol hakim tarafından kabul edilmeyecektir. Tarafların herhangi bir tazminat talebinin olmaması halinde bu durumda protokolde belirtilmelidir.
 • Boşanan kadının kullanacağı soyad ile ilgili olarak da anlaşmalı boşanma protokolünde düzenleme yapılabilir. Boşanan kadın eş kanuni düzenlemeler gereğince kızlık soyadını kullanabilecektir. Fakat boşanan kadın haklı gerekçelerle kocasının soyadını kullanmaya devam edeceği arzusunu anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye sunabilir. Eğer kadın eşin bu şekilde bir talebi mevcut değilse bu hususun anlaşmalı boşanma protokolünde bulunmasına gerek yoktur.
 • Anlaşmalı boşanma yargılama süresine ilişkin olarak yargılama giderleri ve vekalet ücretine ilişkin olarak talep ve belirlemelerde anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenebilir.

Yukarıda ayrıntıları ile yer verdiğimiz tüm bu hususlar anlaşmalı boşanma protokolünde yer alır. Hakimin düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü gelişigüzel hazırlanmamalıdır zira boşanma hususu ve boşanmanın fer’ilerine ilişkin tüm düzenlemeler burada yapılmaktadır. Gelişigüzel olarak hazırlanan bir anlaşmalı boşanma protokolü tarafların aleyhine sonuçlar doğmasına neden olabilmektedir. Bütün açıklamalarımıza ek olarak hakim anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenen hususlara ilişkin anlaşmaları kabul etmeyebilir. Kanuna, ahlaka ve hukuka uygun olmayan bir protokol mahkemece kabul edilmeyecektir. Bu bakımdan protokolde yer alan hükümler özenle hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Verileceği Mahkeme Neresidir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemeleridir.  Aile mahkemeleri bu alanda özel olarak ihtisaslaşmıştır.  Anlaşmalı boşanma davalarında da görevli mahkeme aile mahkemeleridir.  Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü aile mahkemelerine ibraz edilecektir.

Boşanma davası tarafların birinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabilir. Bu yetki kesin yetki olmayıp eşlerin birlikte en son beraber 6 ay ikamet ettikleri yer mahkemesinde de boşanma davasını taraflar açabilirler. Bu yetkili mahkemelerden herhangi birinde çekişmeli boşanma davası açılabilir. Fakat anlaşmalı boşanma da yetki kuralı çok esnektir. Eşler anlaşmalı boşanma davasını diledikleri yer mahkemesinde açabilirler. Anlaşmalı boşanma davası için özel yetki kuralı bulunmamaktadır.

Hakimin Anlaşmalı Boşanma Protokolünü Uygun Bulmaması

Taraflar imzaladıkları anlaşmalı boşanma protokolünü dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye ibraz ederler. Hakim mahkemeye sunulan protokolü inceler.  Mahkemeye sunulan protokol  hakimce yasaya ve  kamu düzenine uygun bulunursa boşanmaya karar vererek protokolde yer alan sonuçlara göre hüküm tesis eder.

Hakim anlaşmalı boşanma protokolünde uygun bulmadığı hususlar olursa  bu hususların değiştirilmesi için taraflara çağrıda bulunur. Taraflar protokolde uygun değişiklikleri yaparlarsa hakim boşanmaya hükmeder. Fakat taraflar protokolde uygun değişiklikleri yapmazlarsa anlaşmalı boşanma davaları reddedilir.

Protokolde değişiklik yapılmaması halinde dava reddedilir. Böyle bir durumda uygulamada ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre dava çekişmeli boşanma davası olarak devam edecektir.  Hazırlanan protokol artık çekişmeli boşanma davası için bir önem arz etmeyecektir.  Çekişmeli boşanma davası konusunda detaylı bilgilere ulaşmak için “boşanma davası nasıl açılır?” başlıklı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolünde sorun en çok çocuğun velayetine ilişkin durumlarda ortaya çıkmaktadır. Örneğin henüz anne sütüne muhtaç olan çocuğun  babaya verilmesine ilişkin protokol düzenlenmesi halinde hakim bu protokolü kabul etmeyecektir. Bununla birlikte protokolde yer alan diğer hususlara ilişkin olarak da hakim değişiklik isteyebilir.

Anlaşmalı boşanma protokolü kamu düzenine uygun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Çocuğun velayeti ve boşanmanın mali sonuçları kamu düzenine ilişkindir.  Dolayısıyla bu hususlara yönelik anlaşmanın olmaması veya bu hususların protokolde yer almaması kamu düzenine aykırılık teşkil edecektir.  Bu durumda da anlaşmalı boşanmadan değil çekişmeli boşanmadan söz edilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Değiştirilmesi ve Protokolden Vazgeçilmesi

Taraflar tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolü hakimin onaylaması aşamasına kadar hukuken bir sonuç doğurmayacaktır. 

 • Anlaşmalı boşanma protokolüne imza atan taraf duruşmaya kadar veya duruşma sırasında bu anlaşmadan vazgeçtiğini beyan edebilir. Anlaşmadan vazgeçen eşin bu vazgeçme beyanı kabul görecektir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma protokolü sona erecektir. Böyle bir durumda kişi boşanma davasında haklı olduğunu ve protokolde yer verilen hususların kanuni hakkının çok altında olduğunu dolayısıyla çekişmeli boşanma davası açacağını beyan edebilir.
 • Taraflarca protokolde değişiklik yapmak da mümkündür. Bu değişikliğin yapılabilmesi için iki tarafın da ortak iradelerini protokole yansıtmaları gerekir. Taraflardan sadece birisi tek taraflı olarak protokolde değişiklik yapamaz. 
 • Anlaşmalı boşanma protokolünde değişiklik yapılması nedenlerinden bir tanesi de hakimin kendisine sunulan protokolü uygun bulmaması halinde ortaya çıkacaktır. Hakim protokolün maddelerini kanuna aykırı bulabilir. Ya da protokol maddeleri çocuğun veya eşlerin ihtiyaçlarına da uygun bulunmayabilir. Bu durumda protokolde değişikliğe gidilecektir.

