Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Anlaşmalı Boşanma Duruşmasında Önemli Hususlar

Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Benim Yerime Avukatım İmza Atabilir Mi?

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin 3. fıkrası gereğince evlilik en az 1 yıl sürmüş olması halinde eşler anlaşmalı boşanmak için mahkemeye başvurabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmak için  mahkemeye eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi gerekmektedir.  Bu durumda boşanma davasında evlilik birliği temelinden sarsılmış kabul edilir. Hakimin boşanma kararı verebilmesi için tarafları bizzat dinlemesi ve tarafların iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi gerekmektedir. Mahkemeye ibraz edilecek olan protokolünün davanın asilleri tarafından imzalanması gerekmektedir. Tarafların yerine taraf vekillerinin bu protokolü imzalaması halinde anlaşmalı boşanma gerçekleşmeyecek ve mahkemece söz konusu protokol kabul görmeyecektir.  Boşanma protokolünün taraflar yerine tarafların vekillerince imzalanarak hüküm tesis edilen mahkeme kararları  hakkında  Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü HMK madde 363. maddesinin 1. fıkrasına göre  kanun yararına bozma isteğinde bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıyım?

Mahkeme hakimi tarafından taraflar bizzat dinlenmelidir. Çünkü tarafların boşanma iradelerinin serbestçe açıkladığına ilişkin hakimin kanaatte bulunması gerekmektedir.  Duruşmada taraflar hazır bulunmalıdır.  Taraflar her ne kadar avukat ile temsil edilseler de duruşmaya bizzat katılmaları gerekir. Davacı veya davalı ile cep telefonu aracılığıyla görüntülü konuşma gerçekleştirilerek mahkemede beyanının alınarak tarafların boşanmalarına karar verilemez.  Taraflardan her ikisi de boşanma duruşmasına gelmezse hakim tarafından dosya işlemden kaldırılacaktır. Dosyanın işlemden kaldırılmasını takiben 3 ay içerisinde yeniden başvuruda bulunulması halinde duruşma günü verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Gerekli Midir?

Anlaşmalı boşanma davasında da kişiler davalarını diğer tüm davalarda olduğu gibi kendileri takip edebilirler. Fakat yasal süreci bir avukat yardımı ile takip etmek tarafların hak kayıplarına uğramamasi için son derece önemlidir. Boşanma davasının avukat dışında bir başkasına vekalet verilerek takip edilmesi mümkün değildir.  Anlaşmalı boşanma davası için avukata verilecek vekaletnamenin noterden verilmesi gerekmektedir. Bu vekaletin özel olarak boşanma davalarını takip yetkisi de içermesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Taraflar anlaşmalı boşanma davası açabilirler ve sonradan yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle bu davadan vazgeçebilirler. Taraflardan birisi  açtıkları boşanma davasından vazgeçerse söz konusu dava çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Anlaşmalı Boşanmada duruşma gününü erkene çekmek mümkün müdür?

Davalar için mahkemeler iş yoğunluğuna ve hakimin izinli günlerine göre duruşma günü tayin edilmektedir.  Fakat bazı mahkeme kalemleri anlaşmalı boşanma davaları için ayrı gün oluşturabilmektedir. Dolayısıyla duruşma gününün erkene çekilip çekilemeyeceği ile ilgili mahkeme kalemi ile görüşülmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Tanık Gerekir Mi?

Anlaşmalı boşanmada çekişmeli boşanma davasından farklı olarak herhangi bir iddia içermemektedir. Bu sebeple iddianın ispat edilmesine gerek de bulunmamaktadır. Dolayısıyla anlaşmalı boşanmada tanık deliline dayanmaya gerek yoktur. Duruşmaya eşlerin gelmesi mümkündür.

TC Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.10.2021 Tarih 2021/7601 E. 2021/6759 K. sayılı kararında şu sonuca ulaşılmıştır. Somut olayda dosya incelendiğinde tarafların dosyaya sunduğu anlaşmalı boşanma protokolü taraflarca değil, taraf vekilleri tarafından imzalanmıştır. Ayrıca davacı erkek eşin Fransa’da bulunması sebebiyle duruşmada hazır bulunmamıştır. Oğlu Y. Ö.`ün cep telefonundan davacı erkek görüntülü olarak aranmış ve anlaşmalı boşanmaya ilişkin beyanı alınarak tutanağa geçirilmiştir. Ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yukarıda bahsedilen kanun hükmünce davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı bulunarak bozmayı gerektirmiştir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…