Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

5 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi

5 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi

5 yılını dolduran kiracının tahliyesi mümkün müdür? Sırf kiracı 5 yılını doldurdu diye tahliye edilemez. Kira sözleşmesinin süresi 5 yılını doldurunca, kanun ev sahibine tahliye imkanı vermemektedir. Ancak kira bedelinin tespitine karşı dava açılabilir. Bu dava sayesinde hakim kirayı yeniden belirleyecektir.

5 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Sağlanabilir Mi?

5 yılını dolduran kiracı tahliye edilemez. Kira sözleşmesinin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçmişse kira bedelinin tespiti için talepte bulunulabilir. Ancak somut olayda kanunda belirtilen tahliye sebeplerinden birisi mevcut ise 5 yılını doldurmuş kiracının tahliyesi mümkündür.

6098 Sayılı TBK’da kiracının tahliyesinin mümkün olduğu durumlar düzenlenmiştir. Bu durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda kiracının tahliyesi mümkündür. Kira sözleşmesinin 5 yılını doldurmuş olması tahliye nedeni olarak kanunda açıklanmamıştır. Aşağıda Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen birtakım tahliye nedenleri düzenlenmiştir.

Eğer yukarıda belirtilen durumlar mevcutsa, kiracının 5 yılını doldurmuş olması durumunda tahliye edilmesi mümkün olabilir. Kiracı nasıl çıkarılır yazımızda, tüm tahliye nedenleri ve bu konularla ilgili detaylar bulunmaktadır. Gerçekten herhangi bir tahliye nedeninin olup olmadığı tespit edilmeli ve süreç buna uygun şekilde yürütülmelidir. Bu nedenle, somut olayın incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda uzman gayrimenkul avukatından danışmanlık alınması tavsiye edilir.

5 yılını dolduran kiracının tahliyesine imkan sağlayan bir durum olmadığı durumda, kiracının tahliye edilememesine rağmen kira tespit davası açılabilir. Bu durumda, sözleşmedeki sınırlara ve TÜFE oranına bağlı olmadan yeni kira bedeli hakim tarafından belirlenecektir.

5 Yılını Dolduran Kiracının Kira Bedelini Arttırma

Kira kontratında 5 yıllık süresinin sona ermesi durumunda ev sahibine kiracıyı tahliye etme hakkı verilmez ancak ev sahibi kira bedelinin artırılması için tespit davası açabilir. Normal şartlarda kira bedeline TÜFE oranını aşmayacak şekilde bir artış uygulanabilir. Ancak, kiracı ve ev sahibi ilişkisi 5 yılını doldurmuşsa, kiraya veren kira bedeline ilişkin dava açabilir.

Hakim, kira tespit davasında emsal kira bedellerini ve durumun şartlarını dikkate alarak TÜFE sınırına bağlı olmaksızın yeni kira bedelini belirler. Bu durumda, emsal değerlerinin altındaki kira bedeli daha yüksek bir bedele yükselmiş olacaktır.

Hakim tarafından belirlenen kira bedelinin kira dönemi başlangıcından itibaren geçerli olması isteniyorsa ve kira artışına dair sözleşmede bir hüküm bulunmuyorsa, yeni dönem başlamadan en az 30 gün önce kira tespit davası açılmalı veya kiracıya kira tespit davasının açılacağına ilişkin yazılı ihtar gönderilmelidir. Aksi halde belirlenen kira bedeli bir sonraki kira döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Hakim, kira tespit davasında yeni kira bedelini belirlerken emsal kira bedellerini, kiralananın durumunu ve hakkaniyet ilkesini dikkate alacaktır.

Hakim, kira bedelini belirlerken herhangi bir sınırlamaya tabi değildir. Yeni kira bedelini yukarıda belirttiğimiz etkenlere ve bilirkişi raporuna dayanarak tespit edecektir. Fakat önemle belirtmek isteriz ki yeni kira bedeli belirlenirken ev sahibinin istediği miktarın üstünde bir belirleme yapılamayacaktır. Dava dilekçesinde istenilen yeni kira bedeli sonradan değiştirilemez. Bu sebeple, davayla ilgili dilekçe her olası durumu hesaba katarak hazırlanmalıdır.

Hakim, yeni kira bedelini belirlediğinde ev sahibi hakkaniyete uygun kira bedelini alabilecek hale gelecektir. Bu durumda, 5 yıllık kiracının tahliye edilmesini gerektirecek bir durum da kalmayacaktır. Ancak tahliye sebepleri somut olayda varsa, ilgili tahliye nedenleri öne sürülerek kiracı aleyhine tahliye davası açılabilir.

Kira tespit davası, teknik detayları ve sürecin işleyişi açısından oldukça karmaşıktır. Ihtar ve dava süreleri özellikle göz önünde bulundurulmalıdır. Talep edilen yeni kira bedeli sonradan değiştirilemeyeceği için bu durum önemlidir. “Kira Tespit Davası” yazımızda sürecin detaylı olarak ele alındığı için okumanız sizler için faydalı olacaktır.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

5 yılını dolduran kiracının tahliyesi ve kira bedelinin artırılması sürecine dair birçok ayrıntı bulunmaktadır. Eğer bu süreç düzgün bir şekilde yürütülmezse, ev sahibi maddi kayıplarla karşılaşabilir ve yargılama süreci uzayabilir. Bu durumda, herhangi bir sorun yaşamamak ve süreci hızlıca tamamlamak için uzman bir gayrimenkul avukatına danışmak faydalı olabilir.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki kira hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…