Anlaşmalı Boşanmada Temyizden Feragat

Detaylarına makalemizde değineceğimiz üzere anlaşmalı boşanma mahkeme kararının verilmesiyle boşanma hükmü sonuçlarını hemen doğurmayacaktır. Çünkü eşlerin kararı temyiz etme hakları bulunmaktadır. Fakat boşanmanın hızlı bir şekilde neticelenmesini ve kararın kesinleşmesini isteyen taraflar temyizden feragat ettiklerine dair dilekçelerini mahkemeye ibraz edebilirler.

Makalemizde anlaşmalı boşanmanın ne kadar süreceğine ilişkin açıklamalarda bulunduk.  Bunun yanında anlaşmalı boşanma sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan hususlara değindik.  Temyizden feragat edilmesi halinde anlaşmalı boşanma süreci hızlı bir şekilde neticelenecektir. Böyle bir durumda tarafların temyize gitme haklarını kullanmaları için kendilerine verilen 15 günlük süre kesilecektir. Özetle burada bertaraf edilecek süre 15 gündür. Müvekkiller de çoğunlukla anlaşmalı boşanmalarda çoğunlukla avukatlara böyle bir istekle gelmektedirler.

Burada önem arz eden başka bir husus daha bulunmaktadır. 15 günlük istinaf süresi mahkeme kararının taraflara tebliğ edilmesi ile başlayacaktır. Uygulamada sıklıkla yapılan hatalardan bir tanesi tebliğ tarihinden önce yapılan temyizden feragat dilekçesinin mahkemeye sunulmasıdır. Taraflar gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesinden önce temyizden feragat ederlerse hukuki olarak bu feragat sonuç doğurmayacaktır.

Eşlerden sadece birinin temyizden feragat etmesi her ne kadar geçerli bir feragat olsa da sürenin sona ermesine yaramayacaktır.  Temyiz süresinin sona ermesi için taraflardan her ikisinin de temyizden feragat etmeleri gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Neticelenmesinden Sonra Başka Bir Dava İle Nafaka, Velayet vb. Taleplerde Bulunulması

Anlaşmalı boşanma davasına ilişkin halk arasında yanlış bir algı oluşmuştur. Halk arasında anlaşma boşanma protokolünün imzalanmasından sonra bu protokolü imzalayan eş artık bu sonuçların aksine dava açarak talepte bulunamayacağı kanısı oluşmuştur. Bu yanlış algının aksine birtakım şartların varlığı halinde dava açılarak protokolde belirtilen hususların aksine taleplerde bulunulabilir.

Anlaşmalı boşanma davası boşanma kararı ile neticelendikten sonra velayeti elde edemeyen eş dilediği zaman velayetin kendisine verilmesi için velayet davası açabilir. Protokolde velayete ilişkin yapılan anlaşma dava açmaya engel teşkil etmez. Mahkemeye haklı gerekçeler ileri sürülerek velayet davası açılabilecektir. Velayeti elde edemeyen eş kendisinin görüş günlerinde çocukla görüştürülmediği, velayet hakkının kötüye kullanıldığı veya velayeti alan tarafın çocuğa karşı gerekli bakım ve gözetimi göstermediği gerekçeleri ile bu davayı açabilecektir.

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin düzenlemelerde bulunmayabilir. Böyle bir düzenleme bulunmadığı takdirde taraflar boşanma davasından sonra mal rejiminin tasfiyesi davası açabilirler. Fakat taraflar protokolde mal paylaşımı yapmışlarsa anlaşmalı boşanma davası sonrasında ayrıca bir mal rejimi tasfiyesi davası açamayacaklardır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka talebinde bulunmayan eş anlaşmalı boşanma davasının neticelenmesinden sonra artık başka bir dava açarak nafaka talep edemeyecektir. Fakat anlaşmalı boşanma protokolünde nafaka belirlenmiş ise bu nafakaya ilişkin olarak nafaka artırım davası açılabilir. İştirak nafakası bakımından ise nafaka talebinde bulunulmaması halinde sonrasında ayrı bir dava açılarak iştirak nafakası talebinde bulunulabilir. Burada çocuğun üstün yararı dikkate alınmıştır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenlenirken Boşanma Avukatı İle Çalışılmasının Önemi

Anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya nazaran daha kısa sürmekte olup daha basit bir yapıya sahiptir.  Gerek anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü ve bu protokolde üzerinde durulacak hususlar bakımından ileride telafisi imkansız zararlar ortaya çıkmasını önlemek adına deneyimli boşanma avukatı yardımından faydalanılmalıdır.

Taraflar boşanma sürecinde maddi ve manevi olarak yıpranmaktadırlar. Taraflar boşanma sürecinde iletişim kurmaları ve boşanmanın fer’ileri hususunda anlaşmaları son derece güç olabilmektedir. Dolayısıyla bir boşanma avukatının hukuki desteği tarafların bu süreci en minimum zararla sonlandırmaları noktasında büyük öneme sahiptir. Taraflar sürecin başında iken deneyimli bir boşanma avukatına başvurmalı ve boşanma avukatının yönlendirmeleri ile bu süreci tamamlamalıdır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi mecidiyeköy boşanma avukatı olarak müvekkillerine boşanma hukuku alanında en kaliteli hizmeti vermektedir.

Hukuk bürosu iletişim bilgileri yazıyor
Çelik Baştürk Hukuk Bürosu

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…