Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dilekçenin yanlış yazılması, yanlış dilekçe yazımında bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dilekçe yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Dava Dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi ilişkin dilekçe metni hazırlanırken dilekçenin konusuna göre Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de dava açılabilir.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz için avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

DAVACI                :

ADRES                          :    

DAVALI                      :

ADRES                         :

DAVA KONUSU           : Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçemizin Arzından İbarettir

AÇIKLAMALAR          :

Müvekkil ile davalı ……. tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların evliliklerinden Y. A. isimli …. doğumlu çocukları bulunmaktadır. Evlilik birliği devam ederken davalı akıl hastalığına tutulmuş ve belli bir süre …….. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştür. Burada kendisine iyileşme olanağı bulunmayan ……… hastalığı teşhisi konmuştur. Söz konusu hastalık hastaneden alınacak raporla da anlaşılacağı üzere evlilik birliğini çekilmez hale getirecek nitelikte bir hastalıktır. Bu kapsamda davalıya ….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ….. tarih, ….. esas ve ……. karar sayılı kararı ile vasi atanmıştır. Davalının akıl hastalığından dolayı müvekkil çok sıkıntılı günler yaşamıştır. Dolayısıyla müvekkil davalı ile boşanmak istemektedir. Bu nedenle müvekkil ile davalının TMK madde 165 hükmü uyarınca boşanmalarına, müştereç çocuk Y. A.’nın müvekkilim olan davacı anneye verilmesine yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER               : 4721 Sayılı TMK, 6100 Sayılı HMK

DELİLER :

…….. Hastanesinden alınacak rapor

Reçeteler

………. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …… Esas Sayılı Dosyası

Tanık Beyanları

Aile Nüfus Kayıt Örneği

NETİCE-İ TALEP                   :

Yukarıda izahatını yaptığımız nedenlerden dolayı haklı davamızın kabulü ile;

1- Müvekkil ile davalının TMK madde 165/1 uyarınca boşanmalarına,

2- Müşterek çocuk Y. A.’nın velayetinin davacı anneye verilmesine

3- Müvekkil için dava tarihinden itibaren aylık 1.250,00 TL tedbir nafakasının, hükmün kesinleşmesinden itibaren 1.750,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

4- Müşterek çocuk için dava tarihinden itibaren 1.000,00 TL aylık tedbir nafakasının, hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık 1.750,00 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak müvekkile verilmesine

5- Müvekkil için hükmün kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ….. TL maddi tazminatın …. TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

6- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…