Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Aile Sırlarını İfşa Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Aile Sırlarını İfşa Etmek Boşanma Sebebi Midir?

Bu makalemizde aile sırlarını ifşa etmek boşanma sebebi midir sorusuna cevaplar vereceğiz. Aynı zamanda aile sırlarını ifşa etmek konusunda yargıtay kararları paylaşacağız. Aile mahremiyeti olan bir birliktir. Ailenin sahip olduğu bu mahremiyeti eşler muhafaza etmelidirler. Bu mahremiyeti muhafaza etme ve ifşa etmeme yükümlülüğüne eşlerin aykırı hareket etmesi boşanma sebebi olabilmektedir.

İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.  Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e internet sitemiz üzerinde yer alan avukata soru sor kısmından sorularını yöneltebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Aile Sırlarını İfşa Etmek Yargıtay Kararları

Aile Sırlarını Etrafa Anlatmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 28.09.2017 Tarih 2016/4609 E. 2017/10264 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açan olaylarda erkeğin tamamen kusurlu olduğu, kadının birtakım eylemlerinin davadan sonra gerçekleştiği ve kusur olarak yüklenemeyeceği ve kadına atfı kabil başkaca kusurun varlığının ispat edilemediği kabul edilerek, davacı – karşı davalı erkeğin davasının reddine, kadının davasının kabulüyle  boşanmaya karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden, kadının etrafa aile sırlarını anlattığı, evliliğe ailesinin müdahalesine izin verdiği, bu eylemlerin erkeğin boşanma davasından önce gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre davalı karşı davacı erkek de dava açmakla haklıdır. Öyleyse erkeğin davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, davasının reddi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

Yatak Odası Sırlarını Anlatmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 12.11.2013 Tarih 2013/12036 E. 2013/26025 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı – davalı kocanın bağımsız konut temin etmediği, eşine hakaret ettiği, davalı – davacı kadının ise eşinin ailesine hakaret ettiği, yatak odası sırlarını anlattığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında, davalı – davacı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün bulunmamasına göre kocanın davasının da kabulü gerekirken ( TMK md. 166/1) yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 13.05.2013 Tarih 2013/728 E. 2013/13410 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Toplanan delillere göre eşini istemediğini söyleyen, yatak odası sırlarını etrafta anlatan, birlik görevlerini yerine getirmeyen davacı kocanın boşanmaya neden olan olaylarda mahkemenin de kabulünde olduğu gibi tamamen kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.

Evlilik Sırlarını İfşa Etmek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 15.12.2019 Tarih 2008/16426 E. 2009/21706 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Yapılan soruşturma, toplanan delillerle davacı kocanın, eski eşine döndüğünü beyan ettiği, birlik görevlerini yerine getirmediği, davalı kadının da evlilik sırlarını ifşa ettiği, ailesinin davacıya saldırısına göz yumduğu, eşini ve ailesini aşağıladığı ve evin kilidini değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında, davalı – davacı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün bulunmamasına göre kocanın davasının da kabulü gerekirken ( TMK md. 166/1) yazılı şekilde davanın reddi doğru görülmemiştir.

Televizyona Çıkarak Aile Sırlarını İfşa Etmek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 01.01.2005 Tarih 2326/4211 sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. Davalı – davacı kadının televizyona çıkarak aile sırlarını açıkladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı – davalı koca boşanma davası açmakta haklıdır. Kocanın davasının da kabulü gerekirken…”

Cinsel Sorunları Başkasına İfşa Etmek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 04.06.2008 Tarih 2008/7283 E. 2009/7989 K. sayılı kararında şu sonuca yer verilmiştir. “…özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, evlilik birliğine dair görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı ile, aile sırlarını ve cinsel sorunlarını başkalarına ifşa eden davacı-davalının eşit kusurlu olduklarının anlaşılmasına göre…”

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…