Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Aile Mahkemesinde Ön İnceleme Duruşması

Aile Mahkemesinde Ön İnceleme Duruşması

Aile Mahkemesinde Ön İnceleme Duruşması

Bu makalemizde aile mahkemesinde ön inceleme duruşması hakkında bilgilendirmelerde bulunacağız. Aile mahkemesinde ön inceleme duruşması nasıl gerçekleştirilir? Boşanma davasında ön inceleme duruşmasında karar verilebilir mi? Boşanma davasında dilekçelerin karşılıklı olarak verilmesinden sonra ön inceleme duruşması gerçekleştirilir. Mahkeme dilekçelerin karşılıklı sunulmasından sonra ön inceleme için duruşma günü tayin ederek taraflara bildirir. Aile mahkemesi hakimi ön inceleme duruşmasında HMK madde 137/1 uyarınca birtakım işlemleri gerçekleştirir:

  • Dava şartlarını ve ilk itirazları inceler,
  • Uyuşmazlık konularını tam olarak belirler,
  • Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder
  • Hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar.

Mahkeme ilk olarak dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir. Hakim gerekirse kararını vermeden önce bu konuda davanın taraflarını ön inceleme duruşmasında dinleyebilir. Önemle belirtmek isteriz ki ön inceleme duruşması tamamlanmadan ve gerekli kararlar tesis edilmeden tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez. Zira dava dilekçesi ve dava dilekçesine ilişkin cevap dilekçesi verilmesi halinde cevap dilekçesinin karşılıklı olarak usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi, bu aşama tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma gününün verilmesi, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra da tahkikata geçilmesi zorunludur. Bu yasal zorunluluk yerine getirilmeden boşanma davasında esas hakkında hüküm kurulması hukuki dinlenilme hakkının ihlali oluşturur. Hakim HMK 142/1 uyarınca ön inceleme duruşmasını tamamladıktan sonra tahkikata başlamadan evvel hak düşürücü süreler ile zamanaşımı itiraz ve def’ileri hakkında karar verir.

Aile Mahkemesinde Ön İnceleme Davetiyesi

Yukarıda da açıkladığımız üzere Mahkeme dilekçelerin karşılıklı sunulmasından sonra ön inceleme için duruşma günü tayin ederek taraflara bildirir. Çıkarılacak ön inceleme davetiyesinde aşağıdaki hususlar ihtar edilir:

  • Duruşma davetiyesine ve neticelerine ilişkin diğer hususlar
  • Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları gerektiği
  • Duruşmaya yalnızca taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde duruşmaya katılmayan tarafın yokluğunda gerçekleştirilen işlemlere itiraz edemeyeceği
  • HMK madde 139 gereğince davetiyenin tebliğinden iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacaklarına karar verileceği

Görüleceği üzere boşanma davasında taraflara çıkarılacak ön inceleme davetiyesinde birtakım hususlar taraflara ihtar edilir. Bu ihtaratlar büyük öneme sahiptir. Örneğin ön inceleme davetiyesinde gerçekleştirilen ihtarata rağmen taraflar dilekçelerinde gösterdikleri belgeleri sunmaz veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmazsa mahkemece HMK madde 142/1 uyarınca tarafların bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılmalarına karar verilir.

Aile Mahkemesinde Ön İnceleme Duruşması Yargıtay Kararları

Ön İnceleme Duruşması Tamamlanmadan Ve Gerekli Kararlar Tesis Edilmeden Tahkikata Geçilemez Ve Tahkikat İçin Duruşma Günü Verilemez. Bu Yasal Zorunluluk Yerine Getirilmeden Boşanma Davasında Esas Hakkında Hüküm Kurulması Hukuki Dinlenilme Hakkının İhlali Oluşturur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 25.04.2017 Tarih 2016/11601 E. 2017/4805 K. sayılı kararında şöyle bir sonuca ulaşılmıştır. “Yasal gerekçesi açıklandığı üzere, dava dilekçesi ile verilmesi halinde cevap dilekçelerinin karşılıklı olarak usulüne uygun şekilde tebliğ olunması, bu aşama tamamlandıktan sonra ön inceleme duruşma gününün belirlenmesi, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra tahkikata geçilmesi zorunlu olup, bu yasal zorunluluğun gereği yapılıp, kadının boşanma davasında davacı-davalı erkeğe dava dilekçesi usulüne uygun tebliğ olunmadan, usulünce ön inceleme ve tahkikat duruşmaları yapılmadan davanın esası hakkında hüküm kurulması, kadının hukuki dinlenilme hakkına (HMK m.27) aykırı olup; bozmayı gerektirmiştir.”

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul’da boşanma avukatı arayanlar için Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi, aile hukuku konularında uzmanlaşmış ve müvekkillerine başarılı temsil hizmeti sunmaktadır. Deneyimli avukatlarımız, yılların verdiği birikim ve tecrübe ile her zaman yanınızda olup hukuki konularda size destek sağlamaktadır. Web sitemizde bulunan “Avukata Sor” bölümü sayesinde, Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e kolayca ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Ofisimiz, profesyonel ve şeffaf bir yaklaşımla çalışarak müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde korumak ve en doğru sonuçları elde etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Hukuki süreçlerde güvenilir bir danışmanlık almak isteyen herkes, bizimle iletişime geçerek destek alabilir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…