Şişli - İstanbul Elbir İş Merkezi No:6/11
Bize Ulaşın 05523267690
Açılış Saatlerimiz: Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusu boşanma sürecine giren taraflarca en merak edilen sorulardan biridir. Türkiye’de 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren ve günümüzde de uygulanmakta olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası boşanmayı ilgilendiren hususlarda anlaşmış olan eşleri çekişmeli sürecin maddi ve manevi tüm olumsuzluklarından korumak maksadıyla getirilmiştir. Anlaşmalı boşanma davası evliliğin birliğinin devam ettirilmesi kendilerinden beklenemeyecek eşlerin kolayca evlilik birliğini sonlandırabilmelerini sağlamaktadır.

Türk toplumu yapısından kaynaklı olarak Türk Medeni Kanunu başta olmak üzere tüm kanuni düzenlemelerde aile kurumuna büyük önem verilmektedir. Hakim tarafından anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için öngörülmüş birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu şartların getirilmesinde aile birliğinin korunmaya çalışılması büyük etkendir.

  • Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?
  • Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır?
  • Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır?
  • Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün mü? Bu sorulara makalemizde yanıt bulmaya çalışacağız.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları

Anlaşmalı boşanma davası nedir sorusuna yanıt bulduk. Bu davanın başarılı şekilde neticelenmesi için gereken şartlardan bahsedeceğiz.  Anlaşmalı boşanma dava şartlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için resmi nikahın gerçekleşmesinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olmalıdır.
  • İkinci şart olarak eşlerin boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlar olan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve müşterek çocuk bulunması halinde velayet konularında kuşkuya mahal vermeyecek şekilde ortak iradelerini yansıtan anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca belirtmek isteriz ki bir eş tarafından usulüne uygun olarak açılan boşanma davasının ve davaya ilişkin taleplerin diğer eş tarafından kabul edilmesi ile de anlaşmalı boşanma gerçekleştirilmektedir.
  • Üçüncü şart ise taraflarca hazırlanmış olan protokol içerisindeki irade beyanlarını hakim huzurunda bizzat açıklamaları gerekmektedir. Boşanmanın kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Dolayısıyla boşanma iradelerinin açıklanması konusunda eşlerin bu konuda bir kimseyi yetkilendirmesi mümkün değildir.
  • Son olarak ise tarafların anlaşma şartlarındaki boşanmanın mali sonuçları olan maddi – manevi tazminat, iştirak – yoksulluk nafakası ile çocukların durumu (çocukları velayeti, tarafların çocuklar ile kişisel ilişkisi vb. ) hakkındaki düzenlenmelerin hakim tarafından uygun bulunması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda açıkladığımız şartlar sağlanarak anlaşmalı boşanma için düzenlenen dilekçe Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçe ekinde ise muhakkak ıslak imzalı şekilde düzenlenen anlaşmalı boşanma protokolü sunulmalıdır. Evraklarını hazırlayan davacı, adliyede bulunan tevzi bürosuna başvuruda bulunarak dava açma işlemlerini bizzat gerçekleştirebilir. Kişiler kendini temsil eden avukatlar aracılığıyla da bu süreci daha sağlıklı şekilde yürütebilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davası için görevli mahkeme çekişmeli boşanma davalarında olduğu gibi aile mahkemeleridir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası için yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları  yer aile mahkemesi de yetkilidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer  sorusu bu sürece giren eşler tarafından merak edilen sorulardandır. Eşler tarafından tüm anlaşmalı boşanma şartları sağlanmış ise ve dava süresince anlaşmalı boşanmaya uyumlu şekilde davranmışlarsa davanın tek bir celsede neticelenmesi mümkün olmaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davaları normal şartlar altında 1-2 aylık süreler içerisinde neticelenmektedir. Avukat vasıtası ile bu sürecin daha da kısaltılması sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra her iki eşin veya eşlerden birinin boşanma hususundan veya boşanmaya dair uzlaşılan konulardan birinden vazgeçmesi durumunda, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi halinde ise süreç uzayacaktır. Böyle bir durumda hakim, davanın çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi nedeniyle davacıya dilekçesini ve delillerini sunması için süre verecektir. Bu süre içerisinde dilekçenin sunulmaması halinde davanın reddine karar verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Kesinleşmesi

Anlaşmalı boşanma hakkında mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde taraflarca hiçbir işlem yapılmazsa gerekçeli karar kesinleşecektir. Taraflar bu iki haftalık süreyi beklemeden kararı hemen kesinleştirmek isteyebilirler. Kararı hemen kesinleştirmek isteyen eşler istinaf kanun yolundan feragat ettiklerini içeren dilekçeyi mahkemeye sunmalıdırlar. Böylece mahkemenin kararını daha erken kesinleştirebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek Mümkün Mü?

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçmek merak edilen konulardan biridir. Mahkemece verilen kararın kesinleşmesine kadar taraflar anlaşmalı boşanmadan vazgeçme dilekçesi verebilirler. Vazgeçme dilekçesi vererek taraflar anlaşmalı boşanmadan vazgeçebilirler. Karar kesinleşmesinden ve boşanmanın sonuçları doğduktan sonra ise anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkün değildir.

Anlaşmalı Boşanma Davasını Avukat İle Takip Etmek Zorunlu Mu?

Genellikle anlaşmalı boşanma davalarından basit ve kısa bir yol olarak bahsedilmektedir. Fakat anlaşmalı boşanma davası uygulamada genellikle çekişmeli boşanma davalarına dönüşmekte ve bu nedenle sürecin yönetilmesinde avukata duyulan ihtiyaç artmaktadır. Anlaşmalı boşanma sürecinin sorunsuz geçtiği ihtimalinde dahi taraflar kendilerinin hazırlamış oldukları protokolde yer vermeyi unuttukları ince detaylar sebebiyle tekrardan bir dava açma zorunluluğu ile karşı karşıya kalabilirler.

Tüm bu nedenlerle anlaşmalı boşanma davası sürecinde ve dava sonrasında meydana gelmesi ihtimal olan bu tip olumsuzluklar engellenmelidir. Sürecin başındayken bu olumsuzlukları bertaraf etmek için bir avukata başvurarak hukuki destek alınmasında fayda vardır.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Biz bu makalemizde en başta anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunu cevaplamaya çalıştık. Sonrasında aşağıda sıraladığımız soruları cevapladık. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürede sonuçlanır? Anlaşmalı boşanma davası hangi mahkemede açılır? Bu sürecin bir aile hukuku avukatı ile yürütülmesi usul hatalarının önüne geçilmesi açısından önemli olacaktır. Sürecin bir avukat ile takip edilmesindeki diğer fayda ise hızlı neticelenme açısından olacaktır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmektedir. Ayrıca vatandaşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Previous Erzurum Boşanma Avukatı

1 Comment

Leave Your Comment

Sosyal Medya

ÇELİK BAŞTÜRK 2021 LOGO PNG

Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli/İstanbul

Açılış Saatlerimiz:
Pzt – Cuma 09.30 – 18.30

Yazılım & Güvenlik