Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Hakaret Davası Dilekçe Örneği

Hakaret Davası Dilekçe Örneği

Hakaret Davası Dilekçe Örneği Nasıl Yazılır?

Hakaret davası dilekçe örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde hakaret davası dilekçe örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Hakaret davası dilekçe örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Hakaret davası dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre hakaret davası dilekçe örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Hakaret davası dilekçe örneği hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Hakaret davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :

VEKİLİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK

ŞÜPHELİ :

SUÇ : Hakaret TCK 125, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma TCK 123
SUÇ TARİHİ : 06.03.2022

AÇIKLAMALAR :

Ekli vekaletname uyarınca …………. vekiliyiz. (EK-1: Vekaletname Sureti)

Müvekkilim suçun oluştuğu 06.03.2022 tarihinde Ankara’da ……………….. ULUSLARARASI LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde satış temsilcisi olarak çalışmaktadır. Müvekkil söz konusu şirkette görev tanımı gereği ithalat-ihracat yüklerinin organizasyon ve operasyonunu koordine etmektedir.

Müvekkilin bünyesinde çalıştığı ……………….. ULUSLARARASI LOJİSTİK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’nin Bursa’da yüklemiş oldukları yükü …………… NAKLİYAT LOJİSTİK İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. firmasına ait tır yükü teslim almış ve nakliye işlemlerine başlamıştır. ……………… NAKLİYAT LOJİSTİK İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. bu sevkiyat için görevlendirmiş olduğu şoför ………………..’dır. Polonya’da gümrük ve tırın tahliye işlemlerinin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için müvekkil araç şoförü ………….. ile aracın güncel konumu ve tahmini varış bilgisi için iletişim halinde olmuşlardır. Müvekkil araç şoföründen edindiği bilgiler ile yükün takibinin sağlanması için yurt dışındaki alıcı ile de iletişim içerisindedir. Müvekkil tarafından gerek tır şoförü ile gerek yurt dışındaki alıcı ile gerçekleştirilen görüşmeler müvekkile tahsis edilen şirket hattı üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Müvekkil ile şüpheli ………………….. arasında 05.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeler yalnızca aracın güncel konumu ve gümrüğe varış süresi konusunda bilgi edinmek maksadıyla gerçekleştirilmiştir. Şüpheli iş saati dışında 06.03.2022 tarihinde saat 04:24’de ……………………….. numaralı müvekkilin şirket hattına …………………… numaralı hat üzerinden “uyuyonmu isst kiz heyyy” şeklinde mesaj atmıştır. Müvekkil gerek mesajın atıldığı saatin uygunsuz zaman dilimi içerisinde olması gerek mesai saatleri dışında olması sebebiyle söz konusu mesaja cevap vermemiştir. Şüpheli ……………… müvekkili mesajlara cevap alamayınca 04:29, 04:30 ve 04:31 saatlerinde 3 kere “görüntülü” aramıştır. Müvekkil aramalara cevap vermemesi üzerine “acma acarsan *mina koyum” şeklinde müvekkile hakaret etmiştir. (EK-2: WhatsApp arama ve mesaj kayıtları)

Şüpheli bariz bir şekilde TCK madde 125 kapsamına giren hakaret suçunu ve TCK 123 kapsamında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu işlemiş bulunmaktadır. Şüpheli söz konusu sözle sövmek suretiyle müvekkilin onur şeref ve saygılığına saldırmış ve onu rencide etmiş aynı zamanda uygun olmayan zaman aralıklarında art arda 3 kere ısrarla görüntülü şekilde telefon etmesi neticesinde müvekkilin huzur ve sükununu bozmuştuır. Müvekkilin kullandığı şirket hattına gönderilen bu mesaj yukarıda işaret ettiğimiz suça vücut vermekle birlikte düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek derecede hakaret içermektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: WhatsApp mesajları, WhatsApp arama kayıtları ve her türlü sair delil.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere şikayet dilekçemizin KABULÜ ile TCK 123’deki kişilerin huzur ve sükununu bozma ve TCK madde 125/1-2’deki hakaret suçunu işleyen şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek ceza davası açılmasını talep ediyoruz. 09.03.2022

Müşteki Vekili
Av. Tolga ÇELİK

EKLER:
1- Noter Onaylı Vekaletname Sureti
2- WhatsApp Mesajlaşma ve Arama Kayıtları

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…