Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Anlaşmalı boşanma  dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneğine yer verdik. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası ve Boşanma Davası Nasıl Açılır? adlı makalelerimizi okumak isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlanırken davanın konusuna göre  anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz.

İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :

ADRES                                 :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

DAVALI                               :

ADRES                                :

KONU                                  : Anlaşmalı olarak boşanma istemini içermektedir.

AÇIKLAMALAR               :

1-) Taraflar 25.12.2012 tarihinde evlenmişlerdir. Dilekçemiz ekinde (EK1) sunduğumuz aile nüfus kaydı örneğinden de anlaşılacağı üzere tarafların bu evlilikten …… ve ……. İsimlerinde iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Çocuklardan biri 12 diğeri ise 15 yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

2-) Taraflar arasında uzunca bir süredir anlaşmazlık, sosyal ve kültürel anlamda farklılıklar devam etmektedir. Bu anlaşmazlıklar taraflar arasında giderek artmıştır. Taraflar açısından  bu durum nihayetinde ortak yaşamı çekilmez hale getirmiştir.

3-) Taraflar bu anlaşmalıklarına rağmen müşterek çocuklarına karşı duydukları derin sevginin de etkisiyle, birbirilerine olan sevgi ve saygılarını tamamen yitirmeden ve çocukları bakımından mümkün olduğunca yumuşak bir geçiş yapabilmek amacıyla, ekteki (EK 2) 24.01.2022 tarihli anlaşmalı boşanma protokolünü düzenlemiş ve hiçbir baskı altında kalmaksızın, anılan protokolü imzalamışlardır.

4-) Söz konusu protokolde, tarafların evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları malvarlıklarının paylaşımına, çocukların velayeti hususuma, nafaka ile maddi ve manevi tazminat konularına ve işbu dava nedeniyle doğacak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak çözümler bulunmaktadır.

5-) Eşler arasında önceden kararlaştırıldığı üzere ve anılan protokol hükümleri çerçevesinde, mahkemenizce boşanmaya karar verilmesini teminen işbu davayı açmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : 4721 S. K. m. 166, 168, 184, 4787 S. K. m. 4.

HUKUKİ DELİLLER        : Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı fotokopileri, …/…/… tarihli anlaşmalı boşanma protokolü, tanık beyanları.

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, tarafların ekli anlaşma protokolü hükümleri çerçevesinde boşanmalarına karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla, talep ederiz. 24.01.2022

Davacı Vekili

   Av. Tolga ÇELİK

EKLER:    

1-) Aile nüfus kaydı örneği,

2-) 24.01.2022 tarihli anlaşmalı boşanma protokolü,

3-) Kimlik cüzdanı fotokopileri,

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…