Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi

Aidat ödemeyen kiracının tahliyesi makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Aidat ödemeyen kiracı tahliye edilebilir mi? Aidat ödemeyen kiracıya ne yapılabilir? Kiracı aidat ödemediği takdirde, icra takibi başlatılarak ödenmemiş aidatlar tahsil edilebilir ve gerekli koşullar sağlandığında tahliye davası da açılabilir.

Aidat Borcunu Ödemeyen Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

Aidat borcunu ödemeyen kiracı tahliye edilebilir mi? Ev sahibi, aidat ödemeyen kiracıyı tahliye etmek istiyorsa, kiracıya yazılı bildirimde bulunarak belirli bir süre tanımalıdır. Ev sahibi, ihtarnamede en az 30 gün süre belirtmek zorundadır.Ev sahibi 30 gün içinde aidat borcunun ödenmemesi halinde sözleşmenin feshedileceği ve tahliye davası açılacağı ihtarnamesinde belirtmelidir. Eğer aidat borcu belirlenen süre içerisinde ödenmezse ev sahibi tahliye işlemi başlatabilir ve kiracıyı evden çıkarabilir.

Yargıtay, bu konuda verdiği kararında, yan giderlerin (aidat vb.) ödenmemesi durumunda kiracının tahliye edilebileceğine hükmetmiştir. Kiracıların aidat ödeme yükümlülüğüne uymaması durumunda, tahliye imkanı kiracının temerrüdü başlıklı TBK madde 315 tarafından düzenlenmiştir. Bu hükme göre:

MADDE 315- Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

İlgili maddede belirtilen yan gider kavramı içerisine aidat bedeli de girmektedir. Kiracıya verilmesi gereken sürenin en az 30 gün olması gerektiği TBK 315/2 hükmüne göre düzenlenmiştir.

Kiracı, aidatını ödemediği takdirde tahliye davası açılması durumunda, kiralanan evin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde yetkili ve görevli olacaktır. Eğer davanın açılacağı mahkeme doğru bir şekilde belirlenmezse, süreç uzayabilir.

Kiracının aidat ödememesi nedeniyle açılacak tahliye davası genellikle 6-12 ay içerisinde sonuçlanır.

Ayrıca, 7445 sayılı Kanun’un gereğince, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren açılacak tahliye davalarında zorunlu arabuluculuk şartının getirildiği unutulmamalıdır. Arabuluculuk sürecini ve dava sürecini başlatmadan önce, herhangi bir mağduriyet yaşamamak için gayrimenkul avukatına danışmanız faydalı olacaktır.

Aidat Ödemeyen Kiracıya İcra Takibi

Aidat ödemeyen kiracıya icra takibi nasıl yapılır? Kiracı, aidat ödemelerini yapmadığı için ev sahibi kiracı hakkında icra takibi başlatabilir. Bu durumda, kiralanan evin bulunduğu yerdeki icra daireleri icra takibi için yetkili olacaktır.

Takibin başlamasıyla birlikte, kiracıya icra dairesi tarafından ödeme emri tebliğ edilir. Kiracının, ödeme emrine itiraz etmek için ya da bedeli ödemek için 7 gün süresi vardır. Eğer kiracı bu süre boyunca herhangi bir itirazda bulunmaz ve bedeli de ödemezse, takip kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir.

Kiracının icra takibi hakkında 7 gün içinde itiraz etmesi durumunda, icra takibi duracaktır. Ev sahibi, sürecin devam etmesi için ya 6 ay içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılması davası ya da 1 yıl içinde sulh hukuk mahkemesinde itirazın iptali davası açmalıdır. Bu iki yoldan birini izleyerek lehe bir sonuç alınması halinde, ev sahibi icra takibine haciz aşamasıyla devam edecektir.

Yargıtay bu konuyla ilgili verdiği bir kararında, ev sahibinin kiracının birikmiş aidat borcunu ödememesi nedeniyle başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptali davasında, aidat borcuna ilişkin delillerin toplanıp kararın öyle verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
Yargıtay bu konuyla ilgili verdiği bir kararında, ev sahibinin kiracının aidat borçlarını ödememesi nedeniyle başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptali davasında, kiracının aidat borçlarını ödemediğinin kanıtlandığını belirterek haksız itirazın iptaline hükmetmiştir.

Kiracı Aidatı Ödemezse Ev Sahibi Mi Öder?

Kiracı aidatı ödemezse ev sahibi mi öder? Kiracı aidat ödemezse ne olur? Aidat ödemeyen kiracının borcunu kim öder? Eğer kiracı aidat bedelini ödemezse, ev sahibi kiracının ödemediği aidat borcunu ödemek zorunda kalacaktır. Fakat ev sahibi, ödediği aidat borcunu daha sonra kiracıdan talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda ev sahibinin yapması gereken şey, öncelikle kiracının aidat borcunu ödemektir, ardından bu tutarı dava yoluyla kiracıdan talep etmektir.

Yargıtay bu konuyla ilgili verdiği bir kararında, apartman aidatlarını ödemeyen kiracının borcunu ev sahibinin ödediği olayda, borcun kiracıdan tahsil edilmesine hükmetmiştir.

Aidat Ödemeyen Kiracıya Apartman ve Site Yönetimi Ne Yapabilir?

Kiracı veya ev sahibi aidat ödemediğinde, apartman veya site yönetimi icra takibi başlatabilir veya dava açabilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesinde bu konu düzenlenmiştir. Bu hükme göre ev sahibi, yan giderlerden kiracıyla birlikte sorumludur. Bu nedenle, hem ev sahibi hem kiracı hakkında icra takibi başlatılabilir ve dava açılabilir. Genellikle uygulamada, kiracı ile ev sahibine karşı sürecin birlikte yürütüldüğü görülmektedir.

Ev sahibi veya kiracıya karşı gerçekleştirilecek dava ve takipler makalemizde belirtilen usul çerçevesinde yürütülecektir. Dava açılması veya icra takibi başlatılması durumunda söz konusu bedel ev sahibinden tahsil edilirse artık bu durumda ev sahibi kiracıdan söz konusu bedeli talep etme hakkına sahip olacaktır.

Ev sahibi, aidatını ödemeyen kiracıyı sadece bu sebep ile değil, farklı tahliye sebeplerinin var olması durumunda bu sebeplere dayanarak da tahliye için dava açabilir. Mesela eve gereksinim duyulması, kira bedelinin ödenmemesi, ya da tahliye taahhüdü bulunması gibi durumlarda ev sahibi tarafından tahliye davası açma imkanı ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili olarak, “Kiracı Nasıl Çıkarılır” yazımızda tüm tahliye nedenleri ele alınmıştır. Bu konuda bilgi sahibi olmak istiyorsanız bu makalemizi okumanız sizler için faydalı olacaktır.

Aidat Ödemeden Kaçan Kiracı Hakkında Ne Yapılabilir

Eski kiracının aidat borcu kim tarafından ödenir? Aidat ödemeden çıkan kiracı hakkında ne yapılabilir? Kiracı, aidat ödemeden kaçtığı durumda ev sahibi kiracı hakkında icra takibi başlatabilir. Ev sahibi, aidat borcunu icra takibiyle tahsil edebilir. Eğer kiracı aidat borcunu ödemeden kaçarsa, ev sahibi site veya apartman yönetimi karşısında ilk olarak aidat borcunu ödemek zorunda kalacaktır. Bu durumda, site veya apartman yönetimiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak daha sonra, kiracıdan bu bedeli dava yoluyla alabilir.

Aidat Ödemeyen Kiracıya İhtarname Örneği

Aidat ödemeyen kiracıya çekilecek ihtarnamede dikkate alınması gereken çeşitli hususlar bulunmaktadır, Eğer dikkatlice hazırlanmamış bir ihtarname kullanırsanız, istediğiniz sonucu alamayabilirsiniz.

Kiracıya aidat ödemesi konusunda gönderilecek ihtarname noter aracılığıyla gönderilmeli ve tebliğ şerhi alınmalıdır. Bu şekilde hareket edilmesi halinde bu durum uygulama büyük fayda sağlayacaktır. Bu şekilde süreç yürütülürse, hem ispat bakımından büyük bir avantaj elde edilecek hem de dava süreci daha kısa sürede sona erecektir.

Aidat Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Aidat ödemeyen kiracılar artık sıkça karşılaşıldığından, ev sahibinin bu durumda hangi yasal adımları atabileceğini bilmesi çok önemlidir. Aidat ödemeyen kiracının tahliyesi, evden çıkarılması veya aidat alacağının icra yoluyla tahsil edilmesi, doğru hukuki sürecin yönetilmesine bağlıdır. Bu konuda uzmanlaşmış bir gayrimenkul avukatına danışmak faydalı olacaktır.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